Школа 78

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів № 78 за 2022 – 2023 н.р.

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану, викликаного збройною агресією росії, освітяни – на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 178, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації відбувається щорічне звітування керівників. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася нормативно-правовою базою, посадовими обов’язками, документами, що регламентують роботу директора закладу загальної середньої освіти:

 • Конституція України;
 • Конвенція про права дитини;
 • Положення концепції Нової Української Школи;
 • Закони України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Державні стандарти початкової, базової і  повної  загальної  середньої освіти.
 • Наказ МОН України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за №250/3322;
 • Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168;
 • Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205.
 • Статут школи І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва та іншими нормативними актами.

Загальна інформація про школу

Інформація про склад педагогічних працівників на 1 вересня 2022 року

Кількість Освітньо-кваліфікаційний рівень Стаж педагогічної роботи
Вища І кат ІІ кат Спеціаліст Бакалавр до 3 років 3-10 років 10-20 років 20 років і більше
Всього вчителів 72 39 12 9 4 8 9 8 14 41
Вихователів

 

6 2 4 4 2
Практичних психологів 1 1 1
Педагогів-організаторів 2  1  1  1  1
Керівників гуртків та тренерів 2 2

Дистанційне навчання

На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само- та взаємооцінювання, дотримання основних принципів НУШ: дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів. У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та військовим станом в країні цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Слід відзначити роботу педагогічного колективу в умовах дистанційного навчання.

Адміністрація та вчителі обрали платформи, з якими зручно і якісно проводити дистанційне навчання: Microsoft Teams;  спілкування в групах у Viber тощо.

Зв’язок з учнями та їх батьками забезпечено на 100%.

Досягнення учнів

Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів, які  мають високий і достатній рівнь навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал. Свої корективи у навчальний процес внесла війна.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 класів з української мови, математики, історії та англійської мови (предмети, які включено до НМТ). Результати дозволили скоригувати підготовку здобувачів освіти до складання НМТ, вказати на недоліки, прогалини в опануванні окремих тем.

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, змаганнях, які проводились на шкільному, районному, міському рівнях (переважно в онлайн форматі).

З об’єктивних причин не було проведено значну частину предметних олімпіад. Учні школи взяли участь у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.

Наказом МОН України від 06.06.2022 №527 затверджено Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Відповідно Концепції розроблено заходи з національно-патріотичного виховання в закладі освіти на 2021-2025 рр.

Відповідно  до ст. 10 Конституції України, Законів України «Про освіту», у 2022 – 2023 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Виховна робота

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Педагогам рекомендується організовувати освітній процес з урахуванням воєнної ситуації у населеному пункті (очне, дистанційне).

В умовах воєнного стану освітні, навчальні програми та навчальний план довелося коригувати, ущільнюючи навчальний матеріал, організовуючи самостійну навчальну діяльність учнів, додаткові консультації з використанням технологій дистанційного навчання. Це визначено наказом МОН від 01.04.2022 року №290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2022/2023 навчального року”.

Окрім здійснення навчального процесу, постійної уваги потребує й психологічна підтримка дітей, тому перевантажувати дітей у таких умовах неправильно.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи. Протягом року виявлено і велася робота з учнями, які схильні до правопорушень.

Протягом 2022-2023 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур.

Згідно з річним планом роботи школи було проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято першого дзвоника (онлайн);
 • низка заходів до Дня захисника України;
 • тематичний концерт до Дня вчителя (онлайн);
 • виставка малюнків «Осінь золота»;
 • декада правових знань;
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я»;
 • заходи до Новорічних свят (онлайн);
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа» (онлайн);
 • свято останнього дзвоника (онлайн);
 • вручення атестатів про повну загальну середню освіту.

Національно – патріотичне виховання стало провідним напрямком виховної роботи. Відповідно до плану було проведено такі заходи: тематичні фотовиставки, бесіди, класні години, перегляд кінофільмів, спеціальні випуски шкільної радіогазети. Протягом року тривала тісна співпраця в волонтерськими організаціями. Родини учнів активно долучалися до зборів необхідних речей. Діти писали листи військовим, виготовляли обереги, сувеніри. Учні старшої школи брали участь у заходах з військово – патріотичного виховання, зокрема, грі «Сокіл» («Джура»). Проведено традиційний тиждень патріотизму (жовтень), до якого були залучені всі учні школи. Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу.

У 2022 – 2023 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики правопорушень. Педагогами ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: зустрічі з фахівцями, тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з періодичною   літературою на правову тематику, перегляд відеоматеріалів.

У класах розроблено заходи з профілактики правопорушень, правової освіти учнів та їх батьків.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: виставка «Осінній вернісаж», конкурс літературних творів, малюнків, фотографій, екологічна конференція учнів 10-11-класів.

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії). Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості   дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути оптимальної результативності взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі – предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків.

Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями та їх батьками. Особисто й онлайн можна було поспілкуватися з психологом для отримання консультації, порадитись. На виконання наказу від 29 березня 2022 року «Про забезпечення  заходів з психологічної підтримки здобувачів освіти в умовах воєнного часу», з огляду на існуючу загрозу психічному здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації, на нараді при директору педагогічним колективом розглянуто механізм впровадження в роботу закладу освіти «Методичних рекомендацій для педагогічних працівників, практичного психолога, соціального педагога «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій». Педагогічні працівники мали можливість пройти навчання «Психологічна підтримка педагогічних працівників» в квітні 2023 року.

Важливою ланкою виховної роботи в школі є учнівське самоврядування.

Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготував і провів чимало цікавих заходів. Через особливості організації навчально-виховного процесу, учні отримали значний досвід у проведенні заходів онлайн.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі І-ІІІ ступенів № 78 проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» від 21.11.2002р., «Про безпеку життєдіяльності», «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993р., наказу МОН України від 01.08.1981р. №563 «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти».

Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці. В школі наявні і ведуться наступні документи з техніки безпеки та охорони праці:

 1. Акт прийому готовності школи до нового навчального року;
 2. Акти- дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках;
 3. Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.
 4. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
 5. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці;
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків;
 7. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;
 8. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
 9. Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
 10. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки при організації суспільно-корисної праці і проведення позакласних і позашкільних заходів;
 11. Журнал навчання працівників з охорони праці;
 12. Наказ на призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки;
 13. Інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах;
 14. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі;
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;
 16. Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки;

У закладі заплановані і виконуються заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками школи. Проводиться вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету, з кожного виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливістю отримання учнями травм або загроз здоров’ю учнів.

У класних кабінетах школи створені куточки з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів.

У вересні 2022 року відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю» та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, здійснено перегляд усіх інструкцій, що діяли в школі затверджені наказом по школі та зареєстровані в журналах реєстрації. Інструкції та посадові обов’язки працівників школи узгоджені з профспілковим комітетом школи. За річним планом роботи школи проводяться тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках яких проходять дні цивільного захисту, конкурсі малюнків, творів. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники школи в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки.

Стіни в навчальних приміщеннях гладенькі, підлягають вологому прибиранню. Навчальні класи і кабінети ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму й запахів. Приміщення для трудового навчання ізольоване від інших приміщень та розташовані на першому поверсі.

На кожному поверсі розміщені плани евакуації.

Харчування дітей у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно до спеціально складеного графіка, затвердженого директором.

Медичними працівниками та адміністрацією школи здійснюється щоденний контроль за якістю продуктів, що знаходяться в їдальні, за умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів і технології виготовлення страв, санітарно протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню (меню двотижневе циклічне).

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності запроваджено оперативно-адміністративний контроль з охорони праці.

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями та вихованцями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики, фізкультури, при організації суспільно-корисної праці масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі навчальними кабінетами і майстернями, вчителі, вихователі, класні керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Питання травмування учнів неодноразово заслуховувалося на нарадах при директорі, Раді школи, батьківських зборах. Класними керівниками постійно проводиться робота з профілактики травмування.

Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом школи є дієвою, достатньо організованою.

В умовах військового стану проводяться заняття для педпрацівників, технічного персоналу, учнів з мінної безпеки, надання першої домедичної допомоги, хімічного захисту тощо.

Серед здобутків навчального закладу маю відзначити долучення до Мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Учні школи взяли участь у міжнародному проєкті «Звук народжує образ» (Франція). Також маємо плани щодо співпраці зі школами – учасницями Мережі.

Протягом 2022-2023 навчального року тривала плідна співпраця школи з батьківською спільнотою.

Зроблено чимало. Продовжуючи роботу в умовах військового стану, робимо свій внесок у Перемогу України. Безпека навчально-виховного процесу й підтримка його належного рівня – наші основні завдання.

Дякую за увагу.

З повагою –

Світлана ГАЄВА, директор школи

 

 

 

Освітня програма 2023-2024

Пояснювальна записка

І.  Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються:

Згідно зі Статутом школи, зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією № 386 від 12.07.2013 року, школа є  загальноосвітнім закладом із спеціалізованими класами (1-2 класи на паралелі), школою І – ІІІ ступенів з профільним навчанням у школі ІІІ ступеню. Мова навчання – українська. Режим роботи закладу – п’ятиденний.

У школі налічується 35 класів з кількістю учнів – 924

На 2023-2024 н.р. у школі запланована така мережа класів:

Клас та учні 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 ГПД
Кіл-сть класів

 

3 3 3 4 13 3 3 4 3 3 16 3 3 6 35 8
Учні 63 80 82 99 324 92 85 110 66 81 434 79 87 166 578 240

 

ІІ. Основні нормативні документи,  відповідно до яких організовано навчально-виховний процес:

 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту» частина третя статті 11
 • Державний стандарт початкової освіти (1-4 класи, постанова Кабінету Міністрів України від від 21.02. 2018 №87)
 • Державний стандарт базової середньої освіти ( 5-6 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898)
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (7-11 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392)
 • Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОН від 11.09.2009 №854)
 • Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 711 від 24.06.2022 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»
 • Лист МОН України № 1/12186-23 від 16.08.2023 «Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти»;
 • Лист МОН № 4.5/2303-21 від 06.08.2021 « Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
 • Лист МОН № 1/13749-23 від 12.09.23 року “Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році»

 

Навчальний план закладу для 1-11 класів складений згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 405, 407, 408 від 20.04. 2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти», наказом МОН від 21.03.2018 № 268 зі змінами в наказі від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» , наказом МОН від 21.12.2018 № 1461 зі змінами в наказі від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, наказом МОН  № 235 від 19.02.2021 « Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»:

 

ІІІ. Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план:

№ таблиць робочого навчального плану Класи Примітка Варіант Типових освітніх пропрограм, затверджених Міністерством освіти і науки України
№1 1-4 клас з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти І ступеня  під керівництвом Савченко О.Я. (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 )

 

№ 2 5-і класи з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для 5-6 класів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 року
№3 6-і класи з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для 5-6 класів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 року
№ 4 7-А клас з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 4 7-Б,В,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 8-А клас з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5  

 

8-Б, В кл.

з українською мовою навчання Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6 9-А клас з українською мовою навчання Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6 9-Б, В  кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7,8 10-А,

11-А,В клас

з українською мовою навчання

 

Таблиця № 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )
№ 7,8 10-Б,11-Б кл. з українською мовою навчання  /іноземної філології профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 

№7 10-В кл. з українською мовою навчання  /правовий профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 

ІV.Особливості організації навчального процесу

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України „Про освіту” з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Гранична наповнюваність класів та триваліст уроків встановлюється відповідно до Закону України  „Про освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128.

 

Структура навчального року

У 2023-2024 навчальному році в 1-11 класах передбачено п’ятиденний навчальний тиждень.

Структура навчального року визначена відповідно до листа  Департаменту освіти і науки від 23.08.2023 № 063-3877 „Про організацію освітнього процесу та  структуру 2023/2024 навчального року” .

Відповідоно до Постанови «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», навчальний рік:

 • розпочинається у День знань — 1 вересня 2023року
 • закінчується 28 червня 2024року

У його межах передбачено осінні, зимові, весняні та літні канікули.

Система навчання передбачає 4 канікулярних періоди:

 • осінні канікули – з 23 по 29 жовтня 2023 року;
 • зимові канікули – з 25 грудня 2023 до 8 січня 2024 року;
 • весняні канікули – 25 березень по 31 березня 2024 року;
 • літні канікули – з 27 травня по 31 серпня 2024 року.

Режим роботи

Для 1-х класів

1 урок – 9.00  – 9.35

2 урок – 9.55  – 10.30

Перерва 10.30- 10.50 сніданки

3 урок – 10.50 – 11.25

4 урок – 11.55 – 12.30

5 урок – 12.50 – 13.25

6 урок – 13.45 – 14.20

7 урок – 14.40 – 15.15

 

Для 2-4-х класів

1 урок – 9.00  – 9.40

2 урок – 9.55  – 10.35

Перерва 10.35 – 10.50 сніданки

3 урок – 10.50 – 11.30

4 урок – 11.55 – 12.35

5 урок – 12.50 – 13.30

6 урок – 13.45 – 14.25

7 урок – 14.40 – 15.20

 

Для 5-11-х класів

1 урок – 9.00  – 9.45

2 урок – 9.55  – 10.40

3 урок – 10.50 – 11.35

4 урок – 11.55 – 12.40

5 урок – 12.50 – 13.35

6 урок – 13.45 – 14.30

7 урок – 14.40 – 15.25

Всі перерви по 10 хв., після 3ур.- 20 хв.

 

Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами

Основна школа.

Навчальний план для 7-9 класів складено на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

  У 7 – Б, В, Г, 8 – Б, В, 9 – Б, В класах варіативна частина Типового навчального плану використовується на підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено. Це відповідно іноземна мова.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 13.06.2019р. № 5) обрано такі модулі для вивчення предмета “Фізична культура”: “Легка атлетика”, “Футбол”,  “Гімнастика”, “Професійно прикладна підготовка”,  “Баскетбол”, “Волейбол”, “Плавання”, “Настільний теніс”.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів обрано такі модулі для вивчення предмета “Трудове навчання”: “Технологія виконання електротехнічних робіт”, “Технологія виготовлення дерев’яної іграшки”, “Технологія виготовлення сувенірів”,  “Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм”, “Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів”, “Технологія художнього випалювання”,  “Технологія ажурного випилювання”, “Технологія токарної обробки деревини і металу”,  “Технологія виготовлення народної ляльки”, “Технологія виготовлення м’якої іграшки”, “Технологія виготовлення вишитих виробів”, “Технологія плетіння із бісеру”, “Технологія оздоблення одягу”, “Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером”, “Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів” .

