Школа 78

Звіт директора школи за 2020-2021 н.р.

 

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів № 78

за 2020 – 2021 н.р.

Сучасна освіта, реалізуючи Концепцію Нової української школи, ставить перед закладами освіти завдання щодо створення оптимальних умов для індивідуального розвитку, вияву творчих запитів учня, формування компетентної, конкурентноспро-можної, соціально зрілої, креативної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, залученої до національних і загальнолюдських цінностей.

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 178, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації відбувається щорічне звітування керівників. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася нормативно-правовою базою, посадовими обов’язками, документами, що регламентують роботу директора закладу загальної середньої освіти:

 • Конституція України;
 • Конвенція про права дитини;
 • Положення концепції Нової Української Школи;
 • Закони України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Державні стандарти початкової, базової і  повної  загальної  середньої освіти.
 • Наказ МОН України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за №250/3322;
 • Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168;
 • Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205.
 • Статут школи І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва та іншими нормативними актами.

Загальна інформація про школу

Інформація про склад педагогічних працівників на 1 вересня 2020 року

  Кількість Освітньо-кваліфікаційний рівень Стаж педагогічної роботи
Вища І кат ІІ кат Спеціаліст Бакалавр до 3 років 3-10 років 10-20 років 20 років і більше
Всього вчителів 69 39 10 8 4 8 9 5 14 41
Вихователів

 

8     2   6 6 2    
Практичних психологів 1 1             1  
Педагогів-організаторів 1     1       1    
Керівників гуртків та тренерів 12           4 3 1 4

 

Мають звання: учитель-методист – 13

старший учитель – 13

Мають державні нагороди та відзнаки – 11, з них “Відмінник освіти” – 9

Мають звання “Заслужений працівник освіти” – 2

 

Дистанційне навчання

Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне навчання, яке стало викликом для нас усіх: і для вчителів, і для учнів, і для їх батьків. Навчання мало відбуватися, не зважаючи ні на що. З березня 2021 року для проведення онлайн уроків учителі нашої школи використовували різні системи для онлайн навчання, такі як: Google Classroom, Zoom, Skype, Meet, ClassDojo.

З квітня 2020 року переважна частина класів школи перейшли на платформу Microsoft Teams. За короткий термін вчителі та учні навчилися працювати у новій для них програмі.

Онлайн урок зовсім не схожий на звичайний, тому вчителі нашої школи мали деякі труднощі в організації та проведенні онлайн уроків, але завдяки взаємній підтримці, професіоналізму та налаштуванню на гарний результат, у процесі навчання ми подолали усі перешкоди. Вчителі розробляли цікаві уроки, в яких використовували відео та фото матеріали, створювали презентації в Microsoft Power Point та Prezi, для перевірки знань створювали тестові завдання в Microsoft Forms. Завдяки цьому учням було легше опанувати новий матеріал та закріпити набуті знання.

Дистанційне навчання – це новий етап у розвитку сучасної системи освіти, він має своїх прихильників і противників. Найголовніша наша задача – налагодити ефективну співпрацю між учнем, вчителем і батьками.

 

Досягнення учнів

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 42 учні (8%) мають високий та 340(64%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом навчального року  мали учні  5, 8 та 9-их  класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал. Свої корективи у навчальний процес вніс карантин, за час якого діти навчались дистанційно.

 

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

 

Всього в школі на 05.09.2019р.

нараховувалось 982 учні:

   Всього в школі на 31.05.2020р.

нараховувалось 951 учень:

початкова школа – 433 учнів    початкова школа – 417 учнів
середня школа  – 430 учнів    середня школа  – 421 учень
старша школа  – 119 учні    старша школа  – 113 учнів

 

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

 

  Всього учнів Високий Початковий Н/а
2015-2016 н.р. 502 55 (11%) 7 (1%) 1
2016-2017 н.р. 497 50 (10%) 5 (1%)
2017-2018 н.р. 527 56 (11%) 9 (2%)
2018-2019 н.р. 581 37 (6%) 6 (1%)  
2019-2020 н.р. 534 42 (8%)

 

Розв’язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2019-20 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності. Так, у загальному рейтингу, який визначається за резуль­татами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО п’ятий рік поспіль посідає чільні місця. Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 46 місце, серед закладів України – ми 112.

За підсумками 2020-2021 навчального року школа випустила 62 учні   11-их класів. Із них 6 учнів нагороджені золотою медаллю.

ДПА у формі ЗНО складали 56 учнів.

ЗНО з укр.мови (складало 56 учнів) :

Високий      – 27 уч. – 48%

достатній    – 28 уч. – 50%

середній       – 1 уч.  – 2%

 

ЗНО з математики (27 учнів):

високий   –   9 уч. – 35%

достатній – 11 уч. – 42%

середній   –   6 уч. – 23%

 

ЗНО з історії (30 учнів):

високий   – 14 уч. – 48%

достатній – 14 уч. – 48%

середній   –   1 уч. – 3%

 

ЗНО з англійської мови (52 учні):

високий   – 31 уч. – 60%

достатній – 18 уч. – 35%

середній –     3уч. – 6%

 

ЗНО з біології (2 учні):

високий   – 1 уч. – 50%

достатній – 1 уч. – 50%

 

ЗНО з німецької мови (1 учень):

високий – 1 уч. – 100%

 

Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2021 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об’єднань, науково-методичної ради. Випускники, які нагороджені золотою медаллю, підтвердила високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО, отримавши з усіх предметів вище 195 балів.

Так методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об’єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 58 випускників 9-х класів отримали свідоцтво з відзнакою 5 учень. Учні 9-х класів у цьому році були звільнені від ДПА у зв’язку з епідеміологічною ситуацією та карантинними заходами.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможців районних олімпіад за поточний навчальний рік – 72, конкурсів – 20 учнів, всього – 92 учні, що 10% учнів школи. Переможців міських олімпіад – 12.

У районних олімпіадах

І місця   – 19 учнів   – 21% від призерів

ІІ місця   – 32 учнів – 35% від призерів

ІІІ місце – 41 учнів – 44% від призерів

Як недолік, ми можемо відмітити, що не з усіх предметів ми виставляємо учасників олімпіад. Але для цього є свої об’єктивні причини, з якими ми постараємось впоратись в цьому році.

 

Виховна робота

Згідно з річним планом роботи на 2020 – 2021 навчальний рік виховною метою колективу школи стало формування здорової, компетентної, соціально-адаптованої і творчої особистості з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася робота з учнями, які схильні до правопорушень. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Протягом 2020-2021 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур. Регламент роботи закладу в умовах адаптивного карантину змусив переглянути форми роботи, переформатувати їх у онлайн-формат.

Згідно з річним планом роботи школи було   проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято першого   дзвоника (онлайн);
 • фотовиставка «Спогади про літо»;
 • флешмоб до Дня захисника України (онлайн),
 • свято вручення першокласникам учнівських   квитків;
 • тематичний концерт до Дня вчителя (онлайн);
 • виставка малюнків «Осінь золота»;
 • декада правових знань (онлайн);
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я» (онлайн);
 • заходи до Новорічних свят (частково онлайн);
 • акція «Скажи Сніду – НІ»;
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа (онлайн);
 • родинні свята (онлайн по класах);
 • свято останнього дзвоника (онлайн);
 • вручення атестатів про повну загальну середню освіту (у приміщенні закладу з дотриманням соціальної дистанції).

Національно – патріотичне виховання є одним з провідних напрямків виховної роботи. Відповідно до плану було проведено такі заходи: тематичні фотовиставки, бесіди, класні години, перегляд кінофільмів, спеціальні випуски шкільної радіогазети до річниці визволення України та Києва від фашистських загарбників, до Дня Пам’яті та примирення, Дня захисника України. Протягом року велася тісна співпраця в волонтерськими організаціями. Учні старшої школи брали учать у місячниках військово – патріотичного виховання (переважно онлайн). Проведено традиційний тиждень патріотизму, до якого були залучені всі учні школи. Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу.

