Школа 78

Звіт директора школи за 2020-2021 н.р.

 

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів № 78

за 2020 – 2021 н.р.

Сучасна освіта, реалізуючи Концепцію Нової української школи, ставить перед закладами освіти завдання щодо створення оптимальних умов для індивідуального розвитку, вияву творчих запитів учня, формування компетентної, конкурентноспро-можної, соціально зрілої, креативної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, залученої до національних і загальнолюдських цінностей.

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 178, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації відбувається щорічне звітування керівників. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася нормативно-правовою базою, посадовими обов’язками, документами, що регламентують роботу директора закладу загальної середньої освіти:

 • Конституція України;
 • Конвенція про права дитини;
 • Положення концепції Нової Української Школи;
 • Закони України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Державні стандарти початкової, базової і  повної  загальної  середньої освіти.
 • Наказ МОН України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за №250/3322;
 • Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168;
 • Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205.
 • Статут школи І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва та іншими нормативними актами.

Загальна інформація про школу

Інформація про склад педагогічних працівників на 1 вересня 2020 року

  Кількість Освітньо-кваліфікаційний рівень Стаж педагогічної роботи
Вища І кат ІІ кат Спеціаліст Бакалавр до 3 років 3-10 років 10-20 років 20 років і більше
Всього вчителів 69 39 10 8 4 8 9 5 14 41
Вихователів

 

8     2   6 6 2    
Практичних психологів 1 1             1  
Педагогів-організаторів 1     1       1    
Керівників гуртків та тренерів 12           4 3 1 4

 

Мають звання: учитель-методист – 13

старший учитель – 13

Мають державні нагороди та відзнаки – 11, з них “Відмінник освіти” – 9

Мають звання “Заслужений працівник освіти” – 2

 

Дистанційне навчання

Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне навчання, яке стало викликом для нас усіх: і для вчителів, і для учнів, і для їх батьків. Навчання мало відбуватися, не зважаючи ні на що. З березня 2021 року для проведення онлайн уроків учителі нашої школи використовували різні системи для онлайн навчання, такі як: Google Classroom, Zoom, Skype, Meet, ClassDojo.

З квітня 2020 року переважна частина класів школи перейшли на платформу Microsoft Teams. За короткий термін вчителі та учні навчилися працювати у новій для них програмі.

Онлайн урок зовсім не схожий на звичайний, тому вчителі нашої школи мали деякі труднощі в організації та проведенні онлайн уроків, але завдяки взаємній підтримці, професіоналізму та налаштуванню на гарний результат, у процесі навчання ми подолали усі перешкоди. Вчителі розробляли цікаві уроки, в яких використовували відео та фото матеріали, створювали презентації в Microsoft Power Point та Prezi, для перевірки знань створювали тестові завдання в Microsoft Forms. Завдяки цьому учням було легше опанувати новий матеріал та закріпити набуті знання.

Дистанційне навчання – це новий етап у розвитку сучасної системи освіти, він має своїх прихильників і противників. Найголовніша наша задача – налагодити ефективну співпрацю між учнем, вчителем і батьками.

 

Досягнення учнів

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 42 учні (8%) мають високий та 340(64%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом навчального року  мали учні  5, 8 та 9-их  класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал. Свої корективи у навчальний процес вніс карантин, за час якого діти навчались дистанційно.

 

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

 

Всього в школі на 05.09.2019р.

нараховувалось 982 учні:

   Всього в школі на 31.05.2020р.

нараховувалось 951 учень:

початкова школа – 433 учнів    початкова школа – 417 учнів
середня школа  – 430 учнів    середня школа  – 421 учень
старша школа  – 119 учні    старша школа  – 113 учнів

 

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

 

  Всього учнів Високий Початковий Н/а
2015-2016 н.р. 502 55 (11%) 7 (1%) 1
2016-2017 н.р. 497 50 (10%) 5 (1%)
2017-2018 н.р. 527 56 (11%) 9 (2%)
2018-2019 н.р. 581 37 (6%) 6 (1%)  
2019-2020 н.р. 534 42 (8%)

 

Розв’язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2019-20 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності. Так, у загальному рейтингу, який визначається за резуль­татами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО п’ятий рік поспіль посідає чільні місця. Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 46 місце, серед закладів України – ми 112.

За підсумками 2020-2021 навчального року школа випустила 62 учні   11-их класів. Із них 6 учнів нагороджені золотою медаллю.

ДПА у формі ЗНО складали 56 учнів.

