Звіт директора школи 2016 - 2017

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178)

Примірним положенням про порядокзвітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

У 2016/2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Державної програми „Освіта”, Законів України (із змінами та доповненнями) „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, «Про позашкільну освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про охорону дитинства», «Про інноваційну діяльність», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про молодіжні і дитячі громадські організації», Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в України», Національної доктрини розвитку освіти, Державних Програмам: «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 рр.», реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту школи.

Велика увага приділялась питанням підвищення результативності в навчанні, питанням впровадження нових форм та методів навчального процесу, удосконалення уроку.

Минулий навчальний рік, як і кожен попередній був не простим.

Метою роботи педагогічного колективу є освіта та виховання обдарованої молоді, формування особистостей, що мають лідерську позицію, які поєднують високий інтелектуальний та духовний розвиток, свідомих громадян, готових до вибору майбутньої професії.

Основними завданнями навчально - виховного процесу в нашому закладідосягнення високого рівня у вивченні базових навчальних дисциплін; вивчення та аналіз інноваційних досвідів, запровадження у навчально - виховному процесі педагогічних технологій.

Робота педагогічного колективу була спрямована на розвиток творчого потенціалу, реалізацію нахилів та здібностей учня у різних сферах діяльності та спілкування, на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання та виховання.

Всього у навчальному закладі працює 97 педагогічних працівників, з них – 7 сумісників, 46 вчителів мають вищу категорію, 10 – першу, 13 – другу, 28 – спеціалісти.        Серед працюючих вчителів: 2 кандидати наук, 1 Заслужений працівник освіти України, 16 методистів, 9 мають звання «старший вчитель».

Для науково-методичного забезпечення роботи педагогічного колективу протягом навчального року працювала методична рада, до якої входять учителі-предметники, 9 методичних об’єднань вчителів з основних предметів.

Засідання методичної ради та методичних об’єднань проводились згідно річного плану роботи. На засіданнях м/о розглядалися такі  основні питання, як:

·          обговорення й затвердження плану роботи на 2016 – 2017 н.р.;

·         опрацювання методичних листів Міністерства освіти і науки,   програм,  вимог до планування та ведення шкільної документації;

·         підготовка, проведення та результати шкільних та районних олімпіад;

·         обговорення творчих уроків учителів, що атестуються;

·         обговорення та узагальнення досягнень педагогічного досвіду вчителів;

·         робота з обдарованими та невстигаючими дітьми;

·         підготовка та проведення підсумкових контрольних робіт, зрізів знань з окремих предметів, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання;

·         організація позакласної роботи з предметів;

·         звіти вчителів, що атестуються та досвід яких вивчається;

·         конференції з обміну досвідом, тощо.

Протягом року вивчався і узагальнювався досвід кращих вчителів школи. На методичній раді школи затверджено досвід їх роботи:

Гончарук А.О. «Інтерактивні методи навчання. Удосконалення форм та методів проведення уроків математики, створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості».

Левітіна М.А. «Особистісно-орієнтовне навчання в процесі вивчення теми «Я, шкільне життя та друзі», як один із засобів формування і розвитку пізнавального інтересу школярів».

Примак Н.А. «Використання інноваційних технологій на уроках біології для розвитку пізнавальної активності учнів».

Вчителі школи постійно підвищують свій методичний рівень, використовують у своїй роботі інтерактивні форми навчання, розробляють уроки з впровадженням ІКТ, публікують власні методичні розробки. Протягом цього навчального року у різних фахових виданнях були опубліковані:

Контрольні роботи для 8 класу з української літератури: творчість                М. Коцюбинського, О. Довженка, Н. Бучії – вчитель Гриценко С.М., методпортал

Характеристика прокаріотів. Особливості їх організації та життєдіяльності – вчитель Примак Н.А., газета «Біологія №3»

Різноманітність і значення бактерій. Профілактика бактеріальних захворювань – вчитель  Примак Н.А., газета «Біологія №3»

У школі працює наукове товариство, керівником якого є вчитель історії та правознавства Кірічкова Л.М.

Для виявлення здібних і обдарованих дітей у жовтні – листопаді було проведено І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. У них взяли участь 257 дітей. Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. У районних та міських олімпіадах і конкурсах учні школи вибороли 104 призових місця..