У 2020 – 2021 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики правопорушень. Педагогами ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: зустрічі з фахівцями, тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з періодичною   літературою на правову тематику, перегляд відеоматеріалів.

У класах розроблено заходи з профілактики правопорушень, правової освіти учнів та їх батьків.

З метою активізації профілактичної роботи з учнями щодо попередження злочинності і правопорушень і подальшого розвитку правової освіти та   виховання у дусі поваги до закону і прав людини серед учнівської   молоді.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних   робіт, малюнків, фотографій, екологічна конференція учнів 10-11-класів.

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії).

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості   дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути оптимальної результативності взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі – предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками.

Важливою ланкою виховної роботи в школі є учнівське самоврядування.

Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготував і провів чимало цікавих заходів. Через особливості організації навчально-виховного процесу, учні отримали значний досвід у проведенні заходів онлайн.

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота.

 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі І-ІІІ ступенів № 78 проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» від 21.11.2002р., «Про безпеку життєдіяльності», «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993р., наказу МОН України від 01.08.1981р. №563 «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти».

Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці. В школі наявні і ведуться наступні документи з техніки безпеки та охорони праці:

 1. Акт прийому готовності школи до нового навчального року;
 2. Акти- дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках;
 3. Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.
 4. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
 5. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці;
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків;
 7. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;
 8. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
 9. Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
 10. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки при організації суспільно-корисної праці і проведення позакласних і позашкільних заходів;
 11. Журнал навчання працівників з охорони праці;
 12. Наказ на призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки;
 13. Інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах;
 14. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі;
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;
 16. Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки;

У закладі заплановані і виконуються заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками школи. Проводиться вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету, з кожного виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливістю отримання учнями травм або загроз здоров’ю учнів.

У класних кабінетах школи створені куточки з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів.

У вересні 2020 року відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю» та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, здійснено перегляд усіх інструкцій, що діяли в школі затверджені наказом по школі та зареєстровані в журналах реєстрації. Інструкції та посадові обов’язки працівників школи узгоджені з профспілковим комітетом школи. За річним планом роботи школи проводяться тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках яких проходять дні цивільного захисту, конкурсі малюнків, творів. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники школи в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки.

Діяльність школи спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних норм, у відповідності до ДержСанПіН, що неодноразово підтверджені актами перевірок. В школі є такі приміщення: класні кімнати, навчальні кабінети, лаборантські, майстерні, ігрова кімната, спортивні зали, їдальня, медичні кабінети, актова зала, бібліотека, адміністративні, допоміжні приміщення – рекреації вестибюль.

Стіни в навчальних приміщеннях гладенькі, підлягають вологому прибиранню. Навчальні класи і кабінети ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму і запахів. Приміщення для трудового навчання ізольоване від інших приміщень та розташовані на першому поверсі.

На кожному поверсі розміщені плани евакуації.

Харчування дітей у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно до спеціально складеного графіка, затвердженого директором.

Медичними працівниками та адміністрацією школи здійснюється щоденний контроль за якістю продуктів, що знаходяться в їдальні, за умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів і технології виготовлення страв, санітарно протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню (меню двотижневе циклічне).

Усі навчальні приміщення загальноосвітнього навчального закладу мають природне освітлення.

Чистота повітря в школі забезпечується регулярністю вологого прибирання та ви- користанням усіх видів провітрювання.

Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах ( згідно затвердженого графіку ), а рекреації під час уроків.

Навчальні класи та кабінети обладнані меблями згідно з діючими нормативними документами.

Класні керівники для профілактики порушень постави пересаджують школярів не менше 2 рази на рік, з першого ряду на третій і навпаки з дотриманням відповідності групи меблів їхньому зросту та з урахуванням гостроти зору й слуху.

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності запроваджено оперативно-адміністративний контроль з охорони праці.

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями та вихованцями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики, фізкультури, при організації суспільно-корисної праці масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі навчальними кабінетами і майстернями, вчителі, вихователі, класні керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Проводиться контроль: з техніки безпеки з працівниками навчального закладу при проведенні різного типу робіт, реєстрація цих інструктажів здійснюється у відповідному журналі.

Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з техніки безпеки для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт. Такі інструкції наявні у всіх кабінетах, на всіх робочих місцях. Всі вони затверджені директором школи і погоджені з профспілковою організацією.

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності постійно аналізується, ведеться контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, за результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою засідань педагогічної ради.

Питання травмування учнів неодноразово заслуховувалося на нарадах при директорі, Раді школи, батьківських зборах. Класними керівниками 1-9 класів постійно проводиться робота з профілактики травмування. Складено графік чергування класів та вчителів.

Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом школи є дієвою, достатньо організованою.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні та для забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчально- виховної роботи було організовано навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Школа забезпечена всіма необхідними засобами захисту від COVID-19 (медичними масками, респіраторами, щитками, окулярами, рукавицями). Поверхні школи обробляються знезаражуючими засобами згідно розробленого графіка. На випадок захворювання на COVID-19 учасника навчально-виховного процесу в школі організовано тимчасовий ізолятор та розроблено регламент дій при такій ситуації.

Адміністрацією школи ведеться суворий контроль випадків захворювання на COVID-19 та ведеться відповідна документація згідно з регламентом.

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив наполегливо працював, аби досягти високого рівня в організації навчально – виховного процесу, створити належні умови для безпечного перебування дітей у закладі освіти. У тісній взаємодії з батьками нам це вдалося.

 

 

Освітня програма

Пояснювальна записка

І.  Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються:

Згідно зі Статутом школи, зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією № 386 від 12.07.2013 року, школа є  загальноосвітнім закладом із спеціалізованими класами (1-2 класи на паралелі), школою І – ІІІ ступенів з профільним навчанням у школі ІІІ ступеню. Мова навчання – українська. Режим роботи закладу – п’ятиденний.

У школі налічується 39 класів з кількістю учнів – 950

ІІ. Основні нормативні документи,  відповідно до яких організовано навчально-виховний процес:

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», інших нормативно-правових актів і розпорядчих документів у 2021/2022 навчальному році заклади загальної середньої освіти працюватимуть за освітніми програмами.

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва на 2021-2022 навчальний рік розроблена на виконання Закону України „Про освіту”.

Нормативно-правова база, відповідно до якої організовано навчально-виховний процес:

 • наказ МОН України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказ МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти і ступеня» (для 2-4 класів);
 • наказ МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освіт-ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 • наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”;
 • наказ МОН України №1493 від 28.11.2019 “Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”;

Вона враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України “Про загальну середню освіту” складена на основі Типових навчальних планів, рекомендованих Міністерством освіти і науки

 ІІІ. Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план:

№ таблиць робочого навчального плану Класи Примітка Варіант Типових освітніх пропрограм, затверджених Міністерством освіти і науки України
№1 1-4 клас з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти І ступеня  під керівництвом Савченко О.Я. (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 )

 

№ 3 5-А кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 3  5-Б,В,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№4 6-А,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 4 6-Б,В кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 7-А з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 7-Б, В кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6 8-А, Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6  

 

8-Б, В кл.

з українською мовою навчання Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7 9-А, В кл. з українською мовою навчання Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7 9-Б, Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 8,9 10-А, 11-А кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )
№ 8,9 10-Б,11-Б кл. з українською мовою навчання  /іноземної філології профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 

№10 10-В кл. з українською мовою навчання  /правовий профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 ІV.Особливості організації навчального процесу

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України „Про освіту” з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Гранична наповнюваність класів та триваліст уроків встановлюється відповідно до Закону України  „Про освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128.

 Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами

Основна школа.