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, вирішується шляхом перерозподілу часу між семестрами наступним чином:

У 5-х класах:

Зарубіжна література    – І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година

Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут»І семестр – 1 година           ІІ семестр – 2 години

 Англійська мова(5-А кл.) – І семестр – 4 години,  ІІ семестр – 3 години

У 6-х класах:

Зарубіжна література – І семестр – 1 година,  ІІ семестр – 2 години

      Інформатика                –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут»І семестр – 2 години          ІІ семестр – 1 година

 

 

У 7-х класах :

Українська мова             І семестр – 3 години, ІІ семестр –2 години

Хімія                                – І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години

 

У 8-х класах:

Історія України             –  І семестр– 2 години, ІІ семестр– 1 година

5-А кл.)

У 9-х класах:

Історія України             –  І семестр– 1 година, ІІ семестр– 2 години

Географія                       –  І семестр– 2 години, ІІ семестр – 1 година

Особлива увага буде приділятись вивченню учнями української мови як державної, оволодінню англійською  мовою,  комп’ютерною грамотою, вивчення яких здійснюватиметься за рахунок варіативної складової, групових занять та гурткової роботи.

Старша школа.

 

Навчальний план для 10-11-х класів складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (Другий варіант) і містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Порядок вивчення предметів між семестрами здійснюється таким чином:

В 10-х класах:

Історія України        –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Географія                  –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Хімія                          –  І семестр – 2 години,   ІІ семестр – 1 година

Інформатика             І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво               –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Захист України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

В 11-х класах:

Історія України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Інформатика             –  І семестр – 1 година,  ІІ семестр – 2 години

Хімія                           –  І семестр 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво                –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Захист України          –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

 

При вивченні української, англійської та німецької  мов, трудового навчання класи діляться на групи при кількості не менше 28 учнів у класі.

При вивченні курсу „Захист України” і медико-санітарної підготовки клас ділиться на групи „юнаки-дівчата”. На дві групи діляться учні класу при вивчені інформатики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧАТКОВА  ШКОЛА

 

1 – 4 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019  №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для    3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78  (далі – освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

У школі І – ІІІ ступенів № 78 передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курс за вибором.

На основі навчального плану школа І – ІІІ ступенів № 78    складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями.

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

2-4 класи – «Українська мова»,  «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин,  у 3-4-х класах  – 40 хв.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено :

 • курси за вибором:

1 кл. “Навчання  грамоти” – 1 год;

2-4 кл. “Російська  мова” – 1 год.

Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Основними формами організації освітнього процесу є:

 • різні типи уроку,
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4-х класах підлягають вербальному формувальному оцінюванню  та  підсумковому  оцінюванню  у  3-4-х  класах..

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

           Підсумкове  оцінювання  передбачає  зіставлення  навчальних  досягнень здобувачів  з  конкретними  очікуваними   результатами  навчання,  визначеними освітньою  програмою.

З  метою неперервного відстеження результатів початкової освіти,  їх  прогнозування та  коригування  у  школі  І – ІІІ ступенів № 78  можуть  проводитися  моніторингові дослідження  навчальних  досягнень  на  національному,  обласному,  районному, шкільному  рівнях,  а  також  на  рівні  окремих  класів.  Аналіз  результатів  моніторингу дає  можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освіти ЗОШ № 78 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78 забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 6 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма школи І-ІІІ ступенів №78 базової середньої ланки освіти для 5-6 класів (адаптаційний цикл) розроблена відповідно до ст. 33 Закону України «Про освіту», ст. 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на основі Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 та Типової освітньої програми для 5-6 класів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 року.

Мета і завдання освітньої програми ґрунтуються на визначеній Законом України «Про освіту» меті повної загальної середньої освіти, що передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї  мети забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній людині для успішної життєдіяльності.

Під час розроблення освітньої програми враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної і кадрової автономії закладу, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

 1. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати

навчання за освітньою програмою

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

 

 1. Загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі базової середньої освіти, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-6 класів на адаптаційному циклі розподіляється між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами і  складає 2275 год, що відповідає загальному обсягу навчального навантаження для закладів із навчанням українською мовою, визначеному у Державному стандарті базової середньої освіти та Типовій освітній програмі для 5-9 класів:

для 5-го класу – 1085 годин/навчальний рік;

для 6-го класу – 1190 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для закладів з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень
Навчальне навантаження 5 клас 6 клас
рекомен-доване міні-мальне макси-мальне рекомен-доване міні-мальне макси-мальне
Мовно-літературна на тиждень 11 10 13 11 10 13
на рік 385 350 455 385 350 455
Математична на тиждень 5 4 6 5 4 6
на рік 175 140 210 175 140 210
Природнича на тиждень 2 1,5 3 2 1,5 3
на рік 70 52,5 105 140 70 175
Соціальна і здоров’язбережувальна на тиждень 1,5 1 3 1,5 1 3
на рік 52,5 35 105 52,5 35 105
Громадянська та історична на тиждень 1 1 2 2 1,5 3
на рік 35 35 70 70 52,5 105
Технологічна на тиждень 2 1 3 2 1 3
на рік 70 35 105 70 35 105
Інформатична на тиждень 1,5 1 2 1,5 1 2
на рік 52,5 35 70 52,5 35 70
Мистецька на тиждень 2 1 3 2 1 3
на рік 70 35 105 70 35 105
Фізична культура на тиждень 3 3 3 3 3 3
на рік 105 105 105 105 105 105
Усього на тиждень 29 32
на рік 1015 1120
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів,  проведення індивідуальних консультацій та групових занять на тиждень 2 2
на рік 70 70
Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) на тиждень 31 34
на рік 1085

1015

1190

1120

Гранично допустиме річне навантаження учнів на тиждень 28 31
на рік 980 1085

 

 1. Навчальний план

Навчальний план закладу розроблено згідно додатка 3 до Типової освітньої програми для 5-6 класів і є складовою освітньої програми. У навчальному плані відображено перелік обраних закладом обов’язкових для вивчення навчальних предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, розподіл годин на їх вивчення.

Також у навчальному плані конкретизовано використання варіативного освітнього компоненту з урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів: додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

У навчальному плані, який схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником щорічно, відображається фактичний тижневий обсяг навчального навантаження.

 1. Модельні навчальні програми та навчальні програми

Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета, інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів, рекомендовані для використання в освітньому процесі. Модельні навчальні програми спрямовані на реалізацію вимог Державного стандарту базової середньої освіти

У додатку 2 до Освітньої програми розміщено перелік програм (модельних навчальних програм та/або навчальних програм), у тому числі навчальні програми курсів за вибором, що використовуються закладом в освітньому процесі. Програми обрані з урахуванням потенціалу педагогічного колективу, ресурсного забезпечення закладу, навчально-методичного супроводу програм, особливостей та потреб учнів у досягненні обов’язкових результатів навчання.

Навчальні програми розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджені педагогічною радою.

Сукупність модельних та/або навчальних програм в освітній програмі охоплює досягнення учнями результатів навчання з усіх визначених Державним стандартом освітніх галузей.

На основі навчальної програми з предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей класу: може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Вчитель самостійно вибудовує послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність розгортання змісту у навчальній програмі.

Календарно-тематичне та поурочне планування складається вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

 1. форми організації освітнього процесу

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб з урахуванням національних, регіональних та місцевих особливостей.

Освітні методики, технології, форми, методи і засоби навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, форми здобуття освіти, наявні ресурси.

Досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальній програмі, учитель забезпечує шляхом використанням  активних форм навчання: мозковий штурм, обговорення, асоціативний кущ, рольова, ділова гра, дискусія, дебати, літературні читання, написання есе, повідомлень, виступів, пізнавальні, навчальні, творчі, дослідницькі проєкти, інтерв’ю, аналіз життєвих ситуацій, уроки-екскурсії, віртуальні подорожі, квести, організація спостережень у природі, мінідослідження, проведення експериментів, виконання практичних робіт і вправ, порівняльний аналіз, моделювання, розв’язання ситуативних, проблемних, аналітичних завдань, робота з різними джерелами інформації (словниками, довідниками, науково-популярною літературою, інтернет-ресурсами, медіа) тощо.

Представлення результатів навчання відбувається різноманітними способами: усні відповіді, письмові роботи, створення електронних чи реальних таблиць, схем, інфографік, плакатів, брошур, аплікацій, лепбуків, ментальних (інтелектуальних) карт, презентацій, слайдшоу, відеороликів тощо.

Провідним у навчанні є компетентнісний підхід, в основі якого – активна пізнавальна діяльність учнів у колективі, парах, групах,  індивідуально чи у співпраці з учителем та іншими особами, у процесі якої школярі набувають досвіду.

Форми і методи роботи повинні сприяти досягненню очікуваних результатів навчання, визначених Державним стандартом з кожної освітньої галузі, плекати українську ідентичність, формувати ціннісні орієнтири, ключові компетентності, наскрізні уміння.

Вивчення шкільних предметів учитель спрямовує не лише на засвоєння системи знань, формування вмінь і навичок, а, передусім, особистісний розвиток учня, набуття духовно-морального досвіду, важливого для становлення громадянина і входження його в соціум.

Вчитель виступає учасником та модератором освітнього процесу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись упродовж навчального року у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту.

Під час організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання або за змішаною формою,  педагоги самостійно обирають електронні освітні ресурси, ураховуючи їх дидактичну доцільність, фактологічну коректність змісту, відповідність навчальній програмі:

 • навчальні заняття, консультації з використанням електронної освітньої платформи Microsoft Teams;
 • електронні освітні ресурси, яким надано гриф МОН;
 • електронні освітні ресурси, створені педагогічними працівниками закладу;
 • онлайн сервіси та інструменти («Всеукраїнська школа онлайн», тестування на платформах «На урок», «Всеосвіта» тощо);
 • віртуальні екскурсії;
 • використовують електронний розклад занять, електронний класний журнал/щоденник Electronic Jornal.

Навчальні заняття можуть проводитись в синхронному або асинхронному режимі. Співвідношення занять, проведених у синхронному та асинхронному режимі – 70% / 30%.

Педагогічні працівники використовують доступні засоби комунікації (телефонний, поштовий зв’язок тощо) для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо).

За потреби (за заявою батьків) заклад освіти організовує здобуття освіти за індивідуальною формою (сімейна (домашня) або екстернат). Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року.

Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану (додається до освітньої програми), що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується керівником та підписується батьками.

Для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів, відповідно до пункту 7 розділу І Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314, зі змінами) заклад освіти складає графік консультацій, визначає форми, засоби, періодичність оцінювання результатів навчання, у разі потреби для учня (учениці) розробляється індивідуальний навчальний план.

Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою закладу освіти освітні компоненти, їх послідовність, форму і темп засвоєння учнем.

Під час розроблення індивідуального навчального плану для дітей, які навчаються за кордоном, враховується освітня програма і навчальний план закладу освіти, в якому навчається дитина в країні перебування.

Для осіб з особливими освітніми потребами організовується інклюзивне навчання. яке передбачає проведення фахівцями закладу корекційно-розвиткових занять.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до Порядку, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

Клас ділиться на групи: при вивченні української та іноземної мов за умови наявності в класі понад 27 учнів; при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у групі; при проведенні уроків з технологій (окремо для хлопців і дівчат) за умови наявності в класі понад 27 учнів, але не менше 8 учнів у групі.

Таблиці поділу класів на групи при вивченні окремих предметів щорічно подаються у додатках до освітньої  програми закладу.

 1. Опис інструментарію оцінювання

Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним представникам).

Під час оцінювання навчальних досягнень педагог враховує дотримання учнями принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем / ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної діяльності.

Процес оцінювання повинен сприяти досягнення учнями очікуваних результатів навчання.  Це забезпечується шляхом:

 • врахування вчителем результатів оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць під час добору змісту, форм і методів роботи для кожного уроку;
 • формування в учнів уміння аналізувати власну роботу (самооцінювання, взаємооцінювання), власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання;
 • поступового залучення учнів до вироблення критеріїв оцінювання окремих видів навчальної діяльності;
 • здійснення зворотного зв’язку з учнями з використанням різноманітних інструментів, що орієнтує їх на успіх, підтримує й надихає на саморозвиток і вдосконалення (учитель самостійно визначає та розробляє способи фіксації зворотного зв’язку);
 • корегування освітнього процесу з урахуванням результатів оцінювання та навчальних потреб учнів.

Оцінювання учнів 5-6 класів здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1.04.2022 № 289 а також з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році

Оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів здійснюється за 12-бальною системою, а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

За рішенням педагогічної ради закладу впродовж вересня триває адаптаційний період, впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання учнів 5 класу. Таке рішення затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти

Оцінювання результатів навчання учнів зорієнтоване на ключові компетентності, наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом та навчальною програмою.

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, затверджених наказом МОН №289 від 01.04.2022 року.

Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів,

які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту

базової середньої освіти

Рівні результатів навчання Бал Загальна характеристика
І. Початковий 1 Учень/учениця розрізняє об’єкти вивчення
2 Учень/учениця відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення
3 Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
ІІ. Середній 4 Учень/учениця з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію
5 Учень/учениця відтворює основний навчальний матеріал, з помилками й неточностями дає визначення понять, формулює правило
6 Учень/учениця виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу; відповідає правильно, але недостатньо осмислено; застосовує знання при виконанні завдань за зразком
ІІІ. Достатній 7 Учень/учениця правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії
8 Учень/учениця має достатні знання, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність; відповіді логічні, хоч і мають неточності
9 Учень/учениця добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, аналізує й систематизує інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією
ІV. Високий 10 Учень/учениця має повні, глибокі знання, використовує їх у практичній діяльності, робить висновки, узагальнення
11 Учень/учениця має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, знаходить інформацію та аналізує її, ставить і розв’язує проблеми
12 Учень/учениця має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує, оцінює, узагальнює опанований матеріал, самостійно користується джерелами інформації, приймає обґрунтовані рішення

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, що проводяться закладом, є:

 • поточне формувальне (оцінювання для навчання)
 • підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Поточне формувальне оцінювання

Вводиться з метою забезпечення наступності між підходами до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкової та базової середньої освіти.

Учитель формулює об’єктивні і зрозумілі для учнів навчальні цілі на певний період (наприклад, урок, тиждень, період, відведений для вивчення теми, тощо). Основою для вироблення навчальних цілей та об’єктами поточного оцінювання є очікувані результати навчання, передбачені відповідною навчальною програмою і зафіксовані в Державному стандарті базової загальної освіти та критерії оцінювання.