За підсумками проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 6 учнів вибороли призові місця. Для подальшого розвитку творчого потенціалу дітей в школі створено та працює два інтерактивних проекти: IKid-TV та IKid pictures. 60 учнів школи приймали участь у Міжнародному конкурсі з англійської мови «Гринвіч», вони отримали золоті, срібні та бронзові сертифікати.

Протягом навчального року в школі проводились моніторингові дослідження:

-          Відображення у моделі випускника початкової школи досягнень із ключових компетентностей

-          Незалежний освітній аудит якості математичної освіти учнів 9 класів.

-          Функціональна грамотність учнів 7 класів ЗНЗ (он-лайн тестування)

Всього в школі на 05.09.2016р. нараховувалось 937 учнів:

На кінець І - ого семестру - 926 учнів

На кінець року - 921учень.

-Середня школа (369 учнів):

 

-високий рівень - 40 учнів (11 %),

-достатній – 184 учні ( 50%),

-середній - 140 учнів (38 %),

-початковий - 4 учні (1%).

 

Старша школа (128 учнів):

-високий рівень - 10 учнів (8 %),

-достатній - 75 учнів (59 %),

-середній - 42 учні (33 %),

-початковий - 1 учень (1 %).

 

За результатами річного оцінювання:

33 учні 5-10 класів мають по одній оцінці «6»

12 учнів - з однією - двома «9»                                                                              

Розв'язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2016-17 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності. Так, у загальному рейтингу, який визначається за результатами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО четвертий рік поспіль посідає чільні місця. Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 61 місце, в районі – 8,  серед загальноосвітніх закладів – у місті і в районі -  перше.

За підсумками 2016-2017 навчального року школа випустила 59 учнів 11-их класів. Із них 5 учнів нагороджені медалями: 3 золоті та 2 срібні. Всі учні підтвердили медалі.

Результати ДПА у формі  ЗНО

ЗНО з укр.мови (складало 59 учнів) :

високий - 21уч. - 36%

достатній – 35 уч - 60%

середній - 3уч. - 5%

 

ЗНО з математики (20 учнів):

високий - 6 уч. - 30%

достатній - 12уч. - 60%

середній - 2уч. - 10%

 

ЗНО з історії (40 учнів):

високий – 16 уч. - 40%

достатній – 22 уч. - 55%

середній – 2 уч. - 5%

 

ЗНО з англійської мови (35 учнів):

високий – 17 уч. - 49%

достатній – 17 уч. - 49%

середній – 1 уч. - 3%

 

ЗНО з біології (4 учні):

високий - 1 уч. - 25%

достатній – 2 уч. - 50%

середній – 1 уч. - 25%

 

ЗНО з фізики (4 учні):

достатній – 3 уч. - 75%

середній – 1 уч. - 25%

 

ЗНО з географії (13 учнів):

високий – 4 уч. - 31%

достатній – 8 уч. - 62%

середній – 1 уч. - 7%

Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2017 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об'єднань, науково-методичної ради. Випускники, нагороджені золотою та срібною медалями, підтвердили високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО.

Методичним предметним об'єднанням необхідно врахувати результати ЗНО і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об'єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 67 випускників 9-х класів отримала свідоцтво з відзнакою учениця 9-Б класу Рикова Тетяна.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень у 2016 - 2017 навч. році ми порівнюємо річне оцінювання, моніторингові дослідження учнів, підсумкові контрольні роботи і ДПА.

У II семестрі у 9-их класах були проведені директорські контрольні роботи з української мови, математики, історії та англійської мови та перевірено виконання програм, вивчено стан викладання інформатики та фізики, проведено класно-узагальнюючий контроль учнів 5-их класів, 7-А класу та учнів 9-их класів.

 Аналіз результатів ДПА

Учні 9-х класів проходили атестацію з чотирьох предметів:

українська мова (диктант);

математика;

історія (9-А,В)

англійська мова (9-Б)

     У   2016 –  2017   н. р.  вчителі  початкових  класів  продовжували  впроваджувати Державний стандарт  початкової загальної освіти, який грунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентістного підходів у навчанні  учнів початкових класів. Вчителі працюють над темою:

«Створення  умов  для  розвитку  ключових  компетентностей  учнів  через  впровадження  інноваційних  освітніх  технологій  та  інформаційно-комп'ютерних  технологій  в  навчально-виховний  процес».