Навчальний план для 5-9 класів складено на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

  У 5, 6, 7, 8, 9 Б, В, Г класах варіативна частина Типового навчального плану використовується на підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено. Це відповідно іноземна мова.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 13.06.2019р. № 5) обрано такі модулі для вивчення предмета “Фізична культура”: “Легка атлетика”, “Футбол”,  “Гімнастика”, “Професійно прикладна підготовка”,  “Баскетбол”, “Волейбол”, “Плавання”, “Настільний теніс”.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів

(протокол від 09.06.2019 р. № 4) обрано такі модулі для вивчення предмета “Трудове навчання”: “Технологія виконання електротехнічних робіт”, “Технологія

виготовлення дерев’яної іграшки”, “Технологія виготовлення сувенірів”,  “Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм”, “Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів”, “Технологія художнього випалювання”,  “Технологія ажурного випилювання”, “Технологія токарної обробки деревини і металу”,  “Технологія виготовлення народної ляльки”, “Технологія виготовлення м’якої іграшки”, “Технологія виготовлення вишитих виробів”, “Технологія плетіння із бісеру”, “Технологія оздоблення одягу”, “Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером”, “Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів” .

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, вирішується шляхом перерозподілу часу між семестрами наступним чином:

 У 5-х класах:

Українська мова             – І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

Психологія спілкування  – І семестр – 1 година

 У 6-х класах:

Українська мова             – І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

 У 7-х класах :

Українська мова    І семестр – 3 години, ІІ семестр –2 години

Хімія                        – І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години 

У 8-х класах:

Історія України       –  І семестр– 2 години, ІІ семестр– 1 година

 У 9-х класах:

Історія України       –  І семестр– 1 година, ІІ семестр– 2 години

Географія                 –  І семестр– 2 години, ІІ семестр – 1 година

У 5-их класах за рахунок додаткових годин вивчається спецкурс “Психологія спілкування”.

За рахунок додаткових годин у 5 – 9-их класах вивчається російська мова. Особлива увага буде приділятись вивченню учнями української мови як державної, оволодінню англійською  мовою,  комп’ютерною грамотою, вивчення яких здійснюватиметься за рахунок варіативної складової, групових занять та гурткової роботи.

Старша школа.

 

Навчальний план для 10-11-х класів складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (Другий варіант) і містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Порядок вивчення предметів між семестрами здійснюється таким чином:

В 10-х класах:

Історія України        –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Географія                  –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Хімія                          –  І семестр – 2 години,   ІІ семестр – 1 година

Інформатика             І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво               –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Захист України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

В 11-х класах:

Історія України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Інформатика             –  І семестр – 1 година,  ІІ семестр – 2 години

Хімія                           –  І семестр 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво                –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Захист України          –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

 В 11-х класах вивчення курсу “Київський вальс” (наказ № 221 ГУОіН від 07.07.2004 р.) проводитиметься за рахунок гурткової роботи.

При вивченні української, англійської та німецької  мов, трудового навчання класи діляться на групи при кількості не менше 28 учнів у класі.

При вивченні курсу „Захист України” і медико-санітарної підготовки клас ділиться на групи „юнаки-дівчата”. На дві групи діляться учні класу при вивчені інформатики.

Структура навчального року

У 2021-2022 навчальному році в 1-11 класах передбачено п’ятиденний навчальний тиждень.

Структура навчального року визначена відповідно до листа  Департаменту освіти і науки від 26.08.2021 № 063-5480 „Про структуру 2021/2022 навчального року” .

На виконання статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2021/2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань  і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021року,

ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2022 року.

Навчальні екскурсії у 1–4 класах, навчальні екскурсії та практика у 5-8 і 10 класах проводяться протягом навчального року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні   з 24 по 31 жовтня 2021 року,

зимові  з 25 грудня 2021 року  по 09 січня 2022року,

весняні з 27 березня по 03 квітня  2022 року. 

Режим роботи

Для 1-х класів

І урок                               08.30-09.05.

Перерва                           09.05-09.25

ІІ урок                             09.25-10.00.

Перерва                           10.00-10.30, сніданки

ІІІ урок                            10.30-11.05.

Перерва                           11.05-11.25.

ІV урок                            11.25-12.00.

Перерва                           12.00-12.30.

Vурок                              12.30-13.05.

 

Для 2-4-х класів

І урок                               08.30-09.10.

Перерва                           09.10-09.25.

ІІ урок                             09.25-10.05.

Перерва                           10.05-10.30, сніданки

ІІІ урок                            10.30-11.10.

Перерва                           11.10-11.35.

ІV урок                            11.35-12.15.

Перерва                           12.05-12.30.

Vурок                              12.30-13.10.

 

Для 5-11-х класів

І урок                               08.30-09.15.

Перерва                           09.15.-09.25.

ІІ урок                             09.25.-10.10.

Перерва                           10.10.-10.30.

ІІІ урок                            10.30.-11.15.

Перерва                           11.15.-11.35.

ІV урок                            11.35.-12.20.

Перерва                           12.20.-12.30.

Vурок                              12.30.-13.15.

Перерва                           13.15.-13.25.

VІ урок                            13.25.-14.10.

Перерва                           14.10.-14.20.

VІІурок                            14.20.-15.05.

ПОЧАТКОВА  ШКОЛА 

1 – 4 класи

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019  №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для    3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78  (далі – освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

У школі І – ІІІ ступенів № 78 передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курс за вибором.

На основі навчального плану школа І – ІІІ ступенів № 78    складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями.

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

2-4 класи – «Українська мова»,  «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин,  у 3-4-х класах  – 40 хв.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено :

 • курси за вибором:

1 кл. “Навчання  грамоти” – 1 год;

2-4 кл. “Російська  мова” – 1 год.

Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Основними формами організації освітнього процесу є:

 • різні типи уроку,
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4-х класах підлягають вербальному формувальному оцінюванню  та  підсумковому  оцінюванню  у  3-4-х  класах..

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

           Підсумкове  оцінювання  передбачає  зіставлення  навчальних  досягнень здобувачів  з  конкретними  очікуваними   результатами  навчання,  визначеними освітньою  програмою.

З  метою неперервного відстеження результатів початкової освіти,  їх  прогнозування та  коригування  у  школі  І – ІІІ ступенів № 78  можуть  проводитися  моніторингові дослідження  навчальних  досягнень  на  національному,  обласному,  районному, шкільному  рівнях,  а  також  на  рівні  окремих  класів.  Аналіз  результатів  моніторингу дає  можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освіти ЗОШ № 78 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78 забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

Таблиця 1

до освітньої програми

Навчальний  план

 

Назва  освітньої

галузі                                         Клас

Навчальні предмети Кількість годин

на тиждень

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Інваріантний  складник        
Мовно-літературна Навчання  грамоти 7
  Українська  мова 7 7 7
Іншомовна Англійська мова 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й  історична,

соціальна, здоров’язбережувальна)

Я досліджую світ 3 3  

3

 

3

Технологічна Дизайн  і технології 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Разом: 19+3 21+3 22+3 22+3
 

Варіативний  складник

Додаткові години на вивчення

предметів інваріантної складової,  

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

Навчання  грамоти 1
Російська  мова 1  

1

 

1

Гранично допустиме тижневе

навчальне навантаження на учня

20 22  

23

 

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25  

26

 

26

 

 • Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 3

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 5-В 5-Г
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 3+1 3+1 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2 2
Психологія спілкування 0,5 0,5 0,5
Разом 23,5+3 26+3 26+3 26+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Російська мова 1 1 1 1
Психологія спілкування 0,5
Мій Київ 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26+3 27+3 27+3 27+3

 

Директор                                                  Світлана ГАЄВА

 

Додаток 4

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6-А 6-Б 6-В 6-Г
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2
Разом 26,5+3 28,5+3 28,5+3 26,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Російська  мова 1 1 1 1
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5 1
Математика (інд.) 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 29+3 30+3 30+3 29+3