На початку навчального року учитель інформує учнів про критерії оцінювання, за якими буде визначено рівень їхніх навчальних досягнень на кінець навчального семестру та року, поступово залучає учнів до вироблення критеріїв оцінювання результатів окремих видів навчальної діяльності.

Відповідно до визначених цілей вчитель своєчасно надає учням чіткий, зрозумілий та доброзичливий зворотний зв’язок щодо їхніх навчальних досягнень, не порівнює і не протиставляє учнів одне одному, акцентуючи увагу лише на позитивній динаміці досягнень учня/учениці. Труднощі в навчанні обговорює з учнями індивідуально.

Зворотний зв’язок вчитель надає систематично в усній, письмовій або електронній формі, залежно від дидактичної мети та виду навчальної діяльності (тести, оціночні листи, чек-листи, опитувальники, спільні дошки, карти знань, схеми, спостереження учнів, форми, таблиці «З–Х–Д» тощо). Це допомагає відстежувати процес засвоєння компонентів змісту освіти та корегувати технології навчання.

Критерії для формувального оцінювання розробляються вчителем самостійно до кожного виду роботи та виду діяльності учнів. Функції поточного контролю – навчальна, мотиваційно-стимулююча.

 

Тематичне оцінювання

Здійснюється на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета.

Систему діагностувальних і контрольних робіт, у тому числі для перевірки рівня сформованості умінь певної групи загальних результатів, визначених у свідоцтві досягнень, учитель планує і розробляє самостійно під час календарно-тематичного планування, керуючись Державним стандартом, освітньою і навчальною програмами та відповідно до кількості годин, передбачених навчальним планом на вивчення предмета/інтегрованого курсу.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Під час підсумкового (тематичного семестрового, річного) оцінювання встановлюється відповідність здобутих учнями результатів навчання загальним критеріям оцінювання.

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється відповідно до вимог навчальних програм із застосуванням таких основних форм та засобів:

 • усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування);
 • письмової, у т.ч. графічної (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);
 • цифрової (зокрема шляхом тестування в електронному форматі, відеоконференц-зв’язку);
 • практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами, тощо).

Семестрове оцінювання здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів. В кінці семестру у класному журналі та «Свідоцтві досягнень» виставляються оцінки за кожну групу загальних результатів з навчальних предметів, зазначених у навчальному плані закладу   та «загальна оцінка результатів навчання».

Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі тестування тощо.

Фіксація результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання, оцінювання груп результатів навчання проводиться в класному (електронному) журналі в окремих колонках без дати.

Річне оцінювання здійснюються на підставі загальних оцінок результатів (скоригованих) за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт не проводяться. Річна оцінка не є обов’язково середнім арифметичним оцінок за І та ІІ семестри. Для визначення річної оцінки враховується динаміка особистих навчальних досягнень учня/учениці протягом року та сформованість у нього/неї уміння застосовувати набуті знання.

Оцінки за групи результатів навчання у графі «Рік» не виставляються, оскільки вони мають бути враховані в оцінках за семестри.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню (Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 03 червня 2008 року № 496; Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, зі змінами).

Критерії оцінювання за предметами або освітніми галузями розробляються відповідно до загальних критеріїв оцінювання з урахуванням характеристик груп загальних результатів відповідної галузі. Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета можуть міститися в навчальних програмах дисциплін і розміщуються на сайті закладу освіти.

Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та Свідоцтві досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)».

Оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми потребами орієнтоване на учня й передбачає вимірювання його індивідуального прогресу.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку, що розробляється на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру, де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

При оцінюванні рівня сформованості предметних компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучаються ті складові (знання, вміння, види діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я

Здобувачів освіти, їхніх батьків, інших законних представників (одного з них), які навчаються за індивідуальною формою навчання з порядком і періодичністю оцінювання ознайомлює керівник закладу освіти.

При навчанні у дистанційному та змішаному режимах, індивідуальній формі навчання оцінювання, зокрема підсумкове (тематичне, семестрове, річне) результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватися за потреби з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку.

Оцінювання результатів навчання учнів, які одночасно здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України, із тих предметів, які вивчаються в закордонній школі і відповідають предметам української типової освітньої програми, здійснювати на підставі результатів, отриманих у закордонній школі. Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему у межах автономії заклад освіти здійснює самостійно. Предмети, які діти не вивчали в школі країни перебування (українська, мова, українська література, вступ до історії України та громадянської освіти, історія України), оцінюють вчителі з українського закладу освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

За потреби, річне оцінювання може бути проведено перед початком навчального року, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку.

 

Додаток 1

Навчальний  план

Назва  освітньої

галузі                                         Клас

Навчальні предмети Кількість годин

на тиждень

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Інваріантний  складник        
Мовно-літературна Навчання  грамоти 7
Українська  мова 7 7 7
Іншомовна Англійська мова 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й  історична,

соціальна, здоров’язбережувальна)

Я досліджую світ 3 3  

3

 

3

Технологічна Дизайн  і технології 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Разом: 19+3 21+3 22+3 22+3
 

Варіативний  складник

Додаткові години на вивчення

предметів інваріантної складової,

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

Навчання  грамоти 1
Російська  мова 1  

1

 

1

Гранично допустиме тижневе

навчальне навантаження на учня

20 22  

23

 

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25  

26

 

26

 

 • Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Директор                                          Світлана ГАЄВА

 

 

 

Додаток 2

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
5  5-Б 5-В
Мовно-

літературна

Українська мова 4 4 4
Українська  література 2 2 2
І іноземна мова    (англійська мова) 3,5 3,5+0,5 3,5+0,5
ІІ іноземна мова   (німецька  мова) 2 2
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5
Громадянська та історична Вступ до історії України

та громадянської освіти

1 1 1
Мистецька Ігтегрований курс  «Мистецтво» 2 1 1
Математична Математика 5 5 5
Природнича Інтегрований курс

«Пізнаємо природу»

2 2 2
Соціальна і здоров՚язберігаюча Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут» 1,5 1,5 1,5
Технологічна Технології 2 2 2
Інформатична Інформатика 1 1 1
Фізична культура Фізична культура 3 3 3
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 25,5+3 27+3 27+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2,5 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 28+3 28+3 28+3

 

Директор                                                    Світлана ГАЄВА

 

Додаток 3

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
6-А 6-Б 6-В
Мовно-

літературна

Українська мова 4 4 4
Українська  література 2 2 2
Іноземна мова (англійська мова) 3 3,5+0,5 3,5+0,5
ІІ іноземна мова(німецька  мова) 2 2
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5
Громадянська та історична Історія України.       Всесвітня історія 2 2 2
Мистецька Ігтегрований курс  «Мистецтво» 2 1 1
Математична Математика 5 5 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу»                         Географія 2

2

2

2

2

2

Соціальна і здоров՚язберігаюча Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут» 1,5 1,5 1,5
Технологічна Технології 2 2 2
Інформатична Інформатика 1,5 1,5 1,5
Фізична культура Фізична культура 3 3 3
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 28,5 + 3 30,5 + 3 30,5 + 3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 31 + 3 31 + 3 31 + 3

 

         Директор                                                                Світлана ГАЄВА

 

 

Додаток 4

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 7-В 7-Г
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2,5 2,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1,5 1,5 1,5 1,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2 2
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 28+3 30+3 30+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Українська мова (інд.) 1,5 1 1 1
Історія (інд.) 1 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32 32
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 30,5+3 32+3 32+3 32+3

Директор                                          Світлана ГАЄВА

Додаток 5

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А 8-Б 8-В
Мови і літератури Українська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2 2
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова 1,5 1,5
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 28,5+3 31+3 31+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Німецька мова 0,5 0,5
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5
Математика (інд.) 1
Англійська мова (інд) 1 1
Трудове навчання 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 31,5+3 33+3 33+3

 

Директор                                          Світлана ГАЄВА

Додаток 6

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-А 9-Б 9-В
Мови і літератури Українська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика 3 3 3
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

1 1
Разом 30+3 32+3   32+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Німецька мова 1 1
Трудове навчання (інд) 1
Українська мова (інд) 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 33+3 33+3 33+3

Директор                                          Світлана ГАЄВА

 

Додаток 7

Навчальний план для 10-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10-А 10-Б 10-В
Базові предмети 27 27 27
Українська мова 2+1 2+1 2+1
Українська  література 2 2 2
Зарубіжна література 1 1 1
Іноземна мова 2+2 2+3 2+2
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта 2 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3-1 3-1
Хімія 1,5 1,5-0,5 1,5-0,5
Фізична культура 3-1 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Правознавство

Психологія (фак)

Індивідуальні заняття

 

 

1

4

3

 

 

2,5

 

3

1

2,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38

 

Директор                                          Світлана ГАЄВА

 

 

Додаток 8

Навчальний план для 11-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11-А 11-Б 11-В
Базові предмети 26 26 26
Українська мова 2+1 2+1 2+1
Українська  література 2 2 2
Зарубіжна література 1 1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3 2+1
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1 1 1
Фізика і астрономія 4 4-1 4
Хімія 2 2-1 2
Фізична культура 3-1 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Індивідуальні заняття

 

 

4

 

3

2

 

 

4

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 36 можна38 37 36

 

Директор                                          Світлана ГАЄВА

 

 

 

Звіт директора школи за 2020-2021 н.р.

 

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів № 78

за 2020 – 2021 н.р.

Сучасна освіта, реалізуючи Концепцію Нової української школи, ставить перед закладами освіти завдання щодо створення оптимальних умов для індивідуального розвитку, вияву творчих запитів учня, формування компетентної, конкурентноспро-можної, соціально зрілої, креативної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, залученої до національних і загальнолюдських цінностей.

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 178, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації відбувається щорічне звітування керівників. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася нормативно-правовою базою, посадовими обов’язками, документами, що регламентують роботу директора закладу загальної середньої освіти:

 • Конституція України;
 • Конвенція про права дитини;
 • Положення концепції Нової Української Школи;
 • Закони України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Державні стандарти початкової, базової і  повної  загальної  середньої освіти.
 • Наказ МОН України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за №250/3322;
 • Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168;
 • Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205.
 • Статут школи І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва та іншими нормативними актами.

Загальна інформація про школу

Інформація про склад педагогічних працівників на 1 вересня 2020 року

  Кількість Освітньо-кваліфікаційний рівень Стаж педагогічної роботи
Вища І кат ІІ кат Спеціаліст Бакалавр до 3 років 3-10 років 10-20 років 20 років і більше
Всього вчителів 69 39 10 8 4 8 9 5 14 41
Вихователів

 

8     2   6 6 2    
Практичних психологів 1 1             1  
Педагогів-організаторів 1     1       1    
Керівників гуртків та тренерів 12           4 3 1 4

 

Мають звання: учитель-методист – 13

старший учитель – 13

Мають державні нагороди та відзнаки – 11, з них “Відмінник освіти” – 9

Мають звання “Заслужений працівник освіти” – 2

 

Дистанційне навчання

Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне навчання, яке стало викликом для нас усіх: і для вчителів, і для учнів, і для їх батьків. Навчання мало відбуватися, не зважаючи ні на що. З березня 2021 року для проведення онлайн уроків учителі нашої школи використовували різні системи для онлайн навчання, такі як: Google Classroom, Zoom, Skype, Meet, ClassDojo.

З квітня 2020 року переважна частина класів школи перейшли на платформу Microsoft Teams. За короткий термін вчителі та учні навчилися працювати у новій для них програмі.

Онлайн урок зовсім не схожий на звичайний, тому вчителі нашої школи мали деякі труднощі в організації та проведенні онлайн уроків, але завдяки взаємній підтримці, професіоналізму та налаштуванню на гарний результат, у процесі навчання ми подолали усі перешкоди. Вчителі розробляли цікаві уроки, в яких використовували відео та фото матеріали, створювали презентації в Microsoft Power Point та Prezi, для перевірки знань створювали тестові завдання в Microsoft Forms. Завдяки цьому учням було легше опанувати новий матеріал та закріпити набуті знання.

Дистанційне навчання – це новий етап у розвитку сучасної системи освіти, він має своїх прихильників і противників. Найголовніша наша задача – налагодити ефективну співпрацю між учнем, вчителем і батьками.

 

Досягнення учнів

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 42 учні (8%) мають високий та 340(64%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом навчального року  мали учні  5, 8 та 9-их  класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал. Свої корективи у навчальний процес вніс карантин, за час якого діти навчались дистанційно.

 

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

 

Всього в школі на 05.09.2019р.

нараховувалось 982 учні:

   Всього в школі на 31.05.2020р.

нараховувалось 951 учень:

початкова школа – 433 учнів    початкова школа – 417 учнів
середня школа  – 430 учнів    середня школа  – 421 учень
старша школа  – 119 учні    старша школа  – 113 учнів

 

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

 

  Всього учнів Високий Початковий Н/а
2015-2016 н.р. 502 55 (11%) 7 (1%) 1
2016-2017 н.р. 497 50 (10%) 5 (1%)
2017-2018 н.р. 527 56 (11%) 9 (2%)
2018-2019 н.р. 581 37 (6%) 6 (1%)  
2019-2020 н.р. 534 42 (8%)

 

Розв’язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2019-20 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності. Так, у загальному рейтингу, який визначається за резуль­татами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО п’ятий рік поспіль посідає чільні місця. Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 46 місце, серед закладів України – ми 112.

За підсумками 2020-2021 навчального року школа випустила 62 учні   11-их класів. Із них 6 учнів нагороджені золотою медаллю.

ДПА у формі ЗНО складали 56 учнів.

ЗНО з укр.мови (складало 56 учнів) :

Високий      – 27 уч. – 48%

достатній    – 28 уч. – 50%

середній       – 1 уч.  – 2%

 

ЗНО з математики (27 учнів):

високий   –   9 уч. – 35%

достатній – 11 уч. – 42%

середній   –   6 уч. – 23%

 

ЗНО з історії (30 учнів):

високий   – 14 уч. – 48%

достатній – 14 уч. – 48%

середній   –   1 уч. – 3%

 

ЗНО з англійської мови (52 учні):

високий   – 31 уч. – 60%

достатній – 18 уч. – 35%

середній –     3уч. – 6%

 

ЗНО з біології (2 учні):

високий   – 1 уч. – 50%

достатній – 1 уч. – 50%

 

ЗНО з німецької мови (1 учень):

високий – 1 уч. – 100%

 

Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2021 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об’єднань, науково-методичної ради. Випускники, які нагороджені золотою медаллю, підтвердила високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО, отримавши з усіх предметів вище 195 балів.

