Школа 78

Звіт директора школи 2017 – 2018

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

Всього у навчальному закладі працює 78 вчителів, з них – 2 сумісника. 46 вчителів мають вищу категорію, 6 – першу, 15 – другу, 11 – спеціалісти. Серед працюючих вчителів : 1 кандидат наук, 1 Заслужений працівник освіти України, 16 методистів , 8 мають звання «старший вчитель». Для науково-методичного забезпечення роботи педагогічного колективу працювала методична рада, до якої входять учителі-предметники, 9 методичних об’єднань вчителів з основних предметів. Протягом року вивчався досвід вчителів школи, які атестувалися на вищу категорію. На методичній раді школи обговорено досвід їх роботи: Чередніченко І.Г. Формування медіа-освіти, медіа-грамотності та медіа-компетентності вчителя. Ткаченко О.В. Пошук інноваційних шляхів забезпечення умов для формування особистісно-зорієнтованого освітнього середовища учня. Мініч Л.В. Формування медіа-компетентностей учнів та взаємодія із сучасним інформаційним середовищем для розвитку критичного мислення на уроках фізики.

Вчителі школи постійно підвищують свій методичний рівень, використовують у своїй роботі інтерактивні форми навчання, розробляють уроки з впровадженнями ІКТ, публікують власні методичні розробки. Протягом цього навчального року у різних фахових виданнях були опубліковані:

 

Назва матеріалу Вид методичної продукції Автор Посада Форми поширення
«Дитина від трьох батьків.(Цитоплазматична спадковість у реальності)»

 

власна методична розробка Примак Н.А вчитель Біологія №3, лютий 2018
 «Крок до заселення Марсу»

 

 

власна методична розробка. Примак Н.А. вчитель Біологія №10, травень 2018
«Адаптаційні навчальні програми з фізики для іноземних студентів» власна методична розробка. Мініч Л.В.

 

вчитель

 

Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова – Серія 3 – К.: НПУ, 2017.
опос міста у прозі Сергія Жадана  наукова стаття Бабенко А.О.  вчитель Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: № 1 (19) 2017.  
Урбаністичні та аксіологічні домінанти у романі Сергія Жадана «Депеш Мод» «Синопсис: текст, контекст, медіа». наукова стаття Бабенко А.О. вчитель Електронний фаховий журнал Київського університету імені Бориса Грінченка. № 1 (17)
Постмодерні акценти сучасної української урбаністичної літератури наукова стаття Бабенко А.О. вчитель Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.),  2017 № 27.

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможці районних олімпіад за поточний навчальний рік – 78, конкурси – 19. За підсумками проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 4 учнів вибороли призові місця.

Для подальшого розвитку творчого потенціалу дітей в школі створено та працює два інтерактивних проекта: IKid-TV та IKid pictures.

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 56 учнів (11%) мають високий та 268(51%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом навчального року мали учні 5, 6 та 9-их класів. Більше всього з низьким рівнем знань учнів 8-их та 10-А класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал.

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

Всього в школі на 05.09.2017р. нараховувалось 961 учень:
початкова школа – 423 учні
середня школа – 410 учнів
старша школа – 128 учнів

За І– ий семестр прибуло 11, вибуло 35 учнів.

Вибули:
до інших ЗНЗ – 4 учні
до спеціалізованих шкіл – 12 учнів
до приватних закладів – 8 учнів
до Київської Міжнародної школи – 2 учні
за межі Києва – 9 учнів

На кінець І – ого семестру – 937учнів

За ІІ – ий семестр прибуло 9, вибуло 7 учнів.

Вибули:
до спеціалізованих шкіл – 1 учнів
до приватних закладів – 6 учнів

Всього за рік прибуло 22, вибуло 42 учні.

Вибули:
до інших ЗНЗ – 4 учні
до спеціалізованих шкіл – 13 учнів
до приватних закладів – 14 учнів
до Київської Міжнародної школи – 2 учні
за межі Києва – 9 учнів

На кінець року – 941 учень.

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

Всього учнів Високий Початковий Н/а
2011 -2012 н.р. 440 59(14%) 16( 4%)
2012-2013 н.р. 430 64(15%) 11(2%)
2013-2014 н.р. 448 66(15%) 15(3%) 2
2014-2015 н.р. 474 59 (12%) 6(2%) 3
2015-2016 н.р. 502 55 (11%) 7(1%) 1
2016-2017 н.р. 497 50 (10%) 5 (1%)

 

2017-2018 н.р. 527 56 (11%) 9(2%)