Звіт директора школи 2017 - 2018

 

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.

 

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

Всього у навчальному закладі працює 78 вчителів, з них – 2 сумісника. 46  вчителів мають вищу категорію, 6 – першу, 15 – другу, 11 – спеціалісти. Серед працюючих вчителів : 1 кандидат наук, 1 Заслужений працівник освіти України, 16 методистів ,  8 мають звання «старший вчитель».   Для науково-методичного забезпечення роботи педагогічного колективу працювала методична рада, до якої входять учителі-предметники, 9 методичних об’єднань вчителів з основних предметів. Протягом року вивчався досвід вчителів школи, які атестувалися на вищу категорію. На методичній раді школи обговорено досвід їх роботи: Чередніченко І.Г. Формування медіа-освіти, медіа-грамотності та медіа-компетентності вчителя. Ткаченко О.В.   Пошук  інноваційних шляхів забезпечення умов для формування особистісно-зорієнтованого освітнього середовища учня.  Мініч Л.В. Формування медіа-компетентностей учнів та взаємодія із сучасним інформаційним середовищем для розвитку критичного мислення на уроках фізики.

          Вчителі школи постійно підвищують свій методичний рівень, використовують у своїй роботі інтерактивні форми навчання, розробляють уроки з впровадженнями ІКТ, публікують власні методичні розробки. Протягом цього навчального року у різних фахових виданнях були опубліковані:

Назва матеріалу

Вид методичної продукції

Автор

Посада

Форми поширення

«Дитина від трьох батьків.(Цитоплазматична спадковість у реальності)»

 

власна методична розробка

 

Примак Н.А

вчитель

 

Біологія №3, лютий 2018

 «Крок до заселення Марсу»

 

 

власна методична розробка.

 

Примак Н.А.

 

 

вчитель

 

 

Біологія №10, травень 2018

 

 

 «Адаптаційні навчальні програми з фізики для іноземних студентів»

 

власна методична розробка.

 

Мініч Л.В.

 

вчитель

 

Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова - Серія 3 – К.: НПУ, 2017.

опос міста у прозі Сергія Жадана 

 

 

наукова стаття

 

Бабенко А.О. 

 

вчитель

 

Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: № 1 (19) 2017.  

Урбаністичні та аксіологічні домінанти у романі Сергія Жадана «Депеш Мод» «Синопсис: текст, контекст, медіа».

наукова стаття

 

Бабенко А.О.

 

вчитель

 

Електронний фаховий журнал Київського університету імені Бориса Грінченка. № 1 (17)

Постмодерні акценти сучасної української урбаністичної літератури

наукова стаття

Бабенко А.О.  

вчитель

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.),  2017 № 27.

 

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможці районних олімпіад за поточний навчальний рік – 78, конкурси – 19. За підсумками проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 4 учнів вибороли призові місця.

        Для подальшого розвитку творчого потенціалу дітей в школі створено та працює два інтерактивних проекта: IKid-TV та IKid pictures.

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 56 учнів (11%) мають високий та 268(51%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом  навчального  року  мали учні  5, 6 та 9-их  класів. Більше всього з низьким рівнем  знань учнів 8-их та 10-А класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал.

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

Всього в школі на 05.09.2017р.

нараховувалось 961 учень:

початкова школа – 423 учні

середня школа  – 410 учнів

старша школа  – 128 учнів 

За І– ий семестр прибуло 11, вибуло 35 учнів.

Вибули:
до інших ЗНЗ   4 учні

до спеціалізованих шкіл – 12 учнів

до приватних закладів   8 учнів

до Київської Міжнародної школи – 2 учні

за межі Києва  – 9 учнів

На кінець І – ого семестру – 937учнів

 

За ІІ – ий семестр прибуло 9, вибуло 7 учнів.

Вибули:

до спеціалізованих шкіл   – 1 учнів

до приватних закладів      – 6 учнів

 

Всього за рік прибуло 22, вибуло 42 учні.

 

Вибули: до інших ЗНЗ                                  – 4 учні

               до спеціалізованих шкіл                – 13 учнів

               до приватних закладів                   – 14 учнів

               до Київської Міжнародної школи – 2 учні

               за межі Києва                                  – 9 учнів

 На кінець року – 941 учень.

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

 

Всього учнів

Високий

Початковий

Н/а

2011 -2012 н.р.