Так методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об’єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 58 випускників 9-х класів отримали свідоцтво з відзнакою 5 учень. Учні 9-х класів у цьому році були звільнені від ДПА у зв’язку з епідеміологічною ситуацією та карантинними заходами.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможців районних олімпіад за поточний навчальний рік – 72, конкурсів – 20 учнів, всього – 92 учні, що 10% учнів школи. Переможців міських олімпіад – 12.

У районних олімпіадах

І місця   – 19 учнів   – 21% від призерів

ІІ місця   – 32 учнів – 35% від призерів

ІІІ місце – 41 учнів – 44% від призерів

Як недолік, ми можемо відмітити, що не з усіх предметів ми виставляємо учасників олімпіад. Але для цього є свої об’єктивні причини, з якими ми постараємось впоратись в цьому році.

 

Виховна робота

Згідно з річним планом роботи на 2020 – 2021 навчальний рік виховною метою колективу школи стало формування здорової, компетентної, соціально-адаптованої і творчої особистості з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася робота з учнями, які схильні до правопорушень. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Протягом 2020-2021 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур. Регламент роботи закладу в умовах адаптивного карантину змусив переглянути форми роботи, переформатувати їх у онлайн-формат.

Згідно з річним планом роботи школи було   проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято першого   дзвоника (онлайн);
 • фотовиставка «Спогади про літо»;
 • флешмоб до Дня захисника України (онлайн),
 • свято вручення першокласникам учнівських   квитків;
 • тематичний концерт до Дня вчителя (онлайн);
 • виставка малюнків «Осінь золота»;
 • декада правових знань (онлайн);
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я» (онлайн);
 • заходи до Новорічних свят (частково онлайн);
 • акція «Скажи Сніду – НІ»;
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа (онлайн);
 • родинні свята (онлайн по класах);
 • свято останнього дзвоника (онлайн);
 • вручення атестатів про повну загальну середню освіту (у приміщенні закладу з дотриманням соціальної дистанції).

Національно – патріотичне виховання є одним з провідних напрямків виховної роботи. Відповідно до плану було проведено такі заходи: тематичні фотовиставки, бесіди, класні години, перегляд кінофільмів, спеціальні випуски шкільної радіогазети до річниці визволення України та Києва від фашистських загарбників, до Дня Пам’яті та примирення, Дня захисника України. Протягом року велася тісна співпраця в волонтерськими організаціями. Учні старшої школи брали учать у місячниках військово – патріотичного виховання (переважно онлайн). Проведено традиційний тиждень патріотизму, до якого були залучені всі учні школи. Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу.

У 2020 – 2021 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики правопорушень. Педагогами ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: зустрічі з фахівцями, тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з періодичною   літературою на правову тематику, перегляд відеоматеріалів.

У класах розроблено заходи з профілактики правопорушень, правової освіти учнів та їх батьків.

З метою активізації профілактичної роботи з учнями щодо попередження злочинності і правопорушень і подальшого розвитку правової освіти та   виховання у дусі поваги до закону і прав людини серед учнівської   молоді.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних   робіт, малюнків, фотографій, екологічна конференція учнів 10-11-класів.

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії).

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості   дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути оптимальної результативності взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі – предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками.

Важливою ланкою виховної роботи в школі є учнівське самоврядування.

Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготував і провів чимало цікавих заходів. Через особливості організації навчально-виховного процесу, учні отримали значний досвід у проведенні заходів онлайн.

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота.

 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі І-ІІІ ступенів № 78 проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» від 21.11.2002р., «Про безпеку життєдіяльності», «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993р., наказу МОН України від 01.08.1981р. №563 «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти».

Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці. В школі наявні і ведуться наступні документи з техніки безпеки та охорони праці:

 1. Акт прийому готовності школи до нового навчального року;
 2. Акти- дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках;
 3. Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.
 4. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
 5. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці;
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків;
 7. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;
 8. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
 9. Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
 10. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки при організації суспільно-корисної праці і проведення позакласних і позашкільних заходів;
 11. Журнал навчання працівників з охорони праці;
 12. Наказ на призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки;
 13. Інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах;
 14. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі;
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;
 16. Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки;

У закладі заплановані і виконуються заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками школи. Проводиться вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету, з кожного виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливістю отримання учнями травм або загроз здоров’ю учнів.

У класних кабінетах школи створені куточки з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів.

У вересні 2020 року відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю» та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, здійснено перегляд усіх інструкцій, що діяли в школі затверджені наказом по школі та зареєстровані в журналах реєстрації. Інструкції та посадові обов’язки працівників школи узгоджені з профспілковим комітетом школи. За річним планом роботи школи проводяться тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках яких проходять дні цивільного захисту, конкурсі малюнків, творів. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники школи в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки.

Діяльність школи спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних норм, у відповідності до ДержСанПіН, що неодноразово підтверджені актами перевірок. В школі є такі приміщення: класні кімнати, навчальні кабінети, лаборантські, майстерні, ігрова кімната, спортивні зали, їдальня, медичні кабінети, актова зала, бібліотека, адміністративні, допоміжні приміщення – рекреації вестибюль.

Стіни в навчальних приміщеннях гладенькі, підлягають вологому прибиранню. Навчальні класи і кабінети ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму і запахів. Приміщення для трудового навчання ізольоване від інших приміщень та розташовані на першому поверсі.

На кожному поверсі розміщені плани евакуації.

Харчування дітей у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно до спеціально складеного графіка, затвердженого директором.

Медичними працівниками та адміністрацією школи здійснюється щоденний контроль за якістю продуктів, що знаходяться в їдальні, за умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів і технології виготовлення страв, санітарно протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню (меню двотижневе циклічне).

Усі навчальні приміщення загальноосвітнього навчального закладу мають природне освітлення.

Чистота повітря в школі забезпечується регулярністю вологого прибирання та ви- користанням усіх видів провітрювання.

Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах ( згідно затвердженого графіку ), а рекреації під час уроків.

Навчальні класи та кабінети обладнані меблями згідно з діючими нормативними документами.

Класні керівники для профілактики порушень постави пересаджують школярів не менше 2 рази на рік, з першого ряду на третій і навпаки з дотриманням відповідності групи меблів їхньому зросту та з урахуванням гостроти зору й слуху.

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності запроваджено оперативно-адміністративний контроль з охорони праці.

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями та вихованцями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики, фізкультури, при організації суспільно-корисної праці масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі навчальними кабінетами і майстернями, вчителі, вихователі, класні керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Проводиться контроль: з техніки безпеки з працівниками навчального закладу при проведенні різного типу робіт, реєстрація цих інструктажів здійснюється у відповідному журналі.

Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з техніки безпеки для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт. Такі інструкції наявні у всіх кабінетах, на всіх робочих місцях. Всі вони затверджені директором школи і погоджені з профспілковою організацією.

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності постійно аналізується, ведеться контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, за результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою засідань педагогічної ради.

Питання травмування учнів неодноразово заслуховувалося на нарадах при директорі, Раді школи, батьківських зборах. Класними керівниками 1-9 класів постійно проводиться робота з профілактики травмування. Складено графік чергування класів та вчителів.

Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом школи є дієвою, достатньо організованою.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні та для забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчально- виховної роботи було організовано навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Школа забезпечена всіма необхідними засобами захисту від COVID-19 (медичними масками, респіраторами, щитками, окулярами, рукавицями). Поверхні школи обробляються знезаражуючими засобами згідно розробленого графіка. На випадок захворювання на COVID-19 учасника навчально-виховного процесу в школі організовано тимчасовий ізолятор та розроблено регламент дій при такій ситуації.

Адміністрацією школи ведеться суворий контроль випадків захворювання на COVID-19 та ведеться відповідна документація згідно з регламентом.

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив наполегливо працював, аби досягти високого рівня в організації навчально – виховного процесу, створити належні умови для безпечного перебування дітей у закладі освіти. У тісній взаємодії з батьками нам це вдалося.

 

 

Освітня програма

Пояснювальна записка

І.  Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються:

Згідно зі Статутом школи, зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією № 386 від 12.07.2013 року, школа є  загальноосвітнім закладом із спеціалізованими класами (1-2 класи на паралелі), школою І – ІІІ ступенів з профільним навчанням у школі ІІІ ступеню. Мова навчання – українська. Режим роботи закладу – п’ятиденний.

У школі налічується 39 класів з кількістю учнів – 950

ІІ. Основні нормативні документи,  відповідно до яких організовано навчально-виховний процес:

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», інших нормативно-правових актів і розпорядчих документів у 2021/2022 навчальному році заклади загальної середньої освіти працюватимуть за освітніми програмами.

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва на 2021-2022 навчальний рік розроблена на виконання Закону України „Про освіту”.

Нормативно-правова база, відповідно до якої організовано навчально-виховний процес:

 • наказ МОН України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказ МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти і ступеня» (для 2-4 класів);
 • наказ МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освіт-ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 • наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”;
 • наказ МОН України №1493 від 28.11.2019 “Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”;

Вона враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України “Про загальну середню освіту” складена на основі Типових навчальних планів, рекомендованих Міністерством освіти і науки

 ІІІ. Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план:

№ таблиць робочого навчального плану Класи Примітка Варіант Типових освітніх пропрограм, затверджених Міністерством освіти і науки України
№1 1-4 клас з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти І ступеня  під керівництвом Савченко О.Я. (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 )

 

№ 3 5-А кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 3  5-Б,В,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№4 6-А,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 4 6-Б,В кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 7-А з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 7-Б, В кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6 8-А, Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6  

 

8-Б, В кл.

з українською мовою навчання Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7 9-А, В кл. з українською мовою навчання Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7 9-Б, Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 8,9 10-А, 11-А кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )
№ 8,9 10-Б,11-Б кл. з українською мовою навчання  /іноземної філології профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 

№10 10-В кл. з українською мовою навчання  /правовий профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 ІV.Особливості організації навчального процесу

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України „Про освіту” з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Гранична наповнюваність класів та триваліст уроків встановлюється відповідно до Закону України  „Про освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128.

 Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами

Основна школа.

Навчальний план для 5-9 класів складено на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

  У 5, 6, 7, 8, 9 Б, В, Г класах варіативна частина Типового навчального плану використовується на підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено. Це відповідно іноземна мова.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 13.06.2019р. № 5) обрано такі модулі для вивчення предмета “Фізична культура”: “Легка атлетика”, “Футбол”,  “Гімнастика”, “Професійно прикладна підготовка”,  “Баскетбол”, “Волейбол”, “Плавання”, “Настільний теніс”.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів

(протокол від 09.06.2019 р. № 4) обрано такі модулі для вивчення предмета “Трудове навчання”: “Технологія виконання електротехнічних робіт”, “Технологія

виготовлення дерев’яної іграшки”, “Технологія виготовлення сувенірів”,  “Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм”, “Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів”, “Технологія художнього випалювання”,  “Технологія ажурного випилювання”, “Технологія токарної обробки деревини і металу”,  “Технологія виготовлення народної ляльки”, “Технологія виготовлення м’якої іграшки”, “Технологія виготовлення вишитих виробів”, “Технологія плетіння із бісеру”, “Технологія оздоблення одягу”, “Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером”, “Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів” .

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, вирішується шляхом перерозподілу часу між семестрами наступним чином:

 У 5-х класах:

Українська мова             – І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

Психологія спілкування  – І семестр – 1 година

 У 6-х класах:

Українська мова             – І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

 У 7-х класах :

Українська мова    І семестр – 3 години, ІІ семестр –2 години

Хімія                        – І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години 

У 8-х класах:

Історія України       –  І семестр– 2 години, ІІ семестр– 1 година

 У 9-х класах:

Історія України       –  І семестр– 1 година, ІІ семестр– 2 години

Географія                 –  І семестр– 2 години, ІІ семестр – 1 година

У 5-их класах за рахунок додаткових годин вивчається спецкурс “Психологія спілкування”.

За рахунок додаткових годин у 5 – 9-их класах вивчається російська мова. Особлива увага буде приділятись вивченню учнями української мови як державної, оволодінню англійською  мовою,  комп’ютерною грамотою, вивчення яких здійснюватиметься за рахунок варіативної складової, групових занять та гурткової роботи.

Старша школа.

 

Навчальний план для 10-11-х класів складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (Другий варіант) і містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Порядок вивчення предметів між семестрами здійснюється таким чином:

В 10-х класах:

Історія України        –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Географія                  –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Хімія                          –  І семестр – 2 години,   ІІ семестр – 1 година

Інформатика             І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво               –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Захист України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

В 11-х класах:

Історія України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Інформатика             –  І семестр – 1 година,  ІІ семестр – 2 години

Хімія                           –  І семестр 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво                –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Захист України          –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

 В 11-х класах вивчення курсу “Київський вальс” (наказ № 221 ГУОіН від 07.07.2004 р.) проводитиметься за рахунок гурткової роботи.

При вивченні української, англійської та німецької  мов, трудового навчання класи діляться на групи при кількості не менше 28 учнів у класі.

При вивченні курсу „Захист України” і медико-санітарної підготовки клас ділиться на групи „юнаки-дівчата”. На дві групи діляться учні класу при вивчені інформатики.

Структура навчального року

У 2021-2022 навчальному році в 1-11 класах передбачено п’ятиденний навчальний тиждень.

Структура навчального року визначена відповідно до листа  Департаменту освіти і науки від 26.08.2021 № 063-5480 „Про структуру 2021/2022 навчального року” .

На виконання статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2021/2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань  і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021року,

ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2022 року.

Навчальні екскурсії у 1–4 класах, навчальні екскурсії та практика у 5-8 і 10 класах проводяться протягом навчального року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні   з 24 по 31 жовтня 2021 року,

зимові  з 25 грудня 2021 року  по 09 січня 2022року,

весняні з 27 березня по 03 квітня  2022 року. 

Режим роботи

Для 1-х класів

І урок                               08.30-09.05.

Перерва                           09.05-09.25

ІІ урок                             09.25-10.00.

Перерва                           10.00-10.30, сніданки

ІІІ урок                            10.30-11.05.

Перерва                           11.05-11.25.

ІV урок                            11.25-12.00.

Перерва                           12.00-12.30.

Vурок                              12.30-13.05.

 

Для 2-4-х класів

І урок                               08.30-09.10.

Перерва                           09.10-09.25.

ІІ урок                             09.25-10.05.

Перерва                           10.05-10.30, сніданки

ІІІ урок                            10.30-11.10.

Перерва                           11.10-11.35.