     Методичне об'єднання вчителів початкових класів спрямувало свою роботу на створення  сприятливих  умов  для  розвитку  творчих  здібностей  учнів  та  їх  особистісного  потенціалу з метою реалізації нахилів та здібностей кожного учня у різних сферах діяльності та спілкування, на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання. Особливу увагу приділяли формуванню комунікативної компетентності учнів. Продовжували здійснювати диференційований  підхід  у  навчанні  та  вихованні учнів.

     Вчителі  удосконалювали роботу з поглиблення та розширення знань з історії українського народу, української літератури та мистецтва, природи  рідного краю, з  охорони здоров'я  та правового навчання, дбали про виховання громадянської та національної  гідності, самосвідомості, поваги до символів держави,  історичних  цінностей.

      За  поточний  навчальний  рік  було  проведено  5 засідань методичного об'єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД.  Розглядалися   нормативно–правові  документи  щодо  організації  навчально-виховного процесу  в  закладах  освіти,  актуальні  проблеми  методики  викладання  шкільних  дисциплін,  інформація  стосовно  проведення  навчальних, позакласних  занять,  проводилися  теоретичні  та  практичні  семінари,  засідання  "круглих  столів".  Також  обговорювалися  творчі  звіти  вчителів,   вивчалися  й  впроваджувалися  в  практику  досягнення  психолого-педагогічної  науки,  перспективного  педагогічного досвіду.  

      Всі  вчителі–початківці  брали  участь  у  роботі  методичного  об’єднання: готували  доповіді,  реферати,  взаємовідвідували  уроки,  проводили  виховні  заходи,  готували  дидактичні  матеріали  та  презентації. Акцентувалася увага на  питаннях самоосвіти  вчителів. Перед кожним  з  педагогів ставиться задача  –  не  просто  працювати над  вибраною  темою, а  обов'язково  поділитися  досвідом  своєї  праці.      

     У  грудні  був  проведений  Тиждень педагогічної майстерності.  Вчителі Нежура  Т.В.,  Перепелиця  Т.Ю.,  Космина  К.П.,  Баштанник Н.В., Лаврінчук С. І.,  Кошелєва  Г.В.,  Прудка  Л.О. провели цікаві і змістовні уроки з використанням інноваційних  технологій. Решта  вчителів  та  вихователів  провели відкриті уроки і виховні заходи, на яких показали методи і форми роботи з активізації пізнавальної діяльності учнів,   інтерактивні  методи   навчання.

         Одним  із  основних  напрямків  роботи  методоб'єднання  початкових  класів  є  робота  зі  здібними  учнями.  Про  результативність  роботи  вчителів  3 - 4  класів  свідчать  перемоги  їх  учнів  у  різних  конкурсах  на  рівні  району  та  міста.  Так,  наприклад,  у  другому  етапі  XVІІ  Міжнародного  конкурсу  з  української  мови  ім.  Петра  Яцика  учні  початкової  школи  здобули  такі  почесні  місця: 

 

Клас

Прізвище,  ім'я  дитини

Місце

Вчитель

3-Г

Кременчуцький  Амір

ІІ

Кошелєва  Г.В.

3-Г

Горленко  Анна

ІІІ

Кошелєва  Г.В.

4-Г

Сіренко  Альона

ІІ

Савченко  Л.В.

4-Г

Спис  Катерина

ІІ

Савченко  Л.В.

4-А

Тарасенко  Софія

ІІІ

Баштанник  Н.В.

      З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів,  розвитку їх  інтересів, нахилів і природних обдарувань  вчителі-початківці  провели  класну  та  шкільну  олімпіади  з  математики  серед  учнів  3 - 4  класів  та класну  та  шкільну  олімпіади  з  англійської  мови  серед  учнів  2 - 4  класів.     Школярі  із  величезним  задоволенням  розв'язували  нестандартні  та  творчі  завдання.  Після  підведення  підсумків  переможці  були  нагороджені  грамотами  та  призами.

Переможці  ІІ  (шкільного) етапу

математичної  олімпіади

«Совенятко»  у  3 – 4  класах

 

3 кл.

4 кл.

І  місце

І  місце

Ефендієв  Тамерлан

  3-Б

Беньковська  Дар'я

  4-А

Абасов  Акім

  3-В

Грибенко  Марія

  4-Б

Твердохліб  Григорій

  3-В

Ярошенко  Ефе

  4-Б

Горленко  Анна

  3-Г

Стареправо  Богдан

  4-Г

Москаленко  Світлана

  3-Г

Спис  Катерина

  4-Г

 

 

Тарасенко  Софія

  4-Г

 

 

Ткач  Єлизавета

  4-Г

 

 

Трофімов  Арсеній

  4-Г

ІІ  місце

ІІ  місце

Юхимчук  Павло

  3-А

Баканичева  Марія

  4-А

Кузьменко  Арсеній

  3-Б

Дьомочка  Катерина

  4-А

Сюй  Дунні

  3-В

Другов  Назар

  4-Б

Легкий  Єлізар

  3-Г

Демченко  Володимир

  4-В

 

 

Мартинович  Софія 

  4-Г

ІІІ  місце

ІІІ  місце

Гмиря  Максим

  3-А

Станіславський Максим

  4-А

Івасів  Єгор

  3-Б

Гуцол  Даніїл

  4-Б

 

 

Зайцев  Артем

  4-Б

 

 

Анчаківський  Захар

  4-В

 

 

Васильченко  Нікіта       

  4-В

 

 

Онікієнко  Кирил

  4-В

 

 

Подгорний  Микита

  4-В

 

 

 

 

 

Переможці  ІІ  (шкільного) етапу

олімпіади  з  англійської  мови

«The smartest student»

у  2 – 4  класах

                                    

2 кл.

3 кл.

4 кл.

І  місце

І  місце

І  місце

Сотнік  Лев

2-Г

Кременчуцький  Амір

3-Г

Грибенко  Марія

 4-Б

 

 

 

 

Другов  Назар

 4-Б

 

 

 

 

Смирнова  Кіра

 4-Б

ІІ  місце

ІІ  місце

ІІ  місце

Басацький  Єгор

2-Б

Ефендієв  Тамерлан

3-Б

Льодін  Даніель

 4-Б

Левахін  Олександр

2-В

 

 

Сидоренко  Кирило

 4-Г

Туржанська  Олександра

2-Г

 

 

Спис  Катерина

 4-Г

ІІІ  місце

ІІІ  місце

ІІІ  місце

Орлов  Олексій

2-В

Сюй  Дунні

3-В

Трофімов  Арсеній

4-Г

Дайнеко  Валерія

2-Г

 

 

 

 

                   

 
                                                                                                                                    

    З  метою  підведення  підсумків  впровадження  Державного  стандарту початкової  загальної  освіти   у  4-х класах  проведені  підсумкові контрольні  роботи  за  рік  з  української  мови,  літературного  читання, математики  відповідно  затвердженого  графіка  та  орієнтовних  вимог,  рекомендованими  Міністерством освіти  і  науки   України.

Результати  ДПА  з  української  мови 


Клас

Вчитель

Учн.

 Писали

Високий

Достатній

Середній

Початк.

 4-А

Баштанник Н.В.

30

30

8

17

5

-

 4-Б

Козинець Н.В.

30

30

11

17

2

-

 4-В

Благополучна Л.В.

25

25

9

15

1

-

 4-Г

Савченко  Л.В.

26

26

11

15

-

-

 

 

111

111

39

64

8

 

  ВСЬОГО

 

100 %

35,1 %

57,7 %

7,2 %

-

 


  Результати  ДПА  з  математики


Клас

Вчитель

Учн.

Писали

Високий

Достатній

Середній

Початк.

4-А

Баштанник Н.В.

30

30

13

16

1

-

4-Б

Козинець Н.В.

30

30

16

14

-

-

4-В

Благополучна Л.В.

25

25

12

12

1

-

4-Г

Савченко  Л.В.

26

26

19

7

-

-

 

 

111

111

60

49

2

 

  ВСЬОГО

 

100 %

54,1 %

44,1 %

1,8 %

-


Результати  ДПА  з  літературного  читання


Клас

Вчитель

Учн.

Писали

Високий

Достатній

Середній

Початк.

4-А

Баштанник Н.В.

30

30

15

14

1

-

4-Б

Козинець Н.В.

30

30

18

12

-

-

4-В

Благополучна Л.В.

25

25

12

13

-

-

4-Г

Савченко  Л.В.

26

26

22

4

-

-

 

 

111

111

67

43

1

 

  ВСЬОГО

 

100 %

60,4 %

38,7 %

0,9 %

-

     Згідно  плану  внутрішньо шкільного  контролю адміністрацією  перевірялося виконання навчальних програм, аналізувалися підсумки успішності з основ наук, перевірялася шкільна документація: класні журнали, щоденники, робочі та контрольні зошити; відвідувалися уроки вчителів, виховні  заходи;  проводився  класно-узагальнюючий  контроль  учнів 3-іх та 4-их класів, надавалися практичні рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.      

    На  кінець  навчального  року  учні  початкових  класів  мають  такі  результати:

102  учня  –   першокласники. Їхні успіхи оцінювалися вербально.

319  учнів   2–4 -их   класів   мають  рівень:

високий       –    53  учнів     –  16 %

достатній     –   235  учнів  –  74 %

середній      –    31  учень   –  10 %

низький       –    0  учнів         

"6"  балів  з  одного  предмета  мають  19  учнів,  з  двох  предметів – 6   учнів.      

     Найкращий   рівень   знань   виявили   учні  2-В кл. (Нежура  Т.В.),  3-Б кл. (Лаврінчук  С.І.),  4-Б кл. (Козинець  Н.В.),  4-Г кл.  (Савченко  Л.В.).

         Протягом  минулого  навчального  року  молодші  школярі  брали  участь  у  різноманітних  конкурсах,  святах,  виставках;  відвідували  музеї  та  театри,  їздили  на  цікаві  пізнавальні  екскурсії.  Приємно  відмітити,  що  театральні  вистави  та  свята,  які  готують  і  показують  вчителі  та  учні  початкової  школи,  відрізняються  досить  добрим  творчим  рівнем.  Вистави  "Дюймовочка",  "Снігова  королева",  "Дванадцять  місяців",  "Казка  про  Зозулю",  "Новорічний  карнавал",  "Родинне  свято",  "Свято  Букваря",  свято  до  Дня  Матері,  свято  "Прощавай,  початкова  школо!"  мали  великий  успіх  серед  батьків  та  гостей. Цікаві  народознавчі  свята  до  Дня  св. Миколая  провели  Нежура Т.В.  і  Баштанник  Н.В.

        Продовжують  радувати  нас  своїми  здобутками  Нежура  Тетяна  Володимирівна та  Іванова  Тетяна  Яківна,  які  на  конкурсі  "Кришталевий  каштанчик"  Печерського  району  показали  виставу   "Попелюшка"  і  вкотре  отримали  найвищу  нагороду  –  Ґран-прі!  Радіємо  за   творчі  злети  учнів  та  вчителів  78  школи!    

На  базі школи І - ІІІ  ступенів  № 78  з  30  травня  по  23  червня  поточного  року   працював  дитячий  оздоровчий  табір  "Веселка"  із денним перебуванням, у якому  відпочивали  та  цікаво  навчались  50  вихованців. Залучені  до  відпочинку  в  таборі  діти  пільгових  категорій.         

Начальником табору призначено заступника директора школи з навчально-виховної роботи Костенко Жанну Миколаївну, заступником  - вчителя  початкових  класів  Лаврінчук  Світлану  Іванівну. Вихователями  та  керівниками  гуртків  працювали  вчителі та  вихователі  початкової  школи. У  другій  половині  дня  із  вихованцями  табору  займались  керівники  гуртків   Палацу  дітей  та  юнацтва  Печерського  району. 

Завданнями забезпечення повноцінного літнього відпочинку в пришкільному таборі були:

• створення у дітей хорошого емоційного настрою, привнесення почуття романтики в повсякденне життя;

• виховання громадянських якостей і почуттів;

• виявлення інтересів, захоплень дітей, розвиток бажання отримати нові знання, вміння, навички;

• навчання дітей діяти у колективі; розвиток дитячого самоврядування;

• привчання до самообслуговування, залучення до трудових справ на користь і радість оточуючих.

Всі види виховної діяльності в таборі здійснювалися відповідно до режиму дня. Робота проводилася згідно плану виховної роботи. Все це висвітлювалося на спеціальному стенді. Діти та їхні батьки мали змогу щоденно  знайомитися  з  путівкою  дня.

      Кожен день приносив безліч нових вражень  та  цікавих відкриттів.  Приємні  враження  залишили  святковий  захід до  Дня  захисту  дітей  у  парку  ім. М. Заньковецької;   спортивні змагання «Веселі старти»;  конкурсна  гра  «Правила безпечної  поведінки»;  екскурсії до  Київського  зоопарку,  до  Ботанічного  саду  ім. А.В. Фоміна,  перегляд  вистав  у  Театрі  на  Липках. 

Особливо  дітям  запам'яталися  конкурсно-розважальні  програми,  які  були  проведені  у  Палаці  дітей  та  юнацтва  Печерського  району.  З  яким  задоволенням  діти  дивились  театралізовані  програми,  брали  участь  у  майстер-класах!  

Під час табірної зміни працювали різноманітні гуртки: "Весела  англійська", «Кераміка»; «Літній  сувенір»; «Намистинки»; "Творча  майстерня"; "Сучасні  ритми";  "Великий  теніс",  гуртки футболу та  хореографії.

 

Згідно з річним планом роботи на 2016 – 2017 навчальний рік виховною метою колективу школи стало формування здорової, компетентної, соціально-адаптивної і творчої особистості з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, відповідно до річного плану  роботи  навчального закладу на 2016-2017 н. р., педагогічний колектив спрямував  виховну роботу з учнями за такими напрямками:

 

Виховання національної свідомості, громадянської активності.

         Національно-патріотичне виховання.

         Моральне виховання.

         Естетичне виховання .

         Формування та розвиток творчої особистості школяра, формування пізнавальної діяльності.

         Правове  виховання .

         Формування  колективу через активізацію колективної виховної роботи.

         Фізичне виховання.

         Особистісний підхід у формуванні всебічно розвиненого школяра.

 

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася  робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Згідно з річним  планом роботи  школи було  проведено  такі загальношкільні виховні заходи:

Свято  першого  дзвоника;

фотовиставка «Спогади про літо»;

флешмоб до Дня захисника України,

флешмоб до Дня Соборності України;

свято вручення  першокласникам  учнівських  квитків;

тематичний концерт до Дня вчителя;

виставка домашніх  улюбленців;

виставка малюнків «Осінь золота»;

тематичний тиждень «Осінній вернісаж»;

декада правових знань;

конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я»;

заходи до Новорічних свят;

акція «Молодь проти злочинності»;

акція «Скажи Сніду - НІ»;

квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа» (відзначення 79 річниці заснування);

концерт до Міжнародного жіночого дня;

родинні свята;

свято «Прощавай, початкова школо!»;

свято останнього  дзвоника;

урочисте вручення атестатів про повну загальну середню освіту.

Національно - патріотичне виховання є одним з провідних напрямків виховної роботи. Протягом року було проведено низку заходів із залученням учасників АТО, волонтерів. Учні разом із батьками та вчителями долучалися до акцій по збору україномовних книг для дітей, які мешкають у східних регіонах України, готували вітання і гостинці для військовослужбовців до Дня Збройних Сил України. Також проходили фотовиставки, тематичні бесіди, класні години, перегляд кінофільмів, спеціальні випуски шкільної радіогазети до річниці визволення України та Києва від фашистських загарбників у часи ІІ світової війни

      У 2016 - 2017 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики  правопорушень. Педагогами  ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому  напрямку є: тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з  періодичною  літературою на правову  тематику, перегляд відеофільмів, зустрічі з фахівцями. Відповідно до спільного плану щодо проведення правового лекторію та профілактики шкідливих звичок було проведено зустрічі з представниками ВКМСД, Національної поліції, ВДНОН та Центру «Здоров’я». У кожному класі розроблено заходи щодо профілактики правопорушень, правової освіти учнів та їх батьків.

Моральне виховання спрямоване на формування та розвиток почуття моралі, міцних переконань, постійно перебувало в центрі уваги педколективу. Класні керівники й адміністрація школи провели в цьому напрямку певну роботу, а саме: ділову гру «Знай свої права та обов’язки»(для учнів 9-х класів), у класах проведено ряд бесід щодо даної тематики. Учні брали участь у привітанні ветеранів. У квітні 2017 року у школі проведено благодійний ярмарок.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних  робіт, малюнків, фотографій, конкурс композицій і поробок з природних матеріалів.

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», зустрічі з лікарем, класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії), виступи учасників гуртка «Здоровий спосіб життя», агіт-акція «Толерантність по відношенню до людей, які хворіють на СНІД», спортивні змагання між класами з ігрових видів спорту.

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження  алкоголізму,  наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

З лекціями, бесідами в школі   виступали: спеціаліст центру соціальних служб Печерського району, лікар Центру «Здоров’я» Печерського району, лікар дерматовенеролог, нарколог.

Учні 9-11-х класів брали участь у конкурсі робіт МАН (секція «Медицина», «Екологія», «Хімія») із дослідницькими роботами щодо впливу забруднення навколишнього середовища, шкідливих звичок на організм людини.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути  оптимальної результативності  взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі-предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками.

                Важливою ланкою виховної роботи у школі є учнівське самоврядування. Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготув та провів  чимало цікавих заходів. Голова учнівського самоврядування Приходько Анастасія, а після проведення виборів Голови, Рикова Тетяна брали активну участь у роботі районної лідерської організації.

 Протягом року проходив конкурс “Найкращий клас паралелі”. Відповідно до Положення, оцінювання проводилося за такими критеріями:

         навчання, участь у предметних олімпіадах;

         участь у шкільних заходах;

         класні творчі заходи;

         спорт;

         моральні якості, шкільна форма, поведінка та інше;

         відвідування музеїв, театрів, виставок;

         стан класного майна;

         операція «Турбота»;

         презентація класу.

 Переможцями  у 2016-2017 н.р. стали  класні колективи:

2-В клас (класовод Нежура Т.В.),

3-Б клас (класовод Лаврінчук С.І.),

4-Б та 4-Г класи (класоводи Козинець Н.В., Савченко Л.В.),

5-Б клас (кл. керівник Мічуда О.І.),

6-В клас (кл. керівник Кравчук О.В.),

8-Б та 8-В класи (кл. керівники Корченова Т.В., Тарасенко Н.Р.),

9-Б клас (кл. керівник Добряк Л.М.).

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота. Всі учні школи в позаурочний час відвідували заняття відповідно до своїх уподобань.

Вихованці студій образотворчого мистецтва, театрального  колективу «Невгамовна компанія», гуртка «LEGO конструювання», студії хореографії протягом навчального року представляли результати своєї роботи у різноманітних конкурсах, шкільних і районних заходах, брали активну участь у підготовці та проведенні виставок, концертів, фестивалів.

У районному конкурсі «Кришталевий каштан на Печерську» гран-прі у молодшій віковій групі отримав театральний колектив «Невгамовна компанія».             

Команда «Спарта» (керівник – Жутник В.І.) брала участь у Всеукраїнському фестивалі робототехніки, де виборола перемогу у номінації «Найтехнологічніший проект».

Протягом навчального року команди школи гідно представляли навчальний заклад районних фестивалях та конкурсах.

Хочу звернути вашу увагу на дотримання мовного режиму у школі. Режим вживання української мови – це комплекс заходів і правил, які використовуються для досягнення мети, яка полягає у використанні школярами української мови в повсякденному житті. Які ж ці заходи і правила? По-перше, це словесне спілкування між вчителями та учнями. Оскільки вчителі не можуть контролювати спілкування учнів між собою, вони не можуть вплинути і на вибір мови цього спілкування. Але в той же час вони можуть забезпечити вживання української мови при спілкуванні між учнем і вчителем. По-друге, заходом для забезпечення вживання української мови в школі є ведення всієї шкільної документації – воно має здійснюватися виключно українською мовою.

Охорона праці та техніка безпеки і охорона життєдіяльності.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним та суворим контролем адміністрації  школи . Вчителі та учні неухильно повинні дотримуватись правил техніки безпеки.

На початку навчального року на засіданні педради  затверджується план роботи на новий навчальний рік, де передбачено окремий  розділ   « Охорона  життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Заходи з техніки безпеки та охорони праці».

                Наказами по школі  між працівниками розподіляються обов’язки з охорони праці, створюється спеціальна комісія для перевірки дотримання техніки безпеки в школі.

                До плану роботи  включено проведення єдиних уроків  з Правил дорожнього руху, постановка вистав, випуск газет,  зустрічі з працівниками патрульної служби, активно  залучаються батьки до проведення пропаганди дотримання Правил дорожнього руху.

                Кожного року обстежуються кабінети  хімії, фізики, інформатики, кабінети з мультимедійними комплексами, спортивні зали та спортивні майданчики на предмет готовності до нового навчального року.  За результатами обстеження складаються  акти-дозволи на проведення навчальних занять.

                При підготовці до нового навчального року  перевіряється наявність інструкцій з правил техніки безпеки, проводиться перевірка та складаються акти про стан пожежних рукавів, пожежного інвентарю, спортивного обладнання.

                У серпні та січні проводиться первинний  інструктаж з техніки безпеки з учасниками навчально-виховного процесу, а також вступний інструктаж для тих, хто розпочав навчання та роботу в школі. Особлива увага приділяється інструктажам вчителів фізики, хімії, інформатики, фізичної культури, предмету Захист Вітчизни. На педагогічних та координаційних  радах обговорюються питання профілактики нещасних випадків в школі, вимоги  до вивчення Правил дорожнього руху та предмету ОБЖД, правил поведінки в громадських місцях, в приміщеннях під час перерв та позаурочний час

                Раз на чверть проводяться «Єдині  дні знань з правил пожежної безпеки», та «Дні знань з безпеки дорожнього руху». Під час проведення Дня Рятівника і Дня ЦО для учнів школи організовуються зустрічі зі співробітниками Міністерства надзвичайних ситуацій, проводяться практичні заняття та бесіди з питань безпеки життєдіяльності, вікторини, конкурси малюнків тощо. Чотири рази на навчальний рік проводяться  тижні з основ безпеки життєдіяльності.

                Адміністрацією школи ведеться статистика  побутового травматизму та проводяться профілактичні заходи щодо його зменшення серед учасників навчально-виховного процесу.

                Особлива увага приділяється збереженню життя і здоров’я дітей під час проведення уроків фізичної культури. Видаються накази про розподіл на медичні групи та навантаження учнів на уроках фізичної культури. Вчителі постійно ведуть спостереження за станом  здоров’я учнів, розробляються листки здоров’я, в яких записано всі дані про фізичний стан учня.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», Державних санітарних правил і норм  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  школи з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно з вимогами нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання інформатики, біології, предмету Захист Вітчизни проводять первинні та повторні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, із записом у відповідні журнали. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня,  має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці.

На видному місці розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. Оформлено куточок з безпеки життєдіяльності.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи.

 Наприкінці 2016-2017 навчального року серед учнів 2-10 класів було проведено анкетування «Моя школа».

Діти стали учасниками дослідження “Я і школа”.

Учням було наголошено, що в цій анкеті питання поставлені так, що кожна їх відповідь буде правильною, якщо вона щира. Відповідати слід самостійно. Отже результати було оброблено, кожне з питань було представлено у вигляді діаграми.

Запорукою успішного навчання і комфортного перебування учнів у навчальному закладі протягом дня є створення належних умов. Тому питання зміцнення матеріально-технічної бази школи перебуває на контролі як педагогічного колективу, так і батьківської громадськості. У минулому навчальному році за рахунок бюджетних коштів, вперше за багато років, навчальний заклад отримав канцелярські, господарчі товари, наочні засоби навчання, меблі тощо на сумму понад 150 тис. грн. За рахунок бюджетних коштів у приміщенні школи виконано часткову заміну вікон обсяком 500 кв.м. На оплату праці та нарахування зарабітної плати з бюджету виділено 9095000 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3001500 грн. 

 Педагогічний колектив, плануючи завдання на новий навчальний рік, обов’язково врахує позитивні моменти і складнощі минулого року. Проте вважаю, що за підтримки батьківської громадськості, навчальний заклад забезпечує гідний рівень навчально – виховного процесу, різнобічний розвиток школярів і формує молоде покоління, здатне творити майбутнє нашої країни.