ЗНО з укр.мови (складало 56 учнів) :

Високий      – 27 уч. – 48%

достатній    – 28 уч. – 50%

середній       – 1 уч.  – 2%

 

ЗНО з математики (27 учнів):

високий   –   9 уч. – 35%

достатній – 11 уч. – 42%

середній   –   6 уч. – 23%

 

ЗНО з історії (30 учнів):

високий   – 14 уч. – 48%

достатній – 14 уч. – 48%

середній   –   1 уч. – 3%

 

ЗНО з англійської мови (52 учні):

високий   – 31 уч. – 60%

достатній – 18 уч. – 35%

середній –     3уч. – 6%

 

ЗНО з біології (2 учні):

високий   – 1 уч. – 50%

достатній – 1 уч. – 50%

 

ЗНО з німецької мови (1 учень):

високий – 1 уч. – 100%

 

Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2021 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об’єднань, науково-методичної ради. Випускники, які нагороджені золотою медаллю, підтвердила високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО, отримавши з усіх предметів вище 195 балів.

Так методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об’єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 58 випускників 9-х класів отримали свідоцтво з відзнакою 5 учень. Учні 9-х класів у цьому році були звільнені від ДПА у зв’язку з епідеміологічною ситуацією та карантинними заходами.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможців районних олімпіад за поточний навчальний рік – 72, конкурсів – 20 учнів, всього – 92 учні, що 10% учнів школи. Переможців міських олімпіад – 12.

У районних олімпіадах

І місця   – 19 учнів   – 21% від призерів

ІІ місця   – 32 учнів – 35% від призерів

ІІІ місце – 41 учнів – 44% від призерів

Як недолік, ми можемо відмітити, що не з усіх предметів ми виставляємо учасників олімпіад. Але для цього є свої об’єктивні причини, з якими ми постараємось впоратись в цьому році.

 

Виховна робота

Згідно з річним планом роботи на 2020 – 2021 навчальний рік виховною метою колективу школи стало формування здорової, компетентної, соціально-адаптованої і творчої особистості з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася робота з учнями, які схильні до правопорушень. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Протягом 2020-2021 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур. Регламент роботи закладу в умовах адаптивного карантину змусив переглянути форми роботи, переформатувати їх у онлайн-формат.

Згідно з річним планом роботи школи було   проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято першого   дзвоника (онлайн);
 • фотовиставка «Спогади про літо»;
 • флешмоб до Дня захисника України (онлайн),
 • свято вручення першокласникам учнівських   квитків;
 • тематичний концерт до Дня вчителя (онлайн);
 • виставка малюнків «Осінь золота»;
 • декада правових знань (онлайн);
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я» (онлайн);
 • заходи до Новорічних свят (частково онлайн);
 • акція «Скажи Сніду – НІ»;
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа (онлайн);
 • родинні свята (онлайн по класах);
 • свято останнього дзвоника (онлайн);
 • вручення атестатів про повну загальну середню освіту (у приміщенні закладу з дотриманням соціальної дистанції).

Національно – патріотичне виховання є одним з провідних напрямків виховної роботи. Відповідно до плану було проведено такі заходи: тематичні фотовиставки, бесіди, класні години, перегляд кінофільмів, спеціальні випуски шкільної радіогазети до річниці визволення України та Києва від фашистських загарбників, до Дня Пам’яті та примирення, Дня захисника України. Протягом року велася тісна співпраця в волонтерськими організаціями. Учні старшої школи брали учать у місячниках військово – патріотичного виховання (переважно онлайн). Проведено традиційний тиждень патріотизму, до якого були залучені всі учні школи. Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу.

У 2020 – 2021 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики правопорушень. Педагогами ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: зустрічі з фахівцями, тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з періодичною   літературою на правову тематику, перегляд відеоматеріалів.

У класах розроблено заходи з профілактики правопорушень, правової освіти учнів та їх батьків.

З метою активізації профілактичної роботи з учнями щодо попередження злочинності і правопорушень і подальшого розвитку правової освіти та   виховання у дусі поваги до закону і прав людини серед учнівської   молоді.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних   робіт, малюнків, фотографій, екологічна конференція учнів 10-11-класів.

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії).

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості   дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути оптимальної результативності взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі – предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками.

Важливою ланкою виховної роботи в школі є учнівське самоврядування.

Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготував і провів чимало цікавих заходів. Через особливості організації навчально-виховного процесу, учні отримали значний досвід у проведенні заходів онлайн.

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота.

 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі І-ІІІ ступенів № 78 проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» від 21.11.2002р., «Про безпеку життєдіяльності», «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993р., наказу МОН України від 01.08.1981р. №563 «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти».

Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці. В школі наявні і ведуться наступні документи з техніки безпеки та охорони праці:

 1. Акт прийому готовності школи до нового навчального року;
 2. Акти- дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках;
 3. Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.
 4. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
 5. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці;
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків;
 7. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;
 8. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
 9. Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
 10. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки при організації суспільно-корисної праці і проведення позакласних і позашкільних заходів;
 11. Журнал навчання працівників з охорони праці;
 12. Наказ на призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки;
 13. Інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах;
 14. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі;
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;
 16. Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки;

У закладі заплановані і виконуються заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками школи. Проводиться вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету, з кожного виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливістю отримання учнями травм або загроз здоров’ю учнів.

У класних кабінетах школи створені куточки з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів.

У вересні 2020 року відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю» та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, здійснено перегляд усіх інструкцій, що діяли в школі затверджені наказом по школі та зареєстровані в журналах реєстрації. Інструкції та посадові обов’язки працівників школи узгоджені з профспілковим комітетом школи. За річним планом роботи школи проводяться тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках яких проходять дні цивільного захисту, конкурсі малюнків, творів. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники школи в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки.

Діяльність школи спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних норм, у відповідності до ДержСанПіН, що неодноразово підтверджені актами перевірок. В школі є такі приміщення: класні кімнати, навчальні кабінети, лаборантські, майстерні, ігрова кімната, спортивні зали, їдальня, медичні кабінети, актова зала, бібліотека, адміністративні, допоміжні приміщення – рекреації вестибюль.

Стіни в навчальних приміщеннях гладенькі, підлягають вологому прибиранню. Навчальні класи і кабінети ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму і запахів. Приміщення для трудового навчання ізольоване від інших приміщень та розташовані на першому поверсі.

На кожному поверсі розміщені плани евакуації.

Харчування дітей у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно до спеціально складеного графіка, затвердженого директором.

Медичними працівниками та адміністрацією школи здійснюється щоденний контроль за якістю продуктів, що знаходяться в їдальні, за умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів і технології виготовлення страв, санітарно протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню (меню двотижневе циклічне).

Усі навчальні приміщення загальноосвітнього навчального закладу мають природне освітлення.

Чистота повітря в школі забезпечується регулярністю вологого прибирання та ви- користанням усіх видів провітрювання.

Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах ( згідно затвердженого графіку ), а рекреації під час уроків.

Навчальні класи та кабінети обладнані меблями згідно з діючими нормативними документами.

Класні керівники для профілактики порушень постави пересаджують школярів не менше 2 рази на рік, з першого ряду на третій і навпаки з дотриманням відповідності групи меблів їхньому зросту та з урахуванням гостроти зору й слуху.

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності запроваджено оперативно-адміністративний контроль з охорони праці.

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями та вихованцями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики, фізкультури, при організації суспільно-корисної праці масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі навчальними кабінетами і майстернями, вчителі, вихователі, класні керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Проводиться контроль: з техніки безпеки з працівниками навчального закладу при проведенні різного типу робіт, реєстрація цих інструктажів здійснюється у відповідному журналі.

Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з техніки безпеки для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт. Такі інструкції наявні у всіх кабінетах, на всіх робочих місцях. Всі вони затверджені директором школи і погоджені з профспілковою організацією.

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності постійно аналізується, ведеться контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, за результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою засідань педагогічної ради.

Питання травмування учнів неодноразово заслуховувалося на нарадах при директорі, Раді школи, батьківських зборах. Класними керівниками 1-9 класів постійно проводиться робота з профілактики травмування. Складено графік чергування класів та вчителів.

Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом школи є дієвою, достатньо організованою.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні та для забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчально- виховної роботи було організовано навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Школа забезпечена всіма необхідними засобами захисту від COVID-19 (медичними масками, респіраторами, щитками, окулярами, рукавицями). Поверхні школи обробляються знезаражуючими засобами згідно розробленого графіка. На випадок захворювання на COVID-19 учасника навчально-виховного процесу в школі організовано тимчасовий ізолятор та розроблено регламент дій при такій ситуації.

Адміністрацією школи ведеться суворий контроль випадків захворювання на COVID-19 та ведеться відповідна документація згідно з регламентом.

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив наполегливо працював, аби досягти високого рівня в організації навчально – виховного процесу, створити належні умови для безпечного перебування дітей у закладі освіти. У тісній взаємодії з батьками нам це вдалося.