ІV урок                            11.35-12.15.

Перерва                           12.05-12.30.

Vурок                              12.30-13.10.

 

Для 5-11-х класів

І урок                               08.30-09.15.

Перерва                           09.15.-09.25.

ІІ урок                             09.25.-10.10.

Перерва                           10.10.-10.30.

ІІІ урок                            10.30.-11.15.

Перерва                           11.15.-11.35.

ІV урок                            11.35.-12.20.

Перерва                           12.20.-12.30.

Vурок                              12.30.-13.15.

Перерва                           13.15.-13.25.

VІ урок                            13.25.-14.10.

Перерва                           14.10.-14.20.

VІІурок                            14.20.-15.05.

ПОЧАТКОВА  ШКОЛА 

1 – 4 класи

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019  №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для    3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78  (далі – освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

У школі І – ІІІ ступенів № 78 передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курс за вибором.

На основі навчального плану школа І – ІІІ ступенів № 78    складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями.

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

2-4 класи – «Українська мова»,  «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин,  у 3-4-х класах  – 40 хв.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено :

 • курси за вибором:

1 кл. “Навчання  грамоти” – 1 год;

2-4 кл. “Російська  мова” – 1 год.

Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Основними формами організації освітнього процесу є:

 • різні типи уроку,
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4-х класах підлягають вербальному формувальному оцінюванню  та  підсумковому  оцінюванню  у  3-4-х  класах..

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

           Підсумкове  оцінювання  передбачає  зіставлення  навчальних  досягнень здобувачів  з  конкретними  очікуваними   результатами  навчання,  визначеними освітньою  програмою.

З  метою неперервного відстеження результатів початкової освіти,  їх  прогнозування та  коригування  у  школі  І – ІІІ ступенів № 78  можуть  проводитися  моніторингові дослідження  навчальних  досягнень  на  національному,  обласному,  районному, шкільному  рівнях,  а  також  на  рівні  окремих  класів.  Аналіз  результатів  моніторингу дає  можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освіти ЗОШ № 78 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78 забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

Таблиця 1

до освітньої програми

Навчальний  план

 

Назва  освітньої

галузі                                         Клас

Навчальні предмети Кількість годин

на тиждень

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Інваріантний  складник        
Мовно-літературна Навчання  грамоти 7
  Українська  мова 7 7 7
Іншомовна Англійська мова 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й  історична,

соціальна, здоров’язбережувальна)

Я досліджую світ 3 3  

3

 

3

Технологічна Дизайн  і технології 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Разом: 19+3 21+3 22+3 22+3
 

Варіативний  складник

Додаткові години на вивчення

предметів інваріантної складової,  

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

Навчання  грамоти 1
Російська  мова 1  

1

 

1

Гранично допустиме тижневе

навчальне навантаження на учня

20 22  

23

 

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25  

26

 

26

 

 • Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 3

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 5-В 5-Г
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 3+1 3+1 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2 2
Психологія спілкування 0,5 0,5 0,5
Разом 23,5+3 26+3 26+3 26+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Російська мова 1 1 1 1
Психологія спілкування 0,5
Мій Київ 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26+3 27+3 27+3 27+3

 

Директор                                                  Світлана ГАЄВА

 

Додаток 4

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6-А 6-Б 6-В 6-Г
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2
Разом 26,5+3 28,5+3 28,5+3 26,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Російська  мова 1 1 1 1
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5 1
Математика (інд.) 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 29+3 30+3 30+3 29+3

 

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

Додаток 5

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 7-В
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2 2
Хімія 1,5 1,5 1,5
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчаль-них предметів, курсів Німецька мова 2 2
Разом 28+3 30+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Російська  мова 1 1 1
Українська мова (інд.) 1 1 1
Математика (інд.) 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3 32+3 32+3

Директор                                        Світлана ГАЄВА

Додаток 6

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А 8-Б 8-В 8-Г
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 2+2 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Фізика 2 2 2 2
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

1,5 1,5

 

Разом 28,5+3 31+3 31+3 28,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Німецька мова 0,5 0,5
Російська мова 1 1
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5 1
Математика (інд.) 0,5 0,5
Англійська мова (інд) 0,5 1 1 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3 33+3 33+3 31,5+3

 

Директор                                        Світлана ГАЄВА

Додаток 7

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-А 9-Б 9-В 9-Г
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 3 2+2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5 1,5
Фізика 3 3 3 3
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

 

1  

 

1
Разом 30+3 32+3   30+3 32+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Німецька мова 1 1
Російська мова 1 1
Українська мова (інд) 1 1
Математика (інд.) 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3 33+3 33+3

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

Додаток 8

Навчальний план для 10-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10-А 10-Б 10-В
Базові предмети 27 27 27
Українська мова 2+1 2+1 2+1
Українська  література 2 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3 2+1
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта 2 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3-1 3-1
Хімія 1,5 1,5-0,5 1,5-0,5
Фізична культура 3-1 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Правознавство

Українська мова   (інд.) Математика  (інд.)

Англ. мова (інд.)

Географія (інд)

Біологіія (інд)
Психологія (фак)

 

 

1

1

1

1

1

3

 

 

0,5

1

 

 

3

1

0,5

1

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

 

Додаток 9

Навчальний план для 11-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11-А 11-Б
Базові предмети 26 26
Українська мова 2+1 2+1
Українська  література 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1 1
Фізика і астрономія 4-1 4-1
Хімія 2-0,5 2-1
Фізична культура 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Українська мова   (інд.)    Математика  (інд.)

Англійська мова (інд)

Історія (інд)

Біологія (інд)

 

1

1

1

1

0,5

3

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 36 38

 

Директор                                         Світлана ГАЄВА

 

 

Звіт директора школи за 2018 – 2019 н.р.

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.

 

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 37 учнів (6%) мають високий та 308(53%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом  навчального  року  мали учні  5, 7 та 9-их  класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал.

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

 

Всього в школі на 05.09.2018р.

нараховувалось 991 учень:

   Всього в школі на 31.05.2019р.

нараховувалось 974 учень:

початкова школа – 430 учнів    початкова школа – 430 учнів
середня школа  – 427 учнів    середня школа  – 416 учнів
старша школа  – 134 учні    старша школа  – 128 учні

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

 

Всього учнів Високий Початковий Н/а
2015-2016 н.р. 502 55 (11%) 7 (1%) 1
2016-2017 н.р. 497 50 (10%) 5 (1%)
2017-2018 н.р. 527 56 (11%) 9 (2%)
2018-2019 н.р. 581 37 (6%) 6 (1%)

 

Розв’язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2018-19 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності.

Так, у загальному рейтингу, який визначається за резуль­татами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО четвертий рік поспіль посідає чільні місця.

Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 68 місце, в районі – 10,  серед загальноосвітніх закладів – у місті і в районі –  перше.

Серед закладів України – ми 207.

За підсумками 2018-2019 навчального року школа випустила 57 учнів 11-их класів.

Із них 1 учениця Рикова Таня  нагороджена золотою медаллю.

ДПА у формі ЗНО складали 51 учень.

ЗНО з укр.мови (складало 51 учень) :

Високий      – 25 уч. – 49%

достатній    – 18 уч – 35%

середній       – 8 уч.   – 16%

 

ЗНО з математики (25 учнів):

високий   – 11 уч. – 44%

достатній – 11 уч. – 44%

середній   – 3 уч. – 12%

 

ЗНО з історії (27 учнів):

високий    – 14 уч. – 52%

достатній – 11 уч. – 41%

середній   – 2 уч. -7%

 

ЗНО з англійської мови (38 учнів):

високий   – 22 уч. – 58%

достатній – 15уч. – 39%

середній  – 1 уч. – 3%

 

ЗНО з біології (6 учнів):

високий   –  4 уч. – 67%

достатній – 1 уч. – 17%

середній  – 1 уч. – 17%

 

ЗНО з фізики (1 учень):

високий – 1 уч. – 100%

 

Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2019 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об’єднань, науково-методичної ради. Випускниця  Рикова Таня, нагороджена золотою медаллю, підтвердила високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО, отримавши з усих предметів вище 195 балів.

Методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати ЗНО і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об’єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 75 випускників 9-х класів отримала свідоцтво з відзнакою 3 учні.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень у 2018 – 2019 навч. році ми порівнюємо річне оцінювання, моніторингові дослідження учнів, підсумкові контрольні роботи і ДПА.

 

Аналіз результатів ДПА в 9-их класах

 

Учні 9-х класів проходили атестацію з чотирьох предметів:

українська мова (диктант); 

 математика;    

історія (9-А,В)   

англійська мова (9-Б)

 

З усіх предметів учні показали непогані знання, але є проблеми, над якими ми працюємо.

Адже з 2021 року всі учні-випускники мають складати обов’язково математику.

 

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможців районних олімпіад за поточний навчальний рік – 77, конкурсів – 24 учні. Переможців міських олімпіад – 17.

 

У районних олімпіадах: І місце – 19 учнів

ІІ місце – 32 учні

ІІІ місце – 26 учнів

У міських олімпіадах:     І місце – 3 учні

ІІ місце – 3 учні

ІІІ місце – 11учнів.

Як недолік,  ми можемо відмітити, що не з усіх предметів ми виставляємо учасників олімпіад. Але для цього є свої об’єктивні причини, з якими ми постараємось впоратись в цьому році.

 

У  2018 – 2019  н. р.  вчителі початкової школи   продовжили   роботу над   впровадженням  Державного стандарту початкової освіти  та  нових стандартів Нової  української  школи.

1 вересня 2018 року наша школа відкрила двері для 107 першокласників. Нові парти, нові підручники, нові підходи та цінності. А найголовніше – нова сутність школи. У сучасному світі самі  знання,  які  передає вчитель, не  такі  вже й  важливі.  Основне – як їх застосувати на практиці. Не можна цього навчитися, лише дивлячись у потилицю сусіда ів очі вчителю. Для цього потрібно більше: десь помилитися, десь посперечатися, десь зробити спільний проект і  презентувати  його.

Для шестирічних дітей природно навчатися через гру. Матеріал сприймається, коли  дитина  активно  бере   участь  у    навчальному  процесі,  коли  їй цікаво. У початковій школі особливо важко добитися дисципліни: дітям неприродньо сидіти  35 хвилин, не рухаючись та не розмовляючи. Тому зараз школярі переходять від однієї активності до іншої під час уроку,  мають  багато  групових завдань. Тож діти зближуються і не бояться один одного – у таких  умовах знання засвоюються легко і, зокрема, учні  вчаться  спілкуватися  та мислити  критично.  У  класі  під  час  уроку  інколи  буває  шумно. Але  це  нормальний  навчальний  процес,  який  дозволяє  дітям  вільно  ділитися  своїми  думками.     

У  1  класі  немає  домашніх  завдань.  І  деякі  батьки  дуже  радіють,  що  ввечері  не  потрібно  сидіти  поруч  із  дитиною,  заставляючи  писати  палички  та  гачечки. Але  це  не  означає, що  дитину  можна  залишити  наодинці  із  гаджетами. Вдома  можна  разом малювати, ліпити,  конструювати, розвиваючи  творчість  та  самобутність  дитини. Досить  багато  батьків  протягом  цього  навчального  року  зверталися  до  вчителів  із  проханням  давати  індивідуальні  завдання  для  дітей,  радились,  з  якими  збірниками  чи  посібниками  діти  можуть  додатково  працювати у  вільний  час.

Оцінювання  у 1 класі – вербальне. Раніше  вчитель мав  владу покарати – оцінкою    чи   червоною ручкою. Однак  дітей не  можна лякати помилками. Помилки – це  досвід,  який  вчить їх ставати кращими, працювати над  собою. Якби  Едісон боявся помилятися, ми  б ніколи не мали електричної лампочки. А  він  зробив  тисячу помилок, поки працював  над її розробкою.

У кінці 1 класу вчителі видали кожному учню  свідоцтво досягнень, що містить близько 50  параметрів, наприклад, як дитина вміє задавати питання чи вирішувати конфлікти. Це – вичерпна характеристика того, як людина зростає  над собою, а  не  просто  дані для порівняння її  з іншими.

Декілька  слів  про  “Ранкове  коло”.  Ідея  кола   полягає у тому, щоб кожна дитина могла висловитися. Коли у класі мало учнів – це не проблема. Але  коли школярів  багато –  це    справді  може  тривати  занадто  довго.  Можна обмежити час спілкування та кількість дітей,  які  висловлюються  у  певний день. Наприклад, діти  можуть кидати  один  одному м’ячик і,  хто  зловив, той висловлюється.

Однак, якщо вчитель відчуває, що у певний день потрібно виділити цілий урок на “коло” – це допустимо. Наприклад, діти їздили на екскурсію і у всіх багато вражень – про це треба поговорити. Під час цієї гри діти навчаються спілкуванню, що теж важливо.

Облаштування  простору – частина Нової Української  Школи. Ми  отримали  нові  парти, дошки, стенди, ноутбуки, проектори, конструктори  Лего  і  т. д. У класах має бути вісім осередків.  Однак,  не  завжди  вистачає  місця  у  кабінеті.  Тому  вчителі  вирішують  ці  питання  творчо.  Наприклад, якщо  це зона пізнання – не обов’язково влаштовувати  там  цілу бібліотеку, можна просто покласти невеликі книжки  для читання, щоб дитина могла погортати їх на перерві. А в куточку усамітнення може стояти лише крісло чи стільчик.

Але  головна  проблема, як  зазначили  всі  вчителі  1-х класів,  це  велика  кількість  дітей  у  класі.  Через  це  в  рази  ускладнюється  робота  вчителя.  Інший  вихід  із  цієї  ситуації  –  дати  на  підмогу вчителю  асистента.

НУШ – це довготермінова  реформа, яка буде запроваджуватися поетапно. Тож з  упевненістю стверджувати, наскільки успішноювона буде, зможемо аж у 2030 – коли вчорашні першокласники  стануть випускниками. Поки що  маємо  прийняти  ці  зміни,  працювати  творчо  та  натхненно, враховуючи  досягнення  та  проблеми.

Методичне  об’єднання  вчителів  початкових  класів  (керівник  Савченко Л.В.) працювало  над  проблемним  питанням  «Впровадження  нових  освітніх  стандартів  шляхом  використання  інноваційних  технологій».  Вчителі  приділяють  велику увагу  сформованості  життєвих  компетентностей  молодших  школярів:  вміння учнів  орієнтуватися  в  певних  життєвих  ситуаціях,  вміння  знайти  вихід;  вміння зайняти  певне  місце  у  соціумі,  в  дитячому  колективі.

Вчителі творчо працюють над проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні технології, інтерактивні методи, методи особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Кожен учитель має певні напрацювання з проблемних питань: розробки уроків, виховних заходів, дидактичний, наочний матеріал, проекти, тести, збірки завдань,методичні рекомендації.

Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних  та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для розвитку соціальних навичок.

Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми  можна сказати, що впровадження інноваційних технологій у методичну роботу позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку і самовдосконалення. Вчителі початкових класів продовжать роботу над подоланням розриву між теорією та практикою у викладанні навчальних предметів, на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей  учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми.  Сьогодні  важливим  є  не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення,  навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Вчителі  початкових  класів  є  постійними  учасниками  різноманітних професійних майстер-класів  та  тренінгів,  конференцій  та   семінарів. Особливо  можна  відзначити  таких  вчителів  початкової  школи,  як  Козинець Н.В., Савченко Л.В.,  Прудку Л.М.,  Гречух Л.М.

 

Протягом року вчителі працювали   над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формували вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх. Виховували інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй  країні.

Вчителі та їх вихованці  брали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 3 – 4 класів, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3 – 4 класів,  Всеукраїнської  шкільної  дистанційної  олімпіади  “Всеосвіта. 2019”.

 

Відповідно  до  Положення  про  Державну  підсумкову  атестацію  учнів  4-их  класів  у травні  2019 року  була  проведена  перевірка  знань,  умінь  і  навичок  з  української  мови  та  математики.

Результати ДПА по початковій школі  відповідають даним таблиці 1.

 

Атестація учнів 4 класів з української мови  та  математики показала, що більшість учнів досягла базового рівня підготовки, який відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти та може бути основою для подальшого вивчення предметів у школі ІІ ступеня.

 

Але 4 учні(3,6 %)  засвоїли  програмовий  матеріал  з  основних  предметів за курс  початкової школи на  початковому рівні.  Якщо  порівняти  оцінки  за  ДПА  із   річними  оцінками,  то  побачимо,  що  жоден   учень  4-х класів  не має  початкового  рівня  знань.            Порівняно  із минулим  роком  збільшилась  кількість  учнів,  які  впорались  із  роботами  ДПА  на  середньому  рівні:  з  української  мови  –  14  учнів,  з  математики  – 10  учнів.

Результати  навчальних  досягнень  по  класах  з  української  мови  такі:

 

Якість  знань  з  української  мови  в  4-их  класах  становить  85,5 %.

Результати  навчальних  досягнень  по  класах  з  математики  такі:

Якість  знань  з  математики  в  4-их  класах  становить  88,2 %.

 

Вчителі  4-х  класів  здійснили аналіз результатів державної підсумкової атестації у порівнянні з річними  оцінками, були вказані теми, які учні засвоїли найкраще, які  гірше.  Ці  матеріали   педагоги  обговорили  на  засіданні  методоб’єднання початкової  школи, намітили  шляхи  для  усунення  цих  недоліків.

Згідно плану внутрішньошкільного контролю адміністрацією  перевірялося виконання навчальних програм, аналізувалися підсумки успішності з основ наук, перевірялася шкільна документація: класні журнали, щоденники, робочі та контрольні зошити; відвідувалися уроки вчителів, виховні  заходи;  проводився класно-узагальнюючий контроль учнів 4-х класів,  надавалися практичні рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.  На  кінець  навчального  року  учні  початкових  класів  мають  такі  результати:

із  421 учня,  що  закінчили  2018 – 2019 н. р.,  102  учні  1-их  класів  оцінені  вербально.

Із  319  учнів  2 – 4  класів  мають:

– високий  рівень  –   49  учнів   –   15 %

– достатній            –   235  учнів  –  74 %

– середній              –   35  учнів   –   11 %

Середній   рівень  з  одного  предмета  мають  18  учнів,  з  двох  предметів  – 11,  з трьох  і  більше – 9  учнів.

Учнів,  які  б  мали  початковий  рівень  знань,  немає.

 

Протягом  минулого  навчального  року  молодші  школярі  брали  участь  у  різноманітних  конкурсах,  святах,  виставках;  відвідували  музеї  та  театри,  їздили  на  цікаві  пізнавальні  екскурсії.  Приємно  відмітити,  що  театральні  вистави  та  свята,  які  готують  і  показують  вчителі  та  учні  початкової  школи,  відрізняються  досить  добрим  творчим  рівнем.  Вистави  “Дюймовочка”,  “Снігова  королева”,  “Дванадцять  місяців”,  “Царівна-Несміяна”, “Новорічний  карнавал”,  “Родинне  свято”,  “Свято  Букваря”,  свято  до  Дня  Матері,  свято  “Прощавай,  початкова  школо!”  мали  великий  успіх  серед  батьків  та  гостей.

Третій  рік  поспіль  на  базі школи І – ІІІ  ступенів  № 78  з  3  по  27  червня  поточного  року   працював  дитячий  табір  відпочинку  “Веселка”  із денним перебуванням.  У  цьому  році  у  таборі   оздоровлювались  та  цікаво  проводили  час  54  вихованці.Вихователями  та  керівниками  гуртків  працювали  вчителі та  вихователі   початкової  школи,  вчителі  фізкультури. У  другій  половині  дня  із  вихованцями  табору  займались  керівники  гуртків   Палацу  дітей  та  юнацтва  Печерського  району.

Всі види виховної діяльності в таборі здійснювалися відповідно до режиму дня. Робота проводилася згідно плану виховної роботи. Все це висвітлювалося на спеціальному стенді. Діти та їхні батьки мали змогу щоденно знайомитися з путівкою дня.

Кожен день приносив безліч нових вражень  та  цікавих відкриттів.  Деякі заходи стали для нас традиційними:   спортивні змагання «Веселі старти»; конкурсна  гра  «Правила безпечної  поведінки»;  екскурсії до  Ботанічного  саду  ім. А.В. Фоміна,  до  Зоопарку,  перегляд  вистав  у  Театрі  на  Липках.

Особливо  дітям запам’яталися  екскурсія  до  пожежної частини, до  Національної  бібліотеки  України,  зустріч із поетом-перекладачем Оленою О’Лір,  екскурсія-квест  у Музеї  історії  туалету.

Під час табірної зміни працювали різноманітні гуртки: “Веселі  музиканти”, «Театр  моди»; «Літній  сувенір»; «Намистинки»; “Творча  майстерня”; “Сучасні  ритми”;  “Великий  теніс”.

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, відповідно до річного плану  роботи  навчального закладу на 2018-2019 н.р., педагогічний колектив спрямував  виховну роботу з учнями за такими напрямками:

 1. Виховання національної свідомості, громадянської активності.
 2. Національно-патріотичне виховання.
 3. Моральне виховання.
 4. Естетичне виховання .
 5. Формування та розвиток творчої особистості школяра, формування пізнавальної діяльності.
 6. Правове  виховання .
 7. Формування  колективу через активізацію колективної виховної роботи.
 8. Фізичне виховання.
 9. Особистісний підхід у формуванні всебічно розвиненого школяра.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася  робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Протягом 2018-2019 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур.

Згідно з річним  планом роботи  школи було  проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято  першого  дзвоника;
 • фотовиставка «Спогади про літо»;
 • фотовиставка«Я і моя Україна»;
 • флешмоб до Дня захисника України,
 • флешмоб до Дня Соборності України;
 • свято вручення  першокласникам учнівських  квитків;
 • тематичні концерти до Дня вчителя, Міжнародного жіночого дня;
 • до річниці визволення України від фашистських загарбників;
 • виставка домашніх  улюбленців;
 • тематичний тиждень «Осінній вернісаж»;
 • декада правових знань;
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я»;
 • заходи до Новорічних свят;
 • акція «Молодь проти злочинності»;
 • акція «Скажи Сніду – НІ»;
 • низка заходів по вшануванню річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа»;
 • родинні свята;
 • шоу талантів;
 • свято «Прощавай, початкова школо!»;
 • свято останнього  дзвоника;
 • урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту;
 • та інші..

Національно-патріотичне виховання. Патріотизм – це любов до рідної землі, шанобливе ставлення до мови, до історичного минулого. Краса-мир-гідність; Батьківщина-родина-мова; вишиванка-мамин рушник-вінок – такі слова педагоги пов’язують із значенням патріотично-го виховання.

У навчальному закладі заплановано і проведено низку заходів протягом року.

 Так у шкільній бібліотеці постійно діє книжкова виставка «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Учні старшої школи брали активну учать у місячниках військово – патріотичного виховання. У жовтні 2018 року проведено традиційний тиждень патріотизму, до якого були залучені всі учні школи. Проведено флешмоб «Україна – єдина». Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу, так проведено заходи до Дня козацтва, Дня вишиванки, свята до дня св. Миколая з учнями початкової школи, учні 4-В класу підготували колядки та щедрівки, з якими вітали вчителів та школярів із зимовими святами; учні 6-В класу підготували вертепне, який показали учням середньої школи й учителям. Протягом року класи відвідували музеї, виставки, виїжджали на екскурсії до пам’ятних місць України. У вересні 2018 року у школі виступила з концертом славетна капела бандуристів із м. Детройта (США), музиканти радо спілкувалися зі школярами.

Для вчителів було проведено семінар-тренінг «Національно-патріотичне виховання школярів – основа формування майбутнього громадянина».

У 2018-2019н.р. проведено значну роботу щодо профілактики  правопорушень. Педагогами ведеться кропітка робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з літературою на правову  тематику, перегляд відеофільмів, зустрічі з фахівцями.

Протягом року проведено ряд заходів спільно з Управлінням юстиції у місті Києві в рамках проекту «Я маю право». Із залученням спеціалістів роведено цикл зустрічей ГО «Відкритий світ» проведено цикл зустрічей на теми: «Стоп булінг» та «Шляхи розв’язання конфліктів». Учні 9-х класів взяли участь у тренінгу «Діти та підлітки онлайн» (протидія кібербулінгу та сексингу), проведеному експерткою із захисту дітей від насильства при Уповноваженому Президента України з прав дитини Анастасією Дьяковою.

З метою активізації профілактичної роботи з учнями  щодо попередження злочинності і правопорушень і подальшого розвитку правової  освіти та  виховання у дусі  поваги до  закону і прав людини серед  учнівської  молоді, у грудні 2018 року  у школі проведено декаду правових знань, у рамках якої було  проведено чимало змістовних заходів за участю фахівців (юристи, представники поліції).

 

Моральне виховання спрямоване на формування та розвиток почуття моралі, міцних переконань, по­стійно перебувало в центрі уваги педколективу. Класні керівники й адміністрація школи провели в цьому на­прямку певну роботу, а саме: ділову гру «Знай свої права та обов’язки» (для учнів 9-х класів), у класах проведено ряд бесід щодо даної тематики.  У квітні 2018 року у школі проведено благодійний ярмарок, кошти, виручені на ньому, передані до Центрального клінічного госпіталю.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних  робіт, малюнків, фотографій, конкурс композицій і поробок з природних матеріалів, новорічних композицій «Збережемо ялинку», заходи до Дня Землі, екологічна конференція учнів 10-11-класів. Учні, їх батьки, вчителі долучилися до благодійного проекту допомоги притулку для тварин. З метою формування дбайливого ставлення до тварин, організацією «Happypaw» проведено зустрічі для учнів 1-5 класів.

 

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», зустрічі з лікарем, класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії), виступи учасників гуртка «Здоровий спосіб життя», агіт-акція «Толерантність по відношенню до людей, які хворіють на СНІД», спортивні змагання між класами з ігрових видів спорту.

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження  алкоголізму,  наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути  оптимальної результативності  взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі-предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками. Навесні проведено анкетування учнів 2-10 класів «Моя школа».

Протягом навчального року проходила шкільна спартакіада у 6 видах спорту. Серед учнів 4-х, 5-х, 6-х класів проведені змагання «Олімпійське лелеченя». Збірна команда хлопців 2006 р.н. посіли ІІ місце у змаганнях з футболу «Шкільна футбольна ліга». Великою популярністю серед учнів початкової школи користувалися змагання “Веселі старти”. 

Важливою ланкою виховної роботи у школі є учнівське самоврядування. Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготув та провів  чимало цікавих заходів. Голова учнівського самоврядування Розумна Агнія брала активну участь у роботі районної лідерської організації.

Протягом року проходив конкурс “Найкращий клас паралелі. Відповідно до Положення, оцінювання проводилося за такими критеріями:

 • навчання, участь у предметних олімпіадах;
 • участь у шкільних заходах;
 • класні творчі заходи;
 • спорт;
 • моральні якості, шкільна форма, поведінка та інше;
 • відвідування музеїв, театрів, виставок;
 • стан класного майна;
 • операція «Турбота»;
 • презентація класу.

Переможцями  у 2018-2019 н.р. стали  класні колективи:

2-Б, 2-В (кл. керівники Козинець Н.В, Савченко Л.В.),

3-В (кл. керівник Космина К.П.),

4-В (кл.керівник Нежура Т.В.),

5-Б ( кл.керівник Чередніченко І.Г.),

6-Г ( кл.керівник Єлагіна Н.О..),

7-В ( кл.керівник Шустова Н.М.),

9-Б ( кл.керівник Антонюк М.О.),

10-Б ( кл.керівник Корченова Т.В.).

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота. Всі учні школи в позаурочний час відвідували заняття відповідно до своїх уподобань.

Протягом навчального року команди школи гідно представляли навчальний заклад у змаганнях, фестивалях, конкурсах. У 2018-2019 н.р. команда хлопців виграла районні змагання з волейболу (тренер Кондак Н.М.), посіла 4 місце у міському турнірі.

Протягом навчального року педагогічний колектив приділяв значу увагу виконанню мовного режиму в школі. Для розуміння необхідності дотримання режиму мови потрібно чітко розуміти, що собою являє цей режим. Вживання української мови – це комплекс заходів і правил, які використовуються для досягнення мети, яка полягає у використанні школярами української мови в повсякденному житті. Які ж ці заходи і правила? По-перше, це словесне спілкування між вчителями та учнями. Оскільки вчителі не можуть контролювати спілкування учнів між собою, вони не можуть вплинути і на вибір мови цього спілкування. Але в той же час вони можуть забезпечити вживання української мови при спілкуванні між учнем і вчителем. По-друге, заходом для забезпечення вживання української мови в школі є ведення всієї шкільної документації – воно має здійснюватися виключно українською мовою.

Попри існування нормативно-правових актів, які зобов’язують дотримуватися мовного режиму у школі, на практиці його дотримання залежить від ряду факторів. Зокрема, як добре всім відомо, Україна складається з різних регіонів з різним населенням. У деяких регіонах більшість громадян вважає українську мову рідною, в інших регіонах такою мовою є російська. Наша школа приймає до себе дітей з різних регіонів, і для популяризації української мови, в школі проводиться ряд заходів:

 • Участь у мовно-літературному конкурсі Шевченка;
 • Конкурс читців поезії Шевченка;
 • Диктант до Дня писемності і мови;
 • Різноманітні конкурси, ігри, вікторини;
 • відвідування музеїв, навчальні екскурсії та інше.

Вчителішколипостійнопідвищуютьсвійметодичнийрівень, використовуютьусвоїйроботіінтерактивніформинавчання, розробляютьурокизвпровадженнямиІКТ, публікуютьвласніметодичнірозробки. Протягом цього навчального року у різних фахових виданнях були опубліковані:

*Презентація для відкритого уроку «Лейкоцити. Імунітет», вчитель Примак Н.А. (Сайт vseosvita,  № КВ 23246-13086Р);

* власна методична розробка «Історія життя Марусі Чурай в її піснях», вчитель Грицишин О.Б. (Журнал «Дивослово» №5, 2019);

* власна методична розробка «Використання інноваційних технологій на уроках української мови як засіб формування творчої особистості», вчитель Гриценко С.М., (Персональний сайт вчителя);

* власна методична розробка «Числівник як частина мови. 6 клас», вчитель Гриценко С.М., (Персональний сайт вчителя);

* власна методична розробка «Урок уявної подорожі «Володимир Винниченко. Момент». Поєднання реалістичного змальовування дійсності та філософського підтексту в новелі.», вчитель Короїд Т.В, (Методичний портал. Сертифікат № 78125);

* власна методична розробка «Стимулювання пізнавальної активності учнів початкових класів як засіб формування ключових компетентностей.», вчитель Козинець Н.В, (Персональний сайт вчителя;)

* власна методична розробка «Самостійна робота з самоперевіркою (математика 1-2 клас)» вчитель Козинець Н.В, (Сайт SUPER.UROK-UA/com)

Протягом навчального року учні нашої школи декілька разів виїжджали на навчання до Великобританії. Окрім навчання,  діти мають можливість поспілкуватися з носіями мови в побуті, завести друзів з інших країн, побачити об’єкти світової історичної спадщини. Вони повертаються  додому, сповнені нових вражень та з бажанням наступного літа продовжити вивчення іноземної мови у відомих європейських школах.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем.

На засіданні педради  29 серпня  2019 року затверджено план роботи  на  2019-2020 навчальний рік, де передбачено окремий  розділ   « Охорона життя і здоров ۥя учасників навчально-виховного процесу. Заходи з техніки безпеки та охорони праці».

Організаційні заходи.

 1. Наказами по школі «Про дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, організацію роботи з охорони праці»,«Про організацію роботи з охорони праці», між працівниками розподіллено обов’язки з охорони праці, створено спеціальну комісію для перевірки дотримання техніки безпеки в школі.
 2. В плани роботи включено проведення єдиних уроків  з Правил дорожнього руху, постановка вистав, випуск газет, поновлення агітації, зустрічі з працівниками патрульної служби ,активно  залучаються батьки до проведення пропаганди дотримування Правил дорожнього руху, що відображено у наказах по школі «Про організацію роботи у школі №78 з питань збереження життя і здоров’я учнів», «Про організацію роботи щодо пропаганди дотримання Правил дорожнього руху учнями школі» та у планах заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності з питань профілактики травматизму невиробничого характеру з учнями та працівниками школи , з питань дотримання пожежної безпеки.
 3. Кожного року обстежуються кабінети, хімії, фізики, інформатики, кабінети з мультимедійними комплексами, спортивні зали та спортивні майданчики на предмет готовності до нового навчального року, що зазначено в наказах по школі.  За результатами обстеження складаються  акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти обстеження умов праці вчителів та лаборанта кабінету хімії, вчителів інформатики, фізики , хімії, праці, предмету « Захист Вітчизни», біології.
 4. При підготовці до нового навчального року  перевіряється наявність інструкцій з правил техніки безпеки, проводиться перевірка та складаються акти про стан пожежних рукавів, пожежного інвентарю, спортивного обладнання. Кабінети підвищеної небезпеки отримують акти-дозволи на початок експлуатації в новому  навчальному році.
 5. У серпні та січні проводиться первинний  інструктаж з техніки безпеки із співробітниками школи, а також вступний інструктаж для тих, хто розпочав працювати в школі. Особлива увага приділялася інструктажам вчителів фізики, хімії, інформатики, фізичної культури, вчителів, що працюють з мультимедійними комплексами. На педагогічних та координаційних  радах обговорюються питання профілактики нещасних випадків в школі, вимог до вивчення Правил дорожнього руху та предмету ОБЖД, правил поведінки в громадських місцях, в приміщеннях під час перерв та позаурочний час, питанням БЖД приділяється постійна увага на засіданнях координаційних рад.
 6. 3 1-11 клас згідно з навчальним планом предмет „Основи здоров’я”  викладається: у 1-4 класів (1 год.), вчителями початкових класів; в 5-9 кл. (1 год.) вчителями Жутник В.В., Тарасенко Н.Р., в 10-11 кл. – в курсі «Захист Вітчизни» вчитель  Жолудєв В.І.. та вчителями біології Примак Н.А.
 7. На виконання Законів України « Про охорону праці», « Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного  благополуччя населення», «Про дорожній рух»,   «Про цивільну оборону», відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,  підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти  і науки України від 25.12.2009 № 1193 « Про планове навчання і перевірку знань працівників школи з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності»  у квітні 2016 року було  проведено навчання та перевірку знань з охорони праці для працівників школи (проводиться один раз на 5 років)
 8. Атестаційна комісія при перевірці знань відмітила високу теоретичну підготовку співробітників, знання нормативних актів з охорони праці, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, дорожнього руху, гігієни праці, виробничої санітарії, поведінки в надзвичайних ситуаціях тощо і видано посвідчення всім співробітникам школи.
 9. Проводились місячники протипожежної безпеки та безпеки дорожнього руху згідно з планами заходів. Раз у чверть проводилися єдині „ Дні знань з правил пожежної безпеки ”, та „ Дні знань з безпеки дорожнього руху ”. Під час проведення Дня Рятівника і Дня ЦО для учнів школи були організовані зустрічі з співробітниками Міністерства надзвичайних ситуацій, проведено практичні заняття та бесіди з питань безпеки життєдіяльності. Чотири рази на навчальний рік проводяться  тижні безпеки життєдіяльності.
 10. Адміністрацією школи ведеться статистика з побутового травматизму та проводяться профілактичні заходи щодо його зменшення серед дітей.
 11. Особлива увага приділяється збереженню життя і здоров’я дітей під час проведення уроків фізичної культури. Видаються накази про розподіл на медичні групи та навантаження учнів на уроках фізичної культури. Вчителі постійно ведуть спостереження за станом  здоров’я учнів, розроблені листки здоров’я, в яких записані всі дані про фізичний стан учня.
 12. Значна увага з боку адміністрації приділялась виконанню обов’язків черговими вчителями, дотримування санітарно-гігієнічних норм (провітрювання приміщень, вологе прибирання і тощо).

Стан виконання плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

 1. У школі створено систему профілактики травматизму невиробничого характеру, а саме: питання профілактики невиробничого травматизму включено у освітню програму, колективний договір, розглядається на засіданнях педагогічних та координаційних рад.
 2. У школі проводиться аналіз побутового травматизму, за результатами якого плануються профілактичні заходи щодо запобігання виникнення нещасних випадків невиробничого характеру, побутового травматизму, у яких приймають безпосередню участь заступники директора, класоводи 1-4 та класні керівники 5-11 класів, викладачі курсу «Основи здоров’я», психологічна служба школи та комітет самоуправління.
 3. У навчальному закладі є плани на календарний рік з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, запобіганню дитячому травматизму.
 4. У школі створено комісію з розслідування побутового травматизму, на основі роботи якої ведуться записи у журналах побутового травматизму серед учнів та невиробничого травматизму серед працівників.
 5. У школі створено систему профілактики побутового травматизму, у якій є правила поведінки у сезонні періоди, під час відпочинку тощо вивчають, засвоюють спочатку педагогічні працівники, а потім через призму предметних занять, класних виховних годин, гурткової роботи та батьківські збори, і учні.
 6. Батьківська рада школи допомагає у дотриманні  санітарно-гігієнічних норм при навчально-виховному процесі, придбання наочності для стендів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, утриманні будівлі школи та приміщень у належному санітарному та протипожежному стані тощо.
 7. У школі наказами директора та різними положеннями введені   повноваження та розподіл обов’язків всіх служб, пов’язаних з безпекою

життєдіяльності, а саме: служба з охорони праці, служба громадського контролю стану будівлі та безпеки життєдіяльності, комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися у навчально-виховному процесі та побутового травматизму тощо.

 1. У школі роботу з побутового травматизму висвітлено у освітній програмі на поточний навчальний рік, системі виховної роботи, плану профілактики травматизму невиробничого характеру. Вся робота  ведеться згідно Положення про охорону праці та безпеки життєдіяльності у школі. Вся робота у навчальному закладі щодо розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру ведеться згідно чинного законодавства.
 2. На заняттях курсу «Основи здоров’я», під час тижнів безпеки життєдіяльності, під час проведення Дня ЦО проводяться практичні навчання з надання першої медичної допомоги при травмах, опіках, отруєннях, безпеки дорожнього руху, створені загони юних регулювальників руху.   У квітні на базі  Палацу дітей та юнацтва Печерського району проводились щорічні змагання юних пожежників, де команда з учнів 5-Б достойно представили школу та вийшли на міський рівень змагань. У системі виховної роботи школи ведеться робота з виховання у них прагнення до здорового способу життя, негативного ставлення до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків.
 3. Питання профілактики побутового травматизму висвітлюється у шкільній  газеті «ЗОМ- прес», шкільному сайті, щоденному інформаційному бюлетені для батьків.
 4. Для роботи з профілактики невиробничого травматизму у школі постійно залучаються професійні спеціалісти МНС, пожежних частин, працівники патрульної служби, громадські організації.

Комплексні заходи по забезпеченню пожежної безпеки в школі за 2018-2019роки виконані у повному обсязі, а саме:

 1. Призначена особа, відповідальна за протипожежний стан будівлі та приміщень школі.
 2. З метою посилення пожежної безпеки в школі проведений громадський огляд протипожежного стану: перевірено наявність вогнегасників, утримання та експлуатацію електрообладнання, наявність легкозаймистих речовин в підвальних приміщеннях; проведенні практичні заняття з педагогічним та обслуговуючим персоналом щодо дій під час експлуатації на випадок виникнення пожежі.
 3. Протягом року ведеться перевірка стану пожежної безпеки приміщень школи.
 4. Здійснювалися перевірки джерел водопостачання і особливо їх експлуатації при низьких температурах.
 5. Підтримуються у справному стані система опалення, вентиляційне обладнання, засоби протипожежного заходів.
 6. Відпрацьовувалися плани евакуації на випадок пожежі або надзвичайних ситуацій.
 7. Постійно проводилися зустрічі з працівниками пожежної частини МНС України.
 8. Організовувалися екскурсії до пожежно-технічних частин, музею Чорнобиля.
 9. Створені добровільні пожежні дружини та дружини юних пожежників.
 10. Обладнаний куточок протипожежної безпеки.
 11. Приміщення школи та  кабінети підвищеного ризику забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та діями у надзвичайних ситуаціях.
 12. Питання протипожежної безпеки виноситься на засідання координаційної ради, класні виховні години, батьківські збори.

Комплексні ремонтні заходи з підготовки школи до навчальних років та  попередження виникнення надзвичайних ситуацій а саме:

 1. Проводяться косметичні ремонти класних кімнат, коридорів школи, санвузлів, спортивної зали та роздягалень, підвальних приміщень, їдальні та каналізаційні труби в туалетах на ІІ та ІІІ поверхах.
 2. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. постійно проводяться такі заходи:
 • Перевіряється температурний режим.
 • Дотримується енергозберігаючий режим роботи школи;
 • Застосовуються теплозберігаючі технології.
 • Перед зимовим сезоном перевіряється система опалення.
 • Постійно ведеться очистка від снігу території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки).
 • Ведеться постійний зв’язок зі спеціалізованими службами для зняття з даху школи бурульок.

За 2018-2019 навчальний рік, як і зазвичай була проведена анкета «Моя школа».

Діти стали учасниками дослідження “Я і школа”. Так як вони вчаться в школі й гарно знають шкільне життя, їх відгуки допомагають зрозуміти, що в школі дітям подобається, а що треба змінити.

Дітям наголосили, що в цій анкеті питання поставлені так, що кожна їх відповідь буде правильною, якщо вона щира. Відповідати слід самостійно, ні з ким не радитись. Отже, результати було оброблено, кожне з питань було представлено у вигляді діаграми, які відображають потреби та побажання дітей.

 

Статут школи І-ІІІ ступенів № 78

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Школа І – ІІІ ступенів № 78 Печерського району міста Києва (надалі – Заклад) продовжує свою діяльність шляхом зміни найменування з середньої загальноосвітньої школи № 78 Печерського району м. Києва, яка є правонаступником середньої загальноосвітньої школи № 78 Старокиївського району міста Києва, створеної відповідно до Розпорядження Старокиївської районної державної адміністрації від 12.12.1996 року № 478. Заклад зареєстровано 12.12.1996 року Старокиївською районною державною адміністрацією міста Києва, реєстраційний № 03072, ідентифікаційний код – 22881484.

 

1.2. Заклад заснований на комунальної власності територіальної громади міста Києва. Власником та Засновником Закладу є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають  Київська міська рада та уповноважені нею органи (надалі – Власник, Засновник).

1.3. Статут Закладу викладається в новій редакції у зв’язку із зміною Власника, Засновника та чинного законодавства України.

1.4.  Заклад підконтрольний управлінню освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, власну символіку та атрибутику, може мати поточні та інші рахунки в установах банку, реєстраційний рахунок в органах державного казначейства, самостійний баланс.

1.6. Повне найменування Закладу: Школа І – ІІІ ступенів №78   Печерського району  м. Києва.

1.7. Скорочена назва Закладу: Школа № 78.

1.8. Місцезнаходження  Закладу: ______

 

1.9. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та власним Статутом.

1.10.  Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.11. Головними завданнями Закладу є:

 • створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні  державних освітніх стандартів.
 • розробка та апробація нових освітніх технологій, впровадження перспективних педагогічних технологій, інновацій, систем та форм навчання та виховання, що синтезують здобутки вітчизняної та світової педагогіки;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • розвиток у учнів природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

1.12. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських та релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючому характеру навчання, гнучкості та прогностичності; єдності та наступності; безперервності та різноманітності; поєднанні державного управління та громадського самоврядування.

1.13. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням  про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.14.  Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • реалізацію головних  завдань, визначених  Законом України  «Про  освіту»  та  Положенням про  середній загальноосвітній  навчальний  заклад;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.15. У Закладі відповідно до статті 7 Закону України „Про освіту” визначена українська мова навчання.

1.16. З метою створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання в старшій школі організовано навчання за профільними напрямами, які визначаються Радою Закладу з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школи.

1.17. Заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності, надання платних послуг згідно переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 • володіти, користуватися і самостійно розпоряджатися всім майном, придбаним за власні прибутки навчального закладу чи переданими їй іншими юридичними чи фізичними особами, в тому числі і закордонними;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • створювати структурні підрозділи  ,формувати індивідуальний штатний розпис та  подавати  його  на  затвердження органу управління  освіти, встановлювати  форми заробітної плати і матеріального заохочення  в  межах власного  кошторису;
 • використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, різноманітних фондів тощо щодо надання благодійної допомоги навчальному закладу у здійсненні своєї статутної діяльності;
 • встановлювати шкільну форму для учнів певного зразка;
 • встановлювати власну символіку та атрибутику;
 • користуватися пільгами, що передбачені чинним законодавством;
 • видавати документи про освіту встановленого зразка;
 • розробляти та реалізувати варіативну складову змісту загальної середньої освіти;
 • встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
 • формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 • охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників навчального закладу;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.19.  На  основі  встановлених Кабінетом Міністрів  України  нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у  Закладі встановлюється мережа  класів, груп продовженого дня, факультативів, гуртків.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного навчального плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.   План роботи затверджується радою Закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу щорічно погоджуються радою Закладу та затверджуються в установленому порядку. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються:

 • тижневий розклад уроків;
 • щоденний режим роботи.

2.3. Відповідно до навчального плану Закладу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

2.4. У Закладі варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

 • державний – визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
 • шкільний – визначається Закладом  з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

2.5. Заклад  здійснює  навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення Закладу, складання екзаменів екстерном.

2.6. Мережа Закладу щорічно підлягає уточненню і може змінюватися. Мережа класів у Закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше, ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.7. Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 1. Структура Закладу:
 • І ступінь (початкова школа: 1 – 4 класи) – термін навчання 4 роки – з поглибленим вивченням окремих предметів, які визначаються Радою Закладу з обов’язковим збереженням одного загальноосвітнього класу;
 • ІІ ступінь (середня школа: 5 – 9 класи) – термін навчання 5 років – з  поглибленим вивченням окремих предметів, які визначаються Радою Закладу з обов’язковим збереженням одного загальноосвітнього класу.

З 8-го класу запроваджується допрофільне навчання;

 • ІІІ ступінь (старша школа: 10 – 11 класи) – термін навчання 2 роки – профільне навчання за напрямками, які визначаються Радою Закладу.

 

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

Структура навчального року (чверті, семестри) та режим роботи встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням та затвердженням управлінням освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

2.10. Зарахування учнів до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків  або осіб,  які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, що вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років відповідно до території обслуговування.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

2.11. У школах першого-другого ступенів для 1 – 6 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора Закладу на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють).

Організація роботи групи подовженого дня визначається згідно з розкладом уроків та позаурочної виховної роботи.

2.12. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.13. Тривалість уроку у першому класі чотирирічної (трирічної) початкової школи становить 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, в усіх інших класах – 45 хвилин.

У Закладі встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва – 10 хвилин; друга перерва – 20 хвилин; третя перерва – 20 хвилин; четверта перерва – 10 хвилин; п’ята перерва – 10 хвилин.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується його директором.

Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою Закладу, при умові дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним планом.

Тижневий режим роботи Закладу фіксується у розкладі уроків.

2.15. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдаровань.

Крім того, при Закладі діють Внутрішкільний дитячо-юнацький спортивний комплекс та Внутрішкільний мистецький комплекс, створені на підставі Розпоряджень Старокиївської районної державної адміністрації міста Києва № 1129 від 27.12.2000 року “Про створення Внутрішкільного дитячо-юнацького спортивного комплексу при середній загальноосвітній школі № 78” та № 139 від 28.02.2001 року “Про створення Внутрішкільного мистецького комплексу при середній загальноосвітній школі № 78”, діяльність яких здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту.

2.16. Внутрішкільні комплекси є складовою частиною Закладу. Ці комплекси мають індивідуальні штатні розписи, які погоджуються Органом управління освітою та затверджуються Засновником (Власником).

2.17. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем. У першому класі домашні завдання учням не даються.

2.18. У Закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради Закладу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.19. Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх школах, залишатись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.20. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.22. Для вирішення спірних питань, що виникають під час проведення річного та підсумкового оцінювання, у Закладі створюється апеляційна комісія  (п.1.6. Інструкції про переведення та випуск учнів).

У разі незгоди  учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами річного оцінювання (кількість предметів не обмежується) йому надається право протягом 5 днів після оголошення результатів оскаржити їх (п.1.7 Інструкції про переведення та випуск учнів).

2.23. У документ про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої 12-бальної системи оцінювання знань учнів.

2.24. Оцінка з поведінки в Закладі не виставляється.

2.25. Навчання випускників 4, 9, 11 класів Закладу завершується  державною підсумковою атестацією.

Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Випускники, які закінчили школу ІІІ ступеня, одержують атестат про  повну загальну середню освіту.

2.26. Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.27. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:

 • подяка;
 • грамоти;
 • цінні подарунки.

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

 • учні;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі;
 • інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
 • керівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Заклад працює за індивідуальним штатним розписом, який погоджується та затверджується Управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.2. Права і обов’язки  учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту на них можуть накладатися стягнення, встановлені чинним законодавством, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Закладу, а також в установленому порядку виноситись на громадський осуд.

3.4. Учні мають право:

 • на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у Закладі;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права;
 • обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
 • користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою Закладу;
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні Закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Бажаючим учням надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення Закладу, складання державної підсумкової атестації екстерном а також відвідувати групові, факультативні та інші позакласні заходи та заняття, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток творчих здібностей та обдарувань, за рахунок як державних, так і батьківських коштів.

3.4. Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту, правила внутрішкільного розпорядку;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися правил особистої гігієни та дбати про охайний      зовнішний вигляд.
 • дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
 • вважати лайку, паління, навмисне псування шкільного майна, різку поведінку, грубими порушеннями.

Будь-яке псування майна Закладу повністю компенсується винуватцем.

За невиконання учнями своїх обов’язків, Статуту або правил внутрішкільного розпорядку на них можуть бути накладені дисциплінарні стягнення.

Учні Закладу залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі та фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.5. До педагогічних працівників належать вчителі, викладачі, педагоги-організатори, методисти, керівники гуртків, практичний психолог, соціальний педагог, директор та його заступники.

3.6. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються  законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

 

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування Закладу;

користування подовженою оплачуваною відпусткою;

 • одержувати компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в організації роботи Закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту освіти;
 • виконувати Статут Закладу, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Закладу, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

3.10. У Закладі періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.11. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.12. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують Статут, правила внутрішкільного розпорядку Закладу, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно до чинного законодавства.

3.13. У Закладі можуть створюватися наукові підрозділи та творчі колективи з питань розробки та впровадження перспективних педагогічних технологій, психологічної обдарованості особистості, національного виховання тощо.

3.14. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільнюється директором Закладу гідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

3.15. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

 

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;
 • звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.
 • робити добровільні пожертвування для потреб навчального закладу.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати  належні умови для розвитку їх природніх здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у Закладі або забезпечувати  повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;
 • виконувати вимоги Статуту Закладу, правил внутрішкільного розпорядку, рішення органів громадського самоврядування, розпорядження адміністрації школи;
 • дотримуватися єдності вимог школи та сім’ї;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Заклад надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і несуть обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із Закладом.

3.19. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.20. У навчально-виховному процесі Закладу можуть брати участь вищі навчальні заклади, організації та установи в межах, визначених чинним законодавством і статутом навчального закладу.

3.21. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту Закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися етики поведінки та моралі;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

4.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Засновника, управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо господарського використання комунального майна та участі в управлінні трудового колективу.

Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор призначається на посаду та звільняється з посади наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської миіської ради (Київської міської державної адмінінстрації) за поданням голови Печерської в місті Києві державної адміністрації.

Директор має заступників відповідно до індивідуального штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора Закладу.

4.2. Директор Закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Закладу;
 • організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує після погодження з радою Закладу кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та інші розпорядчі документи, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 •   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.3. Добір, призначення на посаду та звільнення заступників директора і  педагогічних працівників здійснюється управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням керівника Закладу з дотриманням чинного законодавства.

Добір, призначення на роботу та звільнення інженерно-технічних працівників  та навчально-допоміжного персоналу здійснює директор школи.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є конференція учасників навчально-виховного процесу, яка скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Закладу – зборами  трудового колективу;
 • учнів Закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів:

 • від працівників Закладу – 40;
 • учнів – 40;
 • батьків і представників громадськості – 40.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Конференція скликається не менше одного разу на рік. Право скликати конференцію мають голова ради Закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу або особа, яка його замінює.

Конференція:

 • обирає раду Закладу, її голову, встановлює термін її повноважень;
 • заслуховує звіт директора і голови ради Закладу про їхню роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням, розглядає питання навчально-виховної методичної економічної і фінасово-господарської діяльності закладу;
 • затверджує основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного закладу, розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;
 • приймає рішення про стимулювання праці директора, голови ради Закладу.

4.5. У період між конференціями діє рада Закладу. В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори.

До ради Закладу обираються пропорційно представники від працівників цього Закладу, учнів (другого-третього ступеня), батьків і громадськості відкритим або таємним голосуванням.

Рада Закладу скликається її головою, Засновником (Власником), а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором Закладу.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Закладу, доводяться в 7 – денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірні питання.

До складу комісії входять: представники комісії органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

4.6. Очолює раду Закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.7.  Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.8. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.9. Рада Закладу:

 • організовує виконання рішень конференції;
 •   визначає профільність навчання, кількість класів та предмети для поглибленого вивчення;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • сприяє формуванню мережі класів Закладу, обґрунтовуючи
 • затверджує режим роботи Закладу;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти  молоді;
 • підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів,
 • дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій;
 • вносить пропозиції директору про стимулювання учасників навчально-виховного процесу;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Закладу золотою медаллю  “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 •   разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 •   погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 •   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 •   у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учня із Закладу і за наявності підстав порушує клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;
 •   разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;
 •   разом із Власником, Засновником або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями, директором Закладу створює умови для педагогічної освіти батьків;
 •   розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних стуктурних підрозділів органів державного управління з питань роботи Закладу і приймає відповідні рішення;
 •   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 •   контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів Закладу для розв’язання перспективних проблем удосконалення його діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази;
 •   розподіляє кошти фонду загального обов’язкового навчання.
 1. При Закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти та науки, молоді та спорту. Члени піклувальної ради Закладу обираються на загальних зборах.

Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування Закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

4.11. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.12. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у Закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.
 • інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.13. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.14. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 1. Піклувальна рада має право:
 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування Закладу;
 • вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.17. Керівництво усією діяльністю школи здійснює директор на підставі рішень педагогічної ради та Ради школи. Про свою діяльність директор звітує перед вищими органами та конференцією школи.

4.18. У Закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада, робота якої проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 на рік.

Директор Закладу є головою педагогічної ради.

Педагогічна рада розглядає питання:

 • вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування і режиму роботи Закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обгрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення  учнів для повторного навчання у тому самому класі  за певних умов;
 • відає підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативності, впровадженню у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

4.19. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

4.20. Учнівські збори Закладу (класу) – колективний  орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Закладу є клас – коллектив учнів, що формується з метою виконання завдань Закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори Закладу (класу):

 • обирають органи учнівського самоврядування Закладу (класу);
 • висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;
 • обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.21. Батьківські збори Закладу (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори Закладу (класу):

 • обирають органи батьківського самоврядування;
 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Закладу;
 • залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
 • вносять на розгляд ради Закладу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Закладі;
 • запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації Закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і Закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

4.22. У Закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

5.1. Матеріально-технічна база Закладу включає основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, закріплені на праві оперативного управління за управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, обліковуються на балансі Закладу та передані йому в користування.

5.2. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Заклад має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу:  відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або безоплатне користування  (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного прцесу із дотриманням діючих нормативів база Закладу, крім класних приміщень, включає кімнати для уроків праці в початкових класах, навчальні кабінети, майстерні (слюсарна, токарна, домоводства, комбінована, радіотехнічна), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, архів, радіоцентр, медичний, лінгафонний і комп’ютерний кабінети, їдальню та буфет, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.5 Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку для прогулянок учнів початкової школи.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису Закладу є:

 • кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченого нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • прибутки від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

6.3. При Закладі   створюється фонд загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел, контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням.

6.4.   Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінгвансова звітність Закладу надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку. За рішенням Власника, Засновника чи трудового колективу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.5.  Заклад має право згідно із законодавством придбавати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

7.1. Заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

7.2. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ, 

ОБЛІК I ЗВІТНІСТЬ 

8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, і підпорядковані їм органи управління освітою, та органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

8.3. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником Закладу відповідно до чинного законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Власник, Засновник.

Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

9.4. Ліквідація Закладу відбувається у формах позбавлення його статусу Закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або Власником, Засновником.

9.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

X. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни і доповнення до статуту Закладу вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. При зміні організаційно-правової форми Закладу і його найменування вносяться відповідні зміни до Державного реєстру закладів освіти.

Заступник голови

Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Власник, Засновник.

Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

9.4. Ліквідація Закладу відбувається у формах позбавлення його статусу Закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або Власником, Засновником.

9.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

X. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни і доповнення до статуту Закладу вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. При зміні організаційно-правової форми Закладу і його найменування вносяться відповідні зміни до Державного реєстру закладів освіти.

Заступник голови                                                     О. Федоренко