440

59(14%)

16( 4%)

-

2012-2013 н.р.

430

64(15%)

11(2%)

-

2013-2014 н.р.

448

66(15%)

15(3%)

2

2014-2015 н.р.

474

59 (12%)

  6(2%)

3

2015-2016 н.р.

502

55 (11%)             

7(1%)

1

 

2016-2017 н.р.    

497

50 (10%)       

 5 (1%)

 

 

2017-2018 н.р.    

527

56 (11%)

9(2%)

 

                            

Розв'язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2017-18 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності. Так, у загальному рейтингу, який визначається за резуль­татами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО четвертий рік поспіль посідає чільні місця. Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 68 місце, в районі – 8,  серед загальноосвітніх закладів – у місті і в районі -  перше.

За підсумками 2017-2018 навчального року школа випустила 60 учнів 11-их класів. Із них 2 учні нагороджені золотою медаллю. Ці учні підтвердили медалі. ДПА у формі ЗНО складали 54 учні.

ЗНО з укр.мови (складало 54 учні) :

Високий      – 22уч. - 41%

достатній    – 28 уч - 52%

середній       – 3уч.   - 5%

початковий    1уч. - 2%

 

ЗНО з математики (17 учнів):

високий   – 3 уч. - 18%

достатній – 5 уч. - 29%

середній   – 9 уч. - 53%

 

ЗНО з історії (38 учнів):

високий    – 15 уч. - 39%

достатній – 13 уч. - 34%

середній   – 10 уч. - 26%

 

ЗНО з англійської мови (39 учнів):

високий – 23 уч. - 59%

достатній – 16 уч. - 41%

 

ЗНО з біології (4 учні):

високий - 1 уч. - 25%

достатній – 2 уч. - 50%

середній – 1 уч. - 25%

 

ЗНО з фізики (1 учень):

достатній – 3 уч. - 100%

ЗНО з географії (4 учні):

достатній – 2 уч. - 50%

середній   – 2 уч. - 50%

       Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2018 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об'єднань, науково-методичної ради. Випускники  Вітько Андрій та Тамразян Елеонора, нагороджені золотими медалями, підтвердили високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО.

Методичним предметним об'єднанням необхідно врахувати результати ЗНО і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об'єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 79 випускників 9-х класів отримала свідоцтво з відзнакою 7 учнів.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень у 2017 - 2018 навч. році ми порівнюємо річне оцінювання, моніторингові дослідження учнів, підсумкові контрольні роботи і ДПА.

Аналіз результатів ДПА в 9-их класах

Учні 9-х класів проходили атестацію з чотирьох предметів:

українська мова (диктант);

математика;

історія (9-А,В)

англійська мова (9-Б)

Українська мова

 

9-А

9-Б

9-В

 

%

 

%

 

%

Високий

-

 

13

 

3

 

Достатній

10

 

13

 

14

 

Середній

12

 

 

 

4

 

Початковий

 

 

 

 

 

 

  Математика

 

9-А

9-Б

9-В

 

%

 

%

 

%

Високий

-

-

5

20

6

 

Достатній

14

64

19

 

14

 

Середній

8

36

2

 

1

 

Історія

 

9-А

9-В

 

%

 

%

Високий

6

27

13

62

Достатній

12

55

6

29

Середній

4

18

2

9

 

9-Б

 

%

Високий

21

81

Достатній

5

19

Англійська мова

 

 

  У  2017 - 2018  н. р.  вчителі  початкової  школи   продовжили   роботу  над  впровадженням Державного  стандарту  початкової  освіти  і  почали  підготовку до  впровадження нових  стандартів  Нової  української  школи,  накопичували  методичний  матеріал,  проводили  майстер-класи,  семінари,  тренінги. 

     Методичне  об'єднання  вчителів  початкових  класів  (керівник  Савченко Л.В.) працювало  над  проблемним  питанням  «Впровадження  нових  освітніх  стандартів  шляхом  використання  інноваційних  технологій».  Вчителі  приділяють  велику увагу  сформованості  життєвих  компетентностей  молодших  школярів:  вміння учнів  орієнтуватися  в  певних  життєвих  ситуаціях,  вміння  знайти  вихід;  вміння зайняти  певне  місце  у  соціумі,  в  дитячому  колективі.