 

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

Додаток 5

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 7-В
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2 2
Хімія 1,5 1,5 1,5
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчаль-них предметів, курсів Німецька мова 2 2
Разом 28+3 30+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Російська  мова 1 1 1
Українська мова (інд.) 1 1 1
Математика (інд.) 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3 32+3 32+3

Директор                                        Світлана ГАЄВА

Додаток 6

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А 8-Б 8-В 8-Г
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 2+2 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Фізика 2 2 2 2
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

1,5 1,5

 

Разом 28,5+3 31+3 31+3 28,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Німецька мова 0,5 0,5
Російська мова 1 1
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5 1
Математика (інд.) 0,5 0,5
Англійська мова (інд) 0,5 1 1 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3 33+3 33+3 31,5+3

 

Директор                                        Світлана ГАЄВА

Додаток 7

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-А 9-Б 9-В 9-Г
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 3 2+2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5 1,5
Фізика 3 3 3 3
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

 

1  

 

1
Разом 30+3 32+3   30+3 32+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Німецька мова 1 1
Російська мова 1 1
Українська мова (інд) 1 1
Математика (інд.) 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3 33+3 33+3

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

Додаток 8

Навчальний план для 10-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10-А 10-Б 10-В
Базові предмети 27 27 27
Українська мова 2+1 2+1 2+1
Українська  література 2 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3 2+1
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта 2 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3-1 3-1
Хімія 1,5 1,5-0,5 1,5-0,5
Фізична культура 3-1 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Правознавство

Українська мова   (інд.) Математика  (інд.)

Англ. мова (інд.)

Географія (інд)

Біологіія (інд)
Психологія (фак)

 

 

1

1

1

1

1

3

 

 

0,5

1

 

 

3

1

0,5

1

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

 

Додаток 9

Навчальний план для 11-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11-А 11-Б
Базові предмети 26 26
Українська мова 2+1 2+1
Українська  література 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1 1
Фізика і астрономія 4-1 4-1
Хімія 2-0,5 2-1
Фізична культура 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Українська мова   (інд.)    Математика  (інд.)

Англійська мова (інд)

Історія (інд)

Біологія (інд)

 

1

1

1

1

0,5

3

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 36 38

 

Директор                                         Світлана ГАЄВА

 

 

Звіт директора школи за 2018 – 2019 н.р.

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.

 

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 37 учнів (6%) мають високий та 308(53%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом  навчального  року  мали учні  5, 7 та 9-их  класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал.

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

 

Всього в школі на 05.09.2018р.

нараховувалось 991 учень:

   Всього в школі на 31.05.2019р.

нараховувалось 974 учень:

початкова школа – 430 учнів    початкова школа – 430 учнів
середня школа  – 427 учнів    середня школа  – 416 учнів
старша школа  – 134 учні    старша школа  – 128 учні

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

 

Всього учнів Високий Початковий Н/а
2015-2016 н.р. 502 55 (11%) 7 (1%) 1
2016-2017 н.р. 497 50 (10%) 5 (1%)
2017-2018 н.р. 527 56 (11%) 9 (2%)
2018-2019 н.р. 581 37 (6%) 6 (1%)

 

Розв’язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2018-19 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності.

Так, у загальному рейтингу, який визначається за резуль­татами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО четвертий рік поспіль посідає чільні місця.

Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 68 місце, в районі – 10,  серед загальноосвітніх закладів – у місті і в районі –  перше.

Серед закладів України – ми 207.

За підсумками 2018-2019 навчального року школа випустила 57 учнів 11-их класів.

Із них 1 учениця Рикова Таня  нагороджена золотою медаллю.

ДПА у формі ЗНО складали 51 учень.

ЗНО з укр.мови (складало 51 учень) :

Високий      – 25 уч. – 49%

достатній    – 18 уч – 35%

середній       – 8 уч.   – 16%

 

ЗНО з математики (25 учнів):

високий   – 11 уч. – 44%

достатній – 11 уч. – 44%

середній   – 3 уч. – 12%

 

ЗНО з історії (27 учнів):

високий    – 14 уч. – 52%

достатній – 11 уч. – 41%

середній   – 2 уч. -7%

 

ЗНО з англійської мови (38 учнів):

високий   – 22 уч. – 58%

достатній – 15уч. – 39%

середній  – 1 уч. – 3%

 

ЗНО з біології (6 учнів):

високий   –  4 уч. – 67%

достатній – 1 уч. – 17%

середній  – 1 уч. – 17%

 

ЗНО з фізики (1 учень):

високий – 1 уч. – 100%

 

Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2019 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об’єднань, науково-методичної ради. Випускниця  Рикова Таня, нагороджена золотою медаллю, підтвердила високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО, отримавши з усих предметів вище 195 балів.

Методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати ЗНО і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об’єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 75 випускників 9-х класів отримала свідоцтво з відзнакою 3 учні.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень у 2018 – 2019 навч. році ми порівнюємо річне оцінювання, моніторингові дослідження учнів, підсумкові контрольні роботи і ДПА.

 

Аналіз результатів ДПА в 9-их класах

 

Учні 9-х класів проходили атестацію з чотирьох предметів:

українська мова (диктант); 

 математика;    

історія (9-А,В)   

англійська мова (9-Б)

 

З усіх предметів учні показали непогані знання, але є проблеми, над якими ми працюємо.

Адже з 2021 року всі учні-випускники мають складати обов’язково математику.

 

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможців районних олімпіад за поточний навчальний рік – 77, конкурсів – 24 учні. Переможців міських олімпіад – 17.

 

У районних олімпіадах: І місце – 19 учнів

ІІ місце – 32 учні

ІІІ місце – 26 учнів

У міських олімпіадах:     І місце – 3 учні

ІІ місце – 3 учні

ІІІ місце – 11учнів.

Як недолік,  ми можемо відмітити, що не з усіх предметів ми виставляємо учасників олімпіад. Але для цього є свої об’єктивні причини, з якими ми постараємось впоратись в цьому році.

 

У  2018 – 2019  н. р.  вчителі початкової школи   продовжили   роботу над   впровадженням  Державного стандарту початкової освіти  та  нових стандартів Нової  української  школи.

1 вересня 2018 року наша школа відкрила двері для 107 першокласників. Нові парти, нові підручники, нові підходи та цінності. А найголовніше – нова сутність школи. У сучасному світі самі  знання,  які  передає вчитель, не  такі  вже й  важливі.  Основне – як їх застосувати на практиці. Не можна цього навчитися, лише дивлячись у потилицю сусіда ів очі вчителю. Для цього потрібно більше: десь помилитися, десь посперечатися, десь зробити спільний проект і  презентувати  його.

Для шестирічних дітей природно навчатися через гру. Матеріал сприймається, коли  дитина  активно  бере   участь  у    навчальному  процесі,  коли  їй цікаво. У початковій школі особливо важко добитися дисципліни: дітям неприродньо сидіти  35 хвилин, не рухаючись та не розмовляючи. Тому зараз школярі переходять від однієї активності до іншої під час уроку,  мають  багато  групових завдань. Тож діти зближуються і не бояться один одного – у таких  умовах знання засвоюються легко і, зокрема, учні  вчаться  спілкуватися  та мислити  критично.  У  класі  під  час  уроку  інколи  буває  шумно. Але  це  нормальний  навчальний  процес,  який  дозволяє  дітям  вільно  ділитися  своїми  думками.     

У  1  класі  немає  домашніх  завдань.  І  деякі  батьки  дуже  радіють,  що  ввечері  не  потрібно  сидіти  поруч  із  дитиною,  заставляючи  писати  палички  та  гачечки. Але  це  не  означає, що  дитину  можна  залишити  наодинці  із  гаджетами. Вдома  можна  разом малювати, ліпити,  конструювати, розвиваючи  творчість  та  самобутність  дитини. Досить  багато  батьків  протягом  цього  навчального  року  зверталися  до  вчителів  із  проханням  давати  індивідуальні  завдання  для  дітей,  радились,  з  якими  збірниками  чи  посібниками  діти  можуть  додатково  працювати у  вільний  час.

Оцінювання  у 1 класі – вербальне. Раніше  вчитель мав  владу покарати – оцінкою    чи   червоною ручкою. Однак  дітей не  можна лякати помилками. Помилки – це  досвід,  який  вчить їх ставати кращими, працювати над  собою. Якби  Едісон боявся помилятися, ми  б ніколи не мали електричної лампочки. А  він  зробив  тисячу помилок, поки працював  над її розробкою.

У кінці 1 класу вчителі видали кожному учню  свідоцтво досягнень, що містить близько 50  параметрів, наприклад, як дитина вміє задавати питання чи вирішувати конфлікти. Це – вичерпна характеристика того, як людина зростає  над собою, а  не  просто  дані для порівняння її  з іншими.

Декілька  слів  про  “Ранкове  коло”.  Ідея  кола   полягає у тому, щоб кожна дитина могла висловитися. Коли у класі мало учнів – це не проблема. Але  коли школярів  багато –  це    справді  може  тривати  занадто  довго.  Можна обмежити час спілкування та кількість дітей,  які  висловлюються  у  певний день. Наприклад, діти  можуть кидати  один  одному м’ячик і,  хто  зловив, той висловлюється.

Однак, якщо вчитель відчуває, що у певний день потрібно виділити цілий урок на “коло” – це допустимо. Наприклад, діти їздили на екскурсію і у всіх багато вражень – про це треба поговорити. Під час цієї гри діти навчаються спілкуванню, що теж важливо.

Облаштування  простору – частина Нової Української  Школи. Ми  отримали  нові  парти, дошки, стенди, ноутбуки, проектори, конструктори  Лего  і  т. д. У класах має бути вісім осередків.  Однак,  не  завжди  вистачає  місця  у  кабінеті.  Тому  вчителі  вирішують  ці  питання  творчо.  Наприклад, якщо  це зона пізнання – не обов’язково влаштовувати  там  цілу бібліотеку, можна просто покласти невеликі книжки  для читання, щоб дитина могла погортати їх на перерві. А в куточку усамітнення може стояти лише крісло чи стільчик.

Але  головна  проблема, як  зазначили  всі  вчителі  1-х класів,  це  велика  кількість  дітей  у  класі.  Через  це  в  рази  ускладнюється  робота  вчителя.  Інший  вихід  із  цієї  ситуації  –  дати  на  підмогу вчителю  асистента.

НУШ – це довготермінова  реформа, яка буде запроваджуватися поетапно. Тож з  упевненістю стверджувати, наскільки успішноювона буде, зможемо аж у 2030 – коли вчорашні першокласники  стануть випускниками. Поки що  маємо  прийняти  ці  зміни,  працювати  творчо  та  натхненно, враховуючи  досягнення  та  проблеми.

Методичне  об’єднання  вчителів  початкових  класів  (керівник  Савченко Л.В.) працювало  над  проблемним  питанням  «Впровадження  нових  освітніх  стандартів  шляхом  використання  інноваційних  технологій».  Вчителі  приділяють  велику увагу  сформованості  життєвих  компетентностей  молодших  школярів:  вміння учнів  орієнтуватися  в  певних  життєвих  ситуаціях,  вміння  знайти  вихід;  вміння зайняти  певне  місце  у  соціумі,  в  дитячому  колективі.

Вчителі творчо працюють над проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні технології, інтерактивні методи, методи особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Кожен учитель має певні напрацювання з проблемних питань: розробки уроків, виховних заходів, дидактичний, наочний матеріал, проекти, тести, збірки завдань,методичні рекомендації.

Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних  та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для розвитку соціальних навичок.

Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми  можна сказати, що впровадження інноваційних технологій у методичну роботу позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку і самовдосконалення. Вчителі початкових класів продовжать роботу над подоланням розриву між теорією та практикою у викладанні навчальних предметів, на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей  учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми.  Сьогодні  важливим  є  не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення,  навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Вчителі  початкових  класів  є  постійними  учасниками  різноманітних професійних майстер-класів  та  тренінгів,  конференцій  та   семінарів. Особливо  можна  відзначити  таких  вчителів  початкової  школи,  як  Козинець Н.В., Савченко Л.В.,  Прудку Л.М.,  Гречух Л.М.

 

Протягом року вчителі працювали   над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формували вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх. Виховували інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй  країні.

Вчителі та їх вихованці  брали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 3 – 4 класів, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3 – 4 класів,  Всеукраїнської  шкільної  дистанційної  олімпіади  “Всеосвіта. 2019”.

 

Відповідно  до  Положення  про  Державну  підсумкову  атестацію  учнів  4-их  класів  у травні  2019 року  була  проведена  перевірка  знань,  умінь  і  навичок  з  української  мови  та  математики.

Результати ДПА по початковій школі  відповідають даним таблиці 1.

 

Атестація учнів 4 класів з української мови  та  математики показала, що більшість учнів досягла базового рівня підготовки, який відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти та може бути основою для подальшого вивчення предметів у школі ІІ ступеня.

 

Але 4 учні(3,6 %)  засвоїли  програмовий  матеріал  з  основних  предметів за курс  початкової школи на  початковому рівні.  Якщо  порівняти  оцінки  за  ДПА  із   річними  оцінками,  то  побачимо,  що  жоден   учень  4-х класів  не має  початкового  рівня  знань.            Порівняно  із минулим  роком  збільшилась  кількість  учнів,  які  впорались  із  роботами  ДПА  на  середньому  рівні:  з  української  мови  –  14  учнів,  з  математики  – 10  учнів.

Результати  навчальних  досягнень  по  класах  з  української  мови  такі:

 

Якість  знань  з  української  мови  в  4-их  класах  становить  85,5 %.

Результати  навчальних  досягнень  по  класах  з  математики  такі:

Якість  знань  з  математики  в  4-их  класах  становить  88,2 %.

 

Вчителі  4-х  класів  здійснили аналіз результатів державної підсумкової атестації у порівнянні з річними  оцінками, були вказані теми, які учні засвоїли найкраще, які  гірше.  Ці  матеріали   педагоги  обговорили  на  засіданні  методоб’єднання початкової  школи, намітили  шляхи  для  усунення  цих  недоліків.

Згідно плану внутрішньошкільного контролю адміністрацією  перевірялося виконання навчальних програм, аналізувалися підсумки успішності з основ наук, перевірялася шкільна документація: класні журнали, щоденники, робочі та контрольні зошити; відвідувалися уроки вчителів, виховні  заходи;  проводився класно-узагальнюючий контроль учнів 4-х класів,  надавалися практичні рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.  На  кінець  навчального  року  учні  початкових  класів  мають  такі  результати:

із  421 учня,  що  закінчили  2018 – 2019 н. р.,  102  учні  1-их  класів  оцінені  вербально.

Із  319  учнів  2 – 4  класів  мають:

– високий  рівень  –   49  учнів   –   15 %

– достатній            –   235  учнів  –  74 %

– середній              –   35  учнів   –   11 %

Середній   рівень  з  одного  предмета  мають  18  учнів,  з  двох  предметів  – 11,  з трьох  і  більше – 9  учнів.

Учнів,  які  б  мали  початковий  рівень  знань,  немає.

 

Протягом  минулого  навчального  року  молодші  школярі  брали  участь  у  різноманітних  конкурсах,  святах,  виставках;  відвідували  музеї  та  театри,  їздили  на  цікаві  пізнавальні  екскурсії.  Приємно  відмітити,  що  театральні  вистави  та  свята,  які  готують  і  показують  вчителі  та  учні  початкової  школи,  відрізняються  досить  добрим  творчим  рівнем.  Вистави  “Дюймовочка”,  “Снігова  королева”,  “Дванадцять  місяців”,  “Царівна-Несміяна”, “Новорічний  карнавал”,  “Родинне  свято”,  “Свято  Букваря”,  свято  до  Дня  Матері,  свято  “Прощавай,  початкова  школо!”  мали  великий  успіх  серед  батьків  та  гостей.

Третій  рік  поспіль  на  базі школи І – ІІІ  ступенів  № 78  з  3  по  27  червня  поточного  року   працював  дитячий  табір  відпочинку  “Веселка”  із денним перебуванням.  У  цьому  році  у  таборі   оздоровлювались  та  цікаво  проводили  час  54  вихованці.Вихователями  та  керівниками  гуртків  працювали  вчителі та  вихователі   початкової  школи,  вчителі  фізкультури. У  другій  половині  дня  із  вихованцями  табору  займались  керівники  гуртків   Палацу  дітей  та  юнацтва  Печерського  району.

Всі види виховної діяльності в таборі здійснювалися відповідно до режиму дня. Робота проводилася згідно плану виховної роботи. Все це висвітлювалося на спеціальному стенді. Діти та їхні батьки мали змогу щоденно знайомитися з путівкою дня.

Кожен день приносив безліч нових вражень  та  цікавих відкриттів.  Деякі заходи стали для нас традиційними:   спортивні змагання «Веселі старти»; конкурсна  гра  «Правила безпечної  поведінки»;  екскурсії до  Ботанічного  саду  ім. А.В. Фоміна,  до  Зоопарку,  перегляд  вистав  у  Театрі  на  Липках.

Особливо  дітям запам’яталися  екскурсія  до  пожежної частини, до  Національної  бібліотеки  України,  зустріч із поетом-перекладачем Оленою О’Лір,  екскурсія-квест  у Музеї  історії  туалету.

Під час табірної зміни працювали різноманітні гуртки: “Веселі  музиканти”, «Театр  моди»; «Літній  сувенір»; «Намистинки»; “Творча  майстерня”; “Сучасні  ритми”;  “Великий  теніс”.

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, відповідно до річного плану  роботи  навчального закладу на 2018-2019 н.р., педагогічний колектив спрямував  виховну роботу з учнями за такими напрямками:

 1. Виховання національної свідомості, громадянської активності.
 2. Національно-патріотичне виховання.
 3. Моральне виховання.
 4. Естетичне виховання .
 5. Формування та розвиток творчої особистості школяра, формування пізнавальної діяльності.
 6. Правове  виховання .
 7. Формування  колективу через активізацію колективної виховної роботи.
 8. Фізичне виховання.
 9. Особистісний підхід у формуванні всебічно розвиненого школяра.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася  робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Протягом 2018-2019 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур.

Згідно з річним  планом роботи  школи було  проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято  першого  дзвоника;
 • фотовиставка «Спогади про літо»;
 • фотовиставка«Я і моя Україна»;
 • флешмоб до Дня захисника України,
 • флешмоб до Дня Соборності України;
 • свято вручення  першокласникам учнівських  квитків;
 • тематичні концерти до Дня вчителя, Міжнародного жіночого дня;
 • до річниці визволення України від фашистських загарбників;
 • виставка домашніх  улюбленців;
 • тематичний тиждень «Осінній вернісаж»;
 • декада правових знань;
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я»;
 • заходи до Новорічних свят;
 • акція «Молодь проти злочинності»;
 • акція «Скажи Сніду – НІ»;
 • низка заходів по вшануванню річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа»;
 • родинні свята;
 • шоу талантів;
 • свято «Прощавай, початкова школо!»;
 • свято останнього  дзвоника;
 • урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту;
 • та інші..

Національно-патріотичне виховання. Патріотизм – це любов до рідної землі, шанобливе ставлення до мови, до історичного минулого. Краса-мир-гідність; Батьківщина-родина-мова; вишиванка-мамин рушник-вінок – такі слова педагоги пов’язують із значенням патріотично-го виховання.

У навчальному закладі заплановано і проведено низку заходів протягом року.

 Так у шкільній бібліотеці постійно діє книжкова виставка «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Учні старшої школи брали активну учать у місячниках військово – патріотичного виховання. У жовтні 2018 року проведено традиційний тиждень патріотизму, до якого були залучені всі учні школи. Проведено флешмоб «Україна – єдина». Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу, так проведено заходи до Дня козацтва, Дня вишиванки, свята до дня св. Миколая з учнями початкової школи, учні 4-В класу підготували колядки та щедрівки, з якими вітали вчителів та школярів із зимовими святами; учні 6-В класу підготували вертепне, який показали учням середньої школи й учителям. Протягом року класи відвідували музеї, виставки, виїжджали на екскурсії до пам’ятних місць України. У вересні 2018 року у школі виступила з концертом славетна капела бандуристів із м. Детройта (США), музиканти радо спілкувалися зі школярами.

Для вчителів було проведено семінар-тренінг «Національно-патріотичне виховання школярів – основа формування майбутнього громадянина».

У 2018-2019н.р. проведено значну роботу щодо профілактики  правопорушень. Педагогами ведеться кропітка робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з літературою на правову  тематику, перегляд відеофільмів, зустрічі з фахівцями.

Протягом року проведено ряд заходів спільно з Управлінням юстиції у місті Києві в рамках проекту «Я маю право». Із залученням спеціалістів роведено цикл зустрічей ГО «Відкритий світ» проведено цикл зустрічей на теми: «Стоп булінг» та «Шляхи розв’язання конфліктів». Учні 9-х класів взяли участь у тренінгу «Діти та підлітки онлайн» (протидія кібербулінгу та сексингу), проведеному експерткою із захисту дітей від насильства при Уповноваженому Президента України з прав дитини Анастасією Дьяковою.

З метою активізації профілактичної роботи з учнями  щодо попередження злочинності і правопорушень і подальшого розвитку правової  освіти та  виховання у дусі  поваги до  закону і прав людини серед  учнівської  молоді, у грудні 2018 року  у школі проведено декаду правових знань, у рамках якої було  проведено чимало змістовних заходів за участю фахівців (юристи, представники поліції).

 

Моральне виховання спрямоване на формування та розвиток почуття моралі, міцних переконань, по­стійно перебувало в центрі уваги педколективу. Класні керівники й адміністрація школи провели в цьому на­прямку певну роботу, а саме: ділову гру «Знай свої права та обов’язки» (для учнів 9-х класів), у класах проведено ряд бесід щодо даної тематики.  У квітні 2018 року у школі проведено благодійний ярмарок, кошти, виручені на ньому, передані до Центрального клінічного госпіталю.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних  робіт, малюнків, фотографій, конкурс композицій і поробок з природних матеріалів, новорічних композицій «Збережемо ялинку», заходи до Дня Землі, екологічна конференція учнів 10-11-класів. Учні, їх батьки, вчителі долучилися до благодійного проекту допомоги притулку для тварин. З метою формування дбайливого ставлення до тварин, організацією «Happypaw» проведено зустрічі для учнів 1-5 класів.

 

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», зустрічі з лікарем, класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії), виступи учасників гуртка «Здоровий спосіб життя», агіт-акція «Толерантність по відношенню до людей, які хворіють на СНІД», спортивні змагання між класами з ігрових видів спорту.

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження  алкоголізму,  наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути  оптимальної результативності  взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі-предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками. Навесні проведено анкетування учнів 2-10 класів «Моя школа».

Протягом навчального року проходила шкільна спартакіада у 6 видах спорту. Серед учнів 4-х, 5-х, 6-х класів проведені змагання «Олімпійське лелеченя». Збірна команда хлопців 2006 р.н. посіли ІІ місце у змаганнях з футболу «Шкільна футбольна ліга». Великою популярністю серед учнів початкової школи користувалися змагання “Веселі старти”. 

Важливою ланкою виховної роботи у школі є учнівське самоврядування. Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготув та провів  чимало цікавих заходів. Голова учнівського самоврядування Розумна Агнія брала активну участь у роботі районної лідерської організації.

Протягом року проходив конкурс “Найкращий клас паралелі. Відповідно до Положення, оцінювання проводилося за такими критеріями:

 • навчання, участь у предметних олімпіадах;
 • участь у шкільних заходах;
 • класні творчі заходи;
 • спорт;
 • моральні якості, шкільна форма, поведінка та інше;
 • відвідування музеїв, театрів, виставок;
 • стан класного майна;
 • операція «Турбота»;
 • презентація класу.

Переможцями  у 2018-2019 н.р. стали  класні колективи:

2-Б, 2-В (кл. керівники Козинець Н.В, Савченко Л.В.),

3-В (кл. керівник Космина К.П.),

4-В (кл.керівник Нежура Т.В.),

5-Б ( кл.керівник Чередніченко І.Г.),

6-Г ( кл.керівник Єлагіна Н.О..),

7-В ( кл.керівник Шустова Н.М.),

9-Б ( кл.керівник Антонюк М.О.),

10-Б ( кл.керівник Корченова Т.В.).

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота. Всі учні школи в позаурочний час відвідували заняття відповідно до своїх уподобань.

Протягом навчального року команди школи гідно представляли навчальний заклад у змаганнях, фестивалях, конкурсах. У 2018-2019 н.р. команда хлопців виграла районні змагання з волейболу (тренер Кондак Н.М.), посіла 4 місце у міському турнірі.

Протягом навчального року педагогічний колектив приділяв значу увагу виконанню мовного режиму в школі. Для розуміння необхідності дотримання режиму мови потрібно чітко розуміти, що собою являє цей режим. Вживання української мови – це комплекс заходів і правил, які використовуються для досягнення мети, яка полягає у використанні школярами української мови в повсякденному житті. Які ж ці заходи і правила? По-перше, це словесне спілкування між вчителями та учнями. Оскільки вчителі не можуть контролювати спілкування учнів між собою, вони не можуть вплинути і на вибір мови цього спілкування. Але в той же час вони можуть забезпечити вживання української мови при спілкуванні між учнем і вчителем. По-друге, заходом для забезпечення вживання української мови в школі є ведення всієї шкільної документації – воно має здійснюватися виключно українською мовою.

Попри існування нормативно-правових актів, які зобов’язують дотримуватися мовного режиму у школі, на практиці його дотримання залежить від ряду факторів. Зокрема, як добре всім відомо, Україна складається з різних регіонів з різним населенням. У деяких регіонах більшість громадян вважає українську мову рідною, в інших регіонах такою мовою є російська. Наша школа приймає до себе дітей з різних регіонів, і для популяризації української мови, в школі проводиться ряд заходів:

 • Участь у мовно-літературному конкурсі Шевченка;
 • Конкурс читців поезії Шевченка;
 • Диктант до Дня писемності і мови;
 • Різноманітні конкурси, ігри, вікторини;
 • відвідування музеїв, навчальні екскурсії та інше.

Вчителішколипостійнопідвищуютьсвійметодичнийрівень, використовуютьусвоїйроботіінтерактивніформинавчання, розробляютьурокизвпровадженнямиІКТ, публікуютьвласніметодичнірозробки. Протягом цього навчального року у різних фахових виданнях були опубліковані:

*Презентація для відкритого уроку «Лейкоцити. Імунітет», вчитель Примак Н.А. (Сайт vseosvita,  № КВ 23246-13086Р);

* власна методична розробка «Історія життя Марусі Чурай в її піснях», вчитель Грицишин О.Б. (Журнал «Дивослово» №5, 2019);

* власна методична розробка «Використання інноваційних технологій на уроках української мови як засіб формування творчої особистості», вчитель Гриценко С.М., (Персональний сайт вчителя);

* власна методична розробка «Числівник як частина мови. 6 клас», вчитель Гриценко С.М., (Персональний сайт вчителя);

* власна методична розробка «Урок уявної подорожі «Володимир Винниченко. Момент». Поєднання реалістичного змальовування дійсності та філософського підтексту в новелі.», вчитель Короїд Т.В, (Методичний портал. Сертифікат № 78125);

* власна методична розробка «Стимулювання пізнавальної активності учнів початкових класів як засіб формування ключових компетентностей.», вчитель Козинець Н.В, (Персональний сайт вчителя;)

* власна методична розробка «Самостійна робота з самоперевіркою (математика 1-2 клас)» вчитель Козинець Н.В, (Сайт SUPER.UROK-UA/com)

Протягом навчального року учні нашої школи декілька разів виїжджали на навчання до Великобританії. Окрім навчання,  діти мають можливість поспілкуватися з носіями мови в побуті, завести друзів з інших країн, побачити об’єкти світової історичної спадщини. Вони повертаються  додому, сповнені нових вражень та з бажанням наступного літа продовжити вивчення іноземної мови у відомих європейських школах.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем.

На засіданні педради  29 серпня  2019 року затверджено план роботи  на  2019-2020 навчальний рік, де передбачено окремий  розділ   « Охорона життя і здоров ۥя учасників навчально-виховного процесу. Заходи з техніки безпеки та охорони праці».

Організаційні заходи.

 1. Наказами по школі «Про дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, організацію роботи з охорони праці»,«Про організацію роботи з охорони праці», між працівниками розподіллено обов’язки з охорони праці, створено спеціальну комісію для перевірки дотримання техніки безпеки в школі.
 2. В плани роботи включено проведення єдиних уроків  з Правил дорожнього руху, постановка вистав, випуск газет, поновлення агітації, зустрічі з працівниками патрульної служби ,активно  залучаються батьки до проведення пропаганди дотримування Правил дорожнього руху, що відображено у наказах по школі «Про організацію роботи у школі №78 з питань збереження життя і здоров’я учнів», «Про організацію роботи щодо пропаганди дотримання Правил дорожнього руху учнями школі» та у планах заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності з питань профілактики травматизму невиробничого характеру з учнями та працівниками школи , з питань дотримання пожежної безпеки.
 3. Кожного року обстежуються кабінети, хімії, фізики, інформатики, кабінети з мультимедійними комплексами, спортивні зали та спортивні майданчики на предмет готовності до нового навчального року, що зазначено в наказах по школі.  За результатами обстеження складаються  акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти обстеження умов праці вчителів та лаборанта кабінету хімії, вчителів інформатики, фізики , хімії, праці, предмету « Захист Вітчизни», біології.
 4. При підготовці до нового навчального року  перевіряється наявність інструкцій з правил техніки безпеки, проводиться перевірка та складаються акти про стан пожежних рукавів, пожежного інвентарю, спортивного обладнання. Кабінети підвищеної небезпеки отримують акти-дозволи на початок експлуатації в новому  навчальному році.
 5. У серпні та січні проводиться первинний  інструктаж з техніки безпеки із співробітниками школи, а також вступний інструктаж для тих, хто розпочав працювати в школі. Особлива увага приділялася інструктажам вчителів фізики, хімії, інформатики, фізичної культури, вчителів, що працюють з мультимедійними комплексами. На педагогічних та координаційних  радах обговорюються питання профілактики нещасних випадків в школі, вимог до вивчення Правил дорожнього руху та предмету ОБЖД, правил поведінки в громадських місцях, в приміщеннях під час перерв та позаурочний час, питанням БЖД приділяється постійна увага на засіданнях координаційних рад.
 6. 3 1-11 клас згідно з навчальним планом предмет „Основи здоров’я”  викладається: у 1-4 класів (1 год.), вчителями початкових класів; в 5-9 кл. (1 год.) вчителями Жутник В.В., Тарасенко Н.Р., в 10-11 кл. – в курсі «Захист Вітчизни» вчитель  Жолудєв В.І.. та вчителями біології Примак Н.А.
 7. На виконання Законів України « Про охорону праці», « Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного  благополуччя населення», «Про дорожній рух»,   «Про цивільну оборону», відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,  підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти  і науки України від 25.12.2009 № 1193 « Про планове навчання і перевірку знань працівників школи з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності»  у квітні 2016 року було  проведено навчання та перевірку знань з охорони праці для працівників школи (проводиться один раз на 5 років)
 8. Атестаційна комісія при перевірці знань відмітила високу теоретичну підготовку співробітників, знання нормативних актів з охорони праці, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, дорожнього руху, гігієни праці, виробничої санітарії, поведінки в надзвичайних ситуаціях тощо і видано посвідчення всім співробітникам школи.
 9. Проводились місячники протипожежної безпеки та безпеки дорожнього руху згідно з планами заходів. Раз у чверть проводилися єдині „ Дні знань з правил пожежної безпеки ”, та „ Дні знань з безпеки дорожнього руху ”. Під час проведення Дня Рятівника і Дня ЦО для учнів школи були організовані зустрічі з співробітниками Міністерства надзвичайних ситуацій, проведено практичні заняття та бесіди з питань безпеки життєдіяльності. Чотири рази на навчальний рік проводяться  тижні безпеки життєдіяльності.
 10. Адміністрацією школи ведеться статистика з побутового травматизму та проводяться профілактичні заходи щодо його зменшення серед дітей.
 11. Особлива увага приділяється збереженню життя і здоров’я дітей під час проведення уроків фізичної культури. Видаються накази про розподіл на медичні групи та навантаження учнів на уроках фізичної культури. Вчителі постійно ведуть спостереження за станом  здоров’я учнів, розроблені листки здоров’я, в яких записані всі дані про фізичний стан учня.
 12. Значна увага з боку адміністрації приділялась виконанню обов’язків черговими вчителями, дотримування санітарно-гігієнічних норм (провітрювання приміщень, вологе прибирання і тощо).

Стан виконання плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

 1. У школі створено систему профілактики травматизму невиробничого характеру, а саме: питання профілактики невиробничого травматизму включено у освітню програму, колективний договір, розглядається на засіданнях педагогічних та координаційних рад.
 2. У школі проводиться аналіз побутового травматизму, за результатами якого плануються профілактичні заходи щодо запобігання виникнення нещасних випадків невиробничого характеру, побутового травматизму, у яких приймають безпосередню участь заступники директора, класоводи 1-4 та класні керівники 5-11 класів, викладачі курсу «Основи здоров’я», психологічна служба школи та комітет самоуправління.
 3. У навчальному закладі є плани на календарний рік з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, запобіганню дитячому травматизму.
 4. У школі створено комісію з розслідування побутового травматизму, на основі роботи якої ведуться записи у журналах побутового травматизму серед учнів та невиробничого травматизму серед працівників.
 5. У школі створено систему профілактики побутового травматизму, у якій є правила поведінки у сезонні періоди, під час відпочинку тощо вивчають, засвоюють спочатку педагогічні працівники, а потім через призму предметних занять, класних виховних годин, гурткової роботи та батьківські збори, і учні.
 6. Батьківська рада школи допомагає у дотриманні  санітарно-гігієнічних норм при навчально-виховному процесі, придбання наочності для стендів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, утриманні будівлі школи та приміщень у належному санітарному та протипожежному стані тощо.
 7. У школі наказами директора та різними положеннями введені   повноваження та розподіл обов’язків всіх служб, пов’язаних з безпекою

життєдіяльності, а саме: служба з охорони праці, служба громадського контролю стану будівлі та безпеки життєдіяльності, комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися у навчально-виховному процесі та побутового травматизму тощо.

 1. У школі роботу з побутового травматизму висвітлено у освітній програмі на поточний навчальний рік, системі виховної роботи, плану профілактики травматизму невиробничого характеру. Вся робота  ведеться згідно Положення про охорону праці та безпеки життєдіяльності у школі. Вся робота у навчальному закладі щодо розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру ведеться згідно чинного законодавства.
 2. На заняттях курсу «Основи здоров’я», під час тижнів безпеки життєдіяльності, під час проведення Дня ЦО проводяться практичні навчання з надання першої медичної допомоги при травмах, опіках, отруєннях, безпеки дорожнього руху, створені загони юних регулювальників руху.   У квітні на базі  Палацу дітей та юнацтва Печерського району проводились щорічні змагання юних пожежників, де команда з учнів 5-Б достойно представили школу та вийшли на міський рівень змагань. У системі виховної роботи школи ведеться робота з виховання у них прагнення до здорового способу життя, негативного ставлення до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків.
 3. Питання профілактики побутового травматизму висвітлюється у шкільній  газеті «ЗОМ- прес», шкільному сайті, щоденному інформаційному бюлетені для батьків.
 4. Для роботи з профілактики невиробничого травматизму у школі постійно залучаються професійні спеціалісти МНС, пожежних частин, працівники патрульної служби, громадські організації.

Комплексні заходи по забезпеченню пожежної безпеки в школі за 2018-2019роки виконані у повному обсязі, а саме:

 1. Призначена особа, відповідальна за протипожежний стан будівлі та приміщень школі.
 2. З метою посилення пожежної безпеки в школі проведений громадський огляд протипожежного стану: перевірено наявність вогнегасників, утримання та експлуатацію електрообладнання, наявність легкозаймистих речовин в підвальних приміщеннях; проведенні практичні заняття з педагогічним та обслуговуючим персоналом щодо дій під час експлуатації на випадок виникнення пожежі.
 3. Протягом року ведеться перевірка стану пожежної безпеки приміщень школи.
 4. Здійснювалися перевірки джерел водопостачання і особливо їх експлуатації при низьких температурах.
 5. Підтримуються у справному стані система опалення, вентиляційне обладнання, засоби протипожежного заходів.
 6. Відпрацьовувалися плани евакуації на випадок пожежі або надзвичайних ситуацій.
 7. Постійно проводилися зустрічі з працівниками пожежної частини МНС України.
 8. Організовувалися екскурсії до пожежно-технічних частин, музею Чорнобиля.
 9. Створені добровільні пожежні дружини та дружини юних пожежників.
 10. Обладнаний куточок протипожежної безпеки.
 11. Приміщення школи та  кабінети підвищеного ризику забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та діями у надзвичайних ситуаціях.
 12. Питання протипожежної безпеки виноситься на засідання координаційної ради, класні виховні години, батьківські збори.

Комплексні ремонтні заходи з підготовки школи до навчальних років та  попередження виникнення надзвичайних ситуацій а саме:

 1. Проводяться косметичні ремонти класних кімнат, коридорів школи, санвузлів, спортивної зали та роздягалень, підвальних приміщень, їдальні та каналізаційні труби в туалетах на ІІ та ІІІ поверхах.
 2. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. постійно проводяться такі заходи:
 • Перевіряється температурний режим.
 • Дотримується енергозберігаючий режим роботи школи;
 • Застосовуються теплозберігаючі технології.
 • Перед зимовим сезоном перевіряється система опалення.
 • Постійно ведеться очистка від снігу території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки).
 • Ведеться постійний зв’язок зі спеціалізованими службами для зняття з даху школи бурульок.

За 2018-2019 навчальний рік, як і зазвичай була проведена анкета «Моя школа».

Діти стали учасниками дослідження “Я і школа”. Так як вони вчаться в школі й гарно знають шкільне життя, їх відгуки допомагають зрозуміти, що в школі дітям подобається, а що треба змінити.

Дітям наголосили, що в цій анкеті питання поставлені так, що кожна їх відповідь буде правильною, якщо вона щира. Відповідати слід самостійно, ні з ким не радитись. Отже, результати було оброблено, кожне з питань було представлено у вигляді діаграми, які відображають потреби та побажання дітей.