     Серед найпоширеніших форм методичної роботи: місячник молодого вчителя, психолого-педагогічні консультації, семінар-практикум, психолого-педагогічний семінар, теоретичний семінар, співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, круглі столи, майстер-клас, предметні тижні, методичні оперативки.

         Протягом 2017/2018 навчального року на засіданнях методичного об’єднання  вчителів  початкових  класів  були  проведені  семінари:

·       жовтень - теоретичний семінар «Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів»;

·       січень - семінар-практикум «Піднесення ефективності сучасного уроку на основі спільної творчості вчителя та учня»;

·       квітень - круглий стіл «Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя».

      На засіданнях обговорювались питання, що стосуються впровадження нових технологій навчання і реалізації проблеми, над якою працювали вчителі. Одним із шляхів удосконалення професійної компетентності педагога є ефективне застосування традиційних та інноваційних освітніх технологій. Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів показав, що вчителі творчо підходять до реалізації проблеми школи, проблеми МО та власної проблеми. Усі члени МО, надаючи перевагу особистісно зорієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співробітництва, уроки будують на діяльнісній основі, учень активно працює сам, у парах, групах – на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

     Вчителі  початкових  класів  є  постійними  учасниками  різноманітних професійних майстер-класів  та  тренінгів,  конференцій  та   семінарів.

      У  березні  вчителі-початківці  підготували  та  провели  семінар  методичного  об'єднання  вчителів  початкової  школи  Печерського  району.  Тема  семінару  "Використання  сучасних  інноваційних  технологій  у  початковій  школі".  Вчителі Козинець Н.В.,  Перепелиця  Т.Ю.,  Космина  К.П.   провели  цікаві та  змістовні  уроки  з використанням  інноваційних  технологій.  Голова  МО  вчителів  початкової  школи  Савченко Л.В.  розповіла  про   навчальні  проекти,  як  форму  інтеграції   предметів  у  початковій  школі.  Прудка  Л.О.  провела  цікавий  майстер-клас  із  застосуванням  прийомів  ейдетики  як засобу  розвитку  пам'яті  та уваги  молодших  школярів.

     Протягом року вчителі працювали   над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формували вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх. Виховували інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй країні.

               Вчителі та їх вихованці приймали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 3 – 4 класів, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3 – 4 класів.

          Відповідно  до  п. 3 Положення  про  Державну  підсумкову  атестацію  учнів  4-их  класів  з   14 по 18 травня  2017 року  була  проведена  перевірка  знань,  умінь  і  навичок  з  української  мови  та  математики.

Результати  навчальних  досягнень  з  української  мови  такі:

Клас

Вчитель

Учн.

Писали

Висок.

Достатн.

Середн.

Початк.

 4-А

Доля  Л.К.

24

24

14

9

1

-

 4-Б

Лаврінчук  С.І.

24

24

10

14

-

-

 4-В

Прудка  Л.К.

21

21

11

10

-

-

 4-Г

Кошелєва  Г.В.

23

22

9

12

1

-

 

 

92

91

44

45

2

 

  ВСЬОГО

 

 

48,4 %

49,4 %

2,2 %

-

Якість  знань  з  української  мови  в  4-их  класах  становить  98,9 %. 

Результати  навчальних  досягнень  з  математики  такі:

Клас

Вчитель

Учн.

Писали

Високий

Достатній

Середній

Початк.

4-А

Доля  Л.К.

24

24

16

8

-

-

4-Б

Лаврінчук  С.І.

24

24

12

12

-

-

4-В

Прудка  Л.О.

21

21

14

7

-

-

4-Г

Кошелєва  Г.В.

23

22

12

9

1

-

 

 

92

91

54

36

1

 

  ВСЬОГО

 

 

59 %

40 %

1 %

-

 

      Якість  знань  з  математики  в  4-их  класах  становить  98,9 %. 

     Згідно плану внутрішньошкільного контролю адміністрацією  перевірялося виконання навчальних програм, аналізувалися підсумки успішності з основ наук, перевірялася шкільна документація: класні журнали, щоденники, робочі та контрольні зошити; відвідувалися уроки вчителів, виховні  заходи;  проводився класно-узагальнюючий контроль учнів 4-х класів, надавалися практичні рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.  На  кінець  навчального  року  учні  початкових  класів  мають  такі  результати:

      із 414 учнів,  що  закінчили  2017-2018 н. р.,  105  учнів  1  класів  оцінені  вербально.

Із  309  учнів  2-4  класів  мають:

- високий  рівень  -   50  учнів      16 %

- достатній            -   232  учні    75 %

- середній              -   25  учнів     8 %

- початковий         -   1  учень       0,3 %

 

Клас

ПІБ вчителя

На

31.105

Високий

Достатн.

Середній

Почат

ковий

Не  атесто-вано

1-А

Ліпченко  О.Ф.

    19

 

 

 

 

 

1-Б

Козинець  Н.В.

30

 

 

 

 

 

1-В

Савченко  Л.В.

29

 

 

 

 

 

1-Г

Благополучна  Л.В.

27

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 2-А

Невмержицька Г.В.

26

3

17

6

-

-

2-Б

Перепелиця  Т.Ю.

25

2

22

1

-

-

2-В

Космина  К.П.

28

4

22                       

2

-

-

2-Г

Землянівська  Т.В.

25

6

17

2

-

-

 

 

104

15

78

11

-

-

3-А

Лістунова  Н.В.

28

6

17

5

-

-

3-Б

Гречух  Л.М.

30

5

24

1

-

-

3-В

Нежура  Т.В.

30

6

22

2

-

-

3-Г

Костенко  Ж.М.

25

3

19

3

-

 

 

 

113

20

82

11

-

 

4-А

Доля  Л.К.

24

4

18

1

1

 

4-Б

Лаврінчук  С.І.

24

3

21

-

-

-                   

4-В

Прудка  Л.О.

21

4

17

-

-

-

4-Г

Кошелєва  Г.В.

23

4

16

2

-

1

 

 

92

15

72

3

1

1

Всього по  1 – 4  класах

 

414

 

50

 

232

 

25

 

1

 

 

1

 

 

 


"6"  балів  з  одного  предмета  мають   11  учнів,  з  двох  предметів –  11   учнів. Низький  рівень  знань  має учень  4-А  класу Полтєєв  Андрій.

      Учень  4-Г класу  Грінберг  Лев  залишений  на  повторний  курс  навчання  на  підставі  рішення  педради  від  30.05.2018 року  протокол  № 7.  

          Учні,  які  мають  середній  рівень  знань,   знаходяться  на  контролі  вчителів  та  адміністрації.

        Протягом  минулого  навчального  року  молодші  школярі  брали  участь  у  різноманітних  конкурсах,  святах,  виставках;  відвідували  музеї  та  театри,  їздили  на  цікаві  пізнавальні  екскурсії.  Приємно  відмітити,  що  театральні  вистави  та  свята,  які  готують  і  показують  вчителі  та  учні  початкової  школи,  відрізняються  досить  добрим  творчим  рівнем.  Вистави  "Дюймовочка",  "Снігова  королева",  "Дванадцять  місяців",  "Царівна-Несміяна", "Новорічний  карнавал",  "Родинне  свято",  "Свято  Букваря",  свято  до  Дня  Матері,  свято  "Прощавай,  початкова  школо!" мали  великий  успіх  серед  батьків  та  гостей.

        Продовжують  радувати  нас  своїми  здобутками  Нежура  Тетяна  Володимирівна та  Іванова  Тетяна  Яківна,  які  на  конкурсі  "Кришталевий  каштанчик"  Печерського  району  показали  виставу   "Чотири  пори  року"  і  вкотре  отримали  найвищу  нагороду    Ґран-прі!  Радіємо  за   творчі  злети  учнів  та  вчителів  78  школи!

На  базі школи І - ІІІ  ступенів  № 78  з  1  по  25  червня  поточного  року   працював  дитячий  оздоровчий  табір  "Веселка"  із денним перебуванням, у якому  відпочивали,  оздоровлювались  та  цікаво  проводили  час  50  вихованців.

Начальником табору призначено заступника директора школи з навчально-виховної роботи Костенко Жанну Миколаївну, заступником  - вчителя початкових класів  Лаврінчук  Світлану  Іванівну. Вихователями  та  керівниками  гуртків  працювали  вчителі та  вихователі  початкової  школи. У  другій  половині  дня  із  вихованцями  табору  займались  керівники  гуртків   Палацу  дітей  та  юнацтва  Печерського  району. 

Завданнями забезпечення повноцінного літнього відпочинку в пришкільному таборі були:

• створення у дітей хорошого емоційного настрою, привнесення почуття романтики в повсякденне життя;

• виховання громадянських якостей і почуттів;

• виявлення інтересів, захоплень дітей, розвиток бажання отримати нові знання, вміння, навички;

• навчання дітей діяти у колективі; розвиток дитячого самоврядування;

• привчання до самообслуговування, залучення до трудових справ на користь і радість оточуючих.

 

Всі види виховної діяльності в таборі здійснювалися відповідно до режиму дня. Робота проводилася згідно плану виховної роботи. Все це висвітлювалося на спеціальному стенді. Діти та їхні батьки мали змогу щоденно знайомитися з путівкою дня.

      Кожен день приносив безліч нових вражень  та  цікавих відкриттів.  Деякі заходи стали для нас традиційними: святковий  захід до  Дня  захисту  дітей;   спортивні змагання «Веселі старти»; конкурсна  гра  «Правила безпечної  поведінки»;  екскурсії до  Ботанічного  саду  ім. А.В. Фоміна,  перегляд  вистав  у  Театрі  на  Липках.

Особливо  дітям запам'яталися  екскурсія  до  Національного історико - архітектурного  музею  «Київська  фортеця»,  до  військової  частини  3066  Національної  гврдії  України.

Під час табірної зміни працювали різноманітні гуртки: "Весела  англійська", «Кераміка»; «Літній  сувенір»; «Намистинки»; "Творча  майстерня"; "Сучасні  ритми";  "Великий  теніс",  гуртки футболу  та  хореографії.

     У  лютому,  березні  та  червні  2018 року  відбулися  три  сесії  вчителів  початкової   школи,  які з 1 вересня 2018 року будуть  навчати  перші  класи.

Учителі  стали  активними  учасниками  практичної  частини  сесій.  "Методика  взаємних  запитанЬ",  "Порушена  послідовність",  "Попереднє  керівництво",  "Групові  стратегії",  "Джигсоу"    саме  ці  новітні  методи  та  прийоми  є  тепер  у  арсеналі  педагогів.

     Вчителі  з  успіхом  опанували  60  годин  навчання  на  онлайн - курсі  Ed-era.com,  пройшли  курс  підготовки  з  упровадження  нового  змісту  початкової  освіти  в  обсязі  90  академічних  годин  (3  кредити)  та отримали  сертифікати.  І  саме  це  дає  їм  право  викладати  в  перших  класах  Нової  української  початкової  школи  з  1  вересня  2018 року. 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, відповідно до річного плану  роботи  навчального закладу на 2017-2018 н. р., педагогічний колектив спрямував  виховну роботу з учнями за такими напрямками:

Ø  Виховання національної свідомості, громадянської активності.

Ø  Національно-патріотичне виховання.

Ø  Моральне виховання.

Ø  Естетичне виховання .

Ø  Формування та розвиток творчої особистості школяра, формування пізнавальної діяльності.   

Ø  Правове  виховання .

Ø  Формування  колективу через активізацію колективної виховної роботи.

Ø  Фізичне виховання.

Ø  Особистісний підхід у формуванні всебічно розвиненого школяра.

 

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася  робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Протягом 2017-2018 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур.

Протягом навчального року проведено низку заходів, присвячених 80-й річниці заснування школи №78, кульмінацією ювілейних заходів став Квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа».

             Згідно з річним  планом роботи  школи було  проведено  такі загальношкільні виховні заходи:

·       Свято  першого  дзвоника;

·       фотовиставка «Спогади про літо»;

·       фотовиставка «Я і Україна»;

·       флешмоб до Дня захисника України;

·       свято вручення  першокласникам  учнівських  квитків; 

·       тематичні концерти до Дня вчителя, Міжнародного жіночого дня;

·       відзначення Дня захисника України;

·       тиждень патріотизму;

·       виставка домашніх  улюбленців;

·       виставки малюнків «Осінь золота»;

·       тематичний тиждень «Осінній вернісаж»;

·       декада правових знань;

·       конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я»;

·       заходи до Новорічних свят;

·       акція «Молодь проти злочинності»;

·       акція «Скажи Сніду - НІ»;

·       низка заходів по вшануванню річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;

·       квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа»;

·       родинні свята;

·       свято «Прощавай, початкова школо!»;

·       свято останнього  дзвоника;

·       урочисте вручення атестатів про повну загальну середню освіту та інші..

     Патріотичне виховання є одним з провідних напрямків виховної роботи. Відповідно до плану було проведено такі заходи: тематичні фотовиставки, оновлено експозицію шкільного музею 4ГТА,  проведено тематичні бесіди, класні години, перегляд кінофільмів, спеціальні випуски шкільної радіогазети до річниці визволення України та Києва від фашистських загарбників, до Дня Перемоги.

Протягом року велася тісна співпраця в волонтерами Центрального військового шпиталю, щодо збору ліків, речей, необхідних військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні та реабілітації. Учні писали листи, робили малюнки і листівки для воїнів. Батьки, учні, вчителі долучалися до благодійних акцій на допомогу мешканцям зони АТО.

У шкільній бібліотеці постійно діє літературна виставка «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Учні старшої школи брали активну учать у місячниках військово – патріотичного виховання. У жовтні 2017 року проведено традиційний тиждень патріотизму, до якого були залучені всі учні школи. Проведено флешмоб «Україна - єдина». Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу, так проведено свята до дня св. Миколая з учнями початкової школи, учні 6-В підготували колядки та щедрівки, з якими вітали вчителів та школярів із зимовими святами. Протягом року класи відвідували музеї, виставки, виїжджали на екскурсії до пам’ятних місць України.

Патріотизм – це любов до рідної землі, шанобливе ставлення до мови, до історичного минулого. Краса-мир-гідність; Батьківщина-родина-мова; вишиванка-мамин рушник-вінок – такі слова педагоги пов’язують із значенням патріотичного виховання.

       У 2017-2018 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики  правопорушень. Педагогами  ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому  напрямку є: тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з  періодичною  літературою на правову  тематику, перегляд відеофільмів, зустрічі з фахівцями. Відповідно до спільного плану щодо проведення правового лекторію та профілактики шкідливих звичок було проведено зустрічі з представниками районного суду, Національної поліції, служби ювенальної превенції, Центру «Здоров’я».

         У кожному класі розроблено заходи щодо профілактики правопорушень, правової освіти учнів та їх батьків.

         З метою активізації профілактичної роботи з учнями  щодо попередження злочинності і правопорушень і подальшого розвитку правової  освіти та  виховання у дусі  поваги до  закону і прав людини серед  учнівської  молоді, у грудні 2017року  у школі проведено декаду правових знань, у рамках якої було  проведено чимало змістовних заходів за участю фахівців.

         Моральне виховання спрямоване на формування та розвиток почуття моралі, міцних переконань, по­стійно перебувало в центрі уваги педколективу. Класні керівники й адміністрація школи провели в цьому на­прямку певну роботу, а саме: ділову гру «Знай свої права та обов’язки»(для учнів 9-х класів), у класах проведено ряд бесід щодо даної тематики. Учні брали участь у привітанні ветеранів. У квітні 2018 року у школі проведено благодійний ярмарок, кошти, виручені на ньому передані до Центрального військового клінічного шпиталю.

    Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних  робіт, малюнків, фотографій, конкурс композицій і поробок з природних матеріалів, новорічних композицій «Збережемо ялинку», заходи до Дня Землі, екологічна конференція учнів 10-11-класів.

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», зустрічі з лікарем, класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії), виступи учасників гуртка «Здоровий спосіб життя», агіт-акція «Толерантність по відношенню до людей, які хворіють на СНІД», спортивні змагання між класами з ігрових видів спорту.

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження  алкоголізму,  наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

З лекціями, бесідами в школі   виступали: спеціаліст центру соціальних служб Печерського району, лікар Центру «Здоров’я» Печерського району, лікар дерматовенеролог, нарколог.

Учні 9-11-х класів брали участь у конкурсі робіт МАН (секція «Медицина», «Екологія», «Хімія») із дослідницькими роботами щодо впливу забруднення навколишнього середовища, шкідливих звичок на організм людини. 

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути  оптимальної результативності  взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі-предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками.

Протягом навчального року проводилася шкільна спартакіада у 6 видах спорту.

Серед учнів 4-х, 5-х, 6-х класів проведені змагання «Олімпійське лелеченя». Збірна команда школи гідно представила школу у районному етапі змагань. Збірна команда хлопців 2006 р.н. посіли ІІ місце у змаганнях з футболу «Шкільна футбольна ліга».  Великою популярністю серед учнів початкової школи користувалися змагання “Веселі старти”.

     Важливою ланкою виховної роботи у школі є учнівське самоврядування. Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготув та провів  чимало цікавих заходів.

            Агенція  “Дітвора “ долучилася до проведення свята урочистого вручення учнівських квитків першокласникам, проводили ігрові перерви з учнями початкової школи.

Агенція “Освіта”  брала участь у підготовці та проведені предметних днів хімії, фізики, англійської мови, російської та зарубіжної літератури, біології. 

Акції  “ Скажи  СНІДу – НІ! ”,  конкурс  плакатів “Права дитини “, декада  правових  знань , зустрічі з  працівниками  правоохоронних  органів, тиждень патріотизму  - заходи, до яких долучилася агенція  “Право” .

 Агенція  “Культура “ відповідала за  проведення  святкових концертів  до Дня вчителя, новорічних концертів. Традиційними  стали конкурси  плакатів “Я  обираю  здоров’я”, фотоколажів «Спогади про літо».

Агенція “Преса” готувала шкільну газету “ЗОМ –прес”. На жаль, протягом навчального року вийшов лише один повноцінний випуск газети. 

Агенція “Турбота“, до складу якої входить команда волонтерів,опікувалися  ветеранами війни, праці, що  мешкають  у  мікрорайоні  школи.

Голова учнівського самоврядування Рикова Тетяна брала активну участь у роботі районної лідерської організації.

Протягом року проходив конкурс “Найкращий клас паралелі”. Відповідно до Положення, оцінювання проводилося за такими критеріями:

·       навчання, участь у предметних олімпіадах;

·       участь у шкільних заходах;

·       класні творчі заходи;

·       спорт;

·       моральні якості, шкільна форма, поведінка та інше;

·       відвідування музеїв, театрів, виставок;

·       стан класного майна;

·       операція «Турбота»;

·       презентація класу.

 Переможцями  у 2017-2018 н.р. стали  класні колективи:

ü  2-Б та 2-В (кл. керівник Перепелиця Т.Ю., Космина К.П.),

ü  3-В кл. (кл. керівники Нежура Т.В.),

ü  4-Б (кл.керівник Лаврінчук С.І.),

ü  5-В ( кл.керівник Клименко І.Л.),

ü  6-Б ( кл.керівник Мічуда О.І.),

ü  7-В ( кл.керівник Гончарук А.О.),

ü  9-Б та 9-В ( кл.керівникии Корченова Т.В. та Тарасенко Н.Р.).

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота. Всі учні школи в позаурочний час відвідували заняття відповідно до своїх уподобань.

Вихованці студій образотворчого мистецтва, театральної студії «Самоцвіти», театральних колективів «Невгамовна компанія», гуртка «LEGO конструювання», студії хореографії протягом навчального року представлялирезультати своєї роботи у різноманітних конкурсах, шкільних і районних заходах, брали активну участь у підготовці та проведенні виставок, концертів, фестивалів.   

            «У районному конкурсі «Кришталевий каштан на Печерську» Гран-прі у молодшій віковій групі виборов театральний колектив «Невгамовна компанія» з виставою «Попелюшка»  (керівник Іванова Т.Я., кл. керівник Нежура Т.В.).

Протягом навчального року команди школи гідно представляли навчальний заклад районних фестивалях та конкурсах.

Маю зваернути вашу увагу на мовний режим у школі. Для розуміння необхідності дотримання режиму мови потрібно чітко розуміти, що собою являє цей режим. Режим вживання української мови – це комплекс заходів і правил, які використовуються для досягнення мети, яка полягає у використанні школярами української мови в повсякденному житті. Які ж ці заходи і правила? По-перше, це словесне спілкування між вчителями та учнями. Оскільки вчителі не можуть контролювати спілкування учнів між собою, вони не можуть вплинути і на вибір мови цього спілкування. Але в той же час вони можуть забезпечити вживання української мови при спілкуванні між учнем і вчителем. По-друге, заходом для забезпечення вживання української мови в школі є ведення шкільної документації  виключно українською мовою з дотриманням чинних інструкцій.

Попри існування нормативно-правових актів, які зобов’язують дотримуватися мовного режиму у школі, на практиці його дотримання залежить від ряду факторів. Зокрема, як добре всім відомо, Україна складається з різних регіонів з різним населенням. У деяких регіонах більшість громадян вважає українську мову рідною, в інших регіонах такою мовою є російська. Наша школа приймає до себе дітей з різних регіонів, і для популяризації української мови, в школі проводиться ряд заходів:

·       Участь у мовно-літературному конкурсі Шевченка

·       Конкурс  читців віршів Шевченка

·       Диктант до Дня писемності і мовив

·       відвідування музею видатних українських діячів та інше.

            Також, важливим питанням, яке було на постійному контролі минулого навчального року,  педагогічна етика. Ставлення вчителя до інших людей є складовою частиною його педагогічної діяльності і певним чином, прямо або посередньо зачіпає взаємини з учнями і впливає на них.

Вдала форма і міра вчинку потрібні для того, щоб можна було діяти не тільки правильно, а й не порушити добрих взаємин з людьми, не образити їх, не погрішити проти своєї професійної честі — завжди і скрізь нести істину, справедливість і добро.

       Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним та суворим контролем адміністрації  школи . Вчителі та учні неухильно повинні дотримуватись правил техніки безпеки.

        На початку навчального року на засіданні педради  затверджується план роботи на  навчальний рік, де передбачено окремий  розділ   « Охорона  життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Заходи з техніки безпеки та охорони праці».    Наказами по школі  між працівниками розподілено обов’язки з охорони праці, створено спеціальну комісію для перевірки дотримання техніки безпеки в школі. До плану роботи  включено проведення єдиних уроків  з Правил дорожнього руху, постановка вистав, випуск газет,  зустрічі з працівниками патрульної служби, активно  залучаються батьки до проведення пропаганди дотримання Правил дорожнього руху.

   Кожного року обстежуються кабінети хімії, фізики, інформатики, кабінети з мультимедійними комплексами, спортивні зали та спортивні майданчики на предмет готовності до нового навчального року.  За результатами обстеження складаються акти-дозволи на проведення навчальних занять.

  При підготовці до нового навчального року перевіряється наявність інструкцій з правил техніки безпеки, проводиться перевірка та складаються акти про стан пожежних рукавів, пожежного інвентарю, спортивного обладнання.

   У серпні та січні проводиться первинний інструктаж з техніки безпеки з учасниками навчально-виховного процесу, а також вступний інструктаж для тих, хто розпочав навчання та роботу в школі. Особлива увага приділялася інструктажам вчителів фізики, хімії, інформатики, фізичної культури, предмету Захист Вітчизни. На педагогічних та координаційних радах обговорюються питання профілактики нещасних випадків в школі, вимоги  до вивчення Правил дорожнього руху та предмету ОБЖД, правил поведінки в громадських місцях, в приміщеннях під час перерв та позаурочний час

   Раз на чверть проводяться «Єдині дні знань з правил пожежної безпеки», та «Дні знань з безпеки дорожнього руху». Під час проведення Дня Рятівника і Дня ЦО для учнів школи організовуються зустрічі зі співробітниками Міністерства надзвичайних ситуацій, проводяться практичні заняття та бесіди з питань безпеки життєдіяльності, вікторини, конкурси малюнків тощо. Чотири рази на навчальний рік проводяться  тижні безпеки життєдіяльності.

 Адміністрацією школи ведеться статистика  побутового травматизму та проводяться профілактичні заходи щодо його зменшення серед учасників навчально-виховного процесу.

            Особлива увага приділяється збереженню життя і здоров’я дітей під час проведення уроків фізичної культури. Видаються накази про розподіл на медичні групи та навантаження учнів на уроках фізичної культури. Вчителі постійно ведуть спостереження за станом  здоров’я учнів, розроблено листки здоров’я, в яких записано всі дані про фізичний стан учня.

            Значна увага з боку адміністрації приділяється виконанню обов’язків черговими вчителями, дотримання санітарно-гігієнічних норм (провітрювання приміщень, вологе прибирання і тощо).

За 2017-2018 навчальний рік, як і зазвичай була проведена анкета «Моя школа».

Діти стали учасниками дослідження “Я і школа”. Так як вони вчаться в школі й гарно знають шкільне життя, їх відгуки допомагають зрозуміти, що в школі дітям подобається, а що треба змінити.

Дітям наголосили, що в цій анкеті питання поставлені так, що кожна їх відповідь буде правильною, якщо вона щира. Відповідати слід самостійно, ні з ким не радитись. Отже, результати було оброблено, кожне з питань було представлено у вигляді діаграми, які відображають потреби та побажання